เจาะจุดแข็ง ค้นหาจุดเด่น

เจาะจุดแข็ง ค้นหาจุดเด่น

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพื่อนผมได้แนะนำผมให้ลองอ่านหนังสือเรื่อง อัจฉริยะสร้างได้ ของคุณหนูดี ซึ่งเพื่อนผมได้อธิบายคร่าวๆว่า ทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้ ถ้าฝึกฝนมันอย่างต่อเนื่อง และอัจฉริยะนั้นก็มีหลายด้าน ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเล่มนี้ แต่ ผมตั้งคำถามกับเพื่อนผมว่า ในตอนนี้ ผมยังไม่มีด้านไหนที่มีความเป็นอัจฉริยะเลย ผมจะพัฒนาความสามารถของผมด้านไหนดี จึงจะทำให้ผมสามารถสร้างความเป็นอัจฉริยะด้านนั้นได้เร็วที่สุด ? ซึ่งเพื่อนผมเองก็ตอบผมไม่ได้ เ เขารู้แต่ว่า หากอยากจะพัฒนาด้านไหน ก็ไปพัฒนาด้านนั้นซิ ตามแต่ใจของเรา

ผมยิ้มๆ แล้วก็บอกเพื่อนผมว่า มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พิมพ์ขึ้นมาก่อน หนังสือเรื่อง อัจฉริยะสร้าง หนังสือเล่มนี้พิมพ์ตั้งแต่ปี 2547 เมื่อผมได้พบหนังสือเล่มนี้ก็ซื้อทันที ในครั้งแรกที่เห็น เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหา จุดแข็ง ของบุคคลแต่ละคน และ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ใช้เวลา ศึกษา งานวิจัยนี้ถึง 25 ปี ใช้ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ถึง 2ล้านคน

จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ ต้องการให้แต่ละคน รู้ว่า จริงๆแล้ว ตัวเรานั้นมีจุดแข็งด้านใด เมื่อรู้แล้ว ก็จงพัฒนาจุดแข็งเหล่านั้นซะ ดีกว่า มามัวพัฒนา จุดอ่อนให้ดีขึ้นมา เพราะจุดอ่อนนั้น พัฒนาอย่างดี ก็ได้แค่ปานกลาง สู้พัฒนาด้านที่เป็นจุดแข็ง แล้วเราจะเป็น อัจฉริยะในด้านนั้นๆ แล้วเราจะได้ประโยชน์ จากการใช้ประโยชน์ จากจุดแข็ง มากกว่า การได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาจุดอ่อน

สำหรับหนังสือเล่มนี้ได้ แบ่งจุดแข็ง เป็น 34 ประเภท และจากงานวิจัยของเขา พบว่า โดยส่วนใหญ่ ในแต่ละคน จะมีจุดแข็งประมาณ 5 ประเภท ที่โดดเด่นที่สุด โดยงานวิจัยของเขา จะมีแบบประเมิน ประมาณ 180 ข้อให้ทำ (สำหรับหนังสือเล่มนี้ จะมี ID เพื่อใช้ log – in เข้าไปทำแบบประเมิน ) แล้วจะสรุปผลแยกจุดแข็งของเราออกมา 5 ประเภท โดยจุดแข็งที่สุดจะเป็นข้อ 1 เรียงกันมา จนถึง ข้อ 5 ซึ่งเขาบอกว่า แค่จุดแข็งของแต่ละคน เพียง 5 ประเภท ก็ทำให้เขาสามารถพบผู้คนที่มีความสามารถแตกต่างกัน กว่า 30 ล้านรูปแบบ (วิธีคิดมาจากความรู้เรื่องการจัดเรียง ในวิชาความน่าจะเป็น ที่เราเรียนตอน ม ปลาย นั้น เอง จำนวนรูปแบบของความสามารถ = 34 x 33 x 32 x 31 x 30 = 33,390,720 รูปแบบ)

สำหรับหนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า เจาะจุดแข็ง เขียนโดย Marcus Buckingham & Donald O. Clifton , Ph.D. เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ The Nation ครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *