เคล็ด (ไม่) ลับกับการเจรจาต่อรอง

เคล็ด (ไม่) ลับกับการเจรจาต่อรอง

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองถือว่าสำคัญไม่น้อยสำหรับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นเมือง ธุรกิจ หรือว่าสังคม

เพราะว่าการเจรจาต่อรองอาจจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตาย ว่าสามารถดำเนินการตามเป้าหมายหรือไม่

ซึ่งถ้าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องการเจรจาต่อรองก็น่าหาหนังสือ “เคล็ด (ไม่) ลับกับการเจรจาต่อรอง” ไปอ่านหาความรู้กันได้

“เคล็ด (ไม่) ลับกับการเจรจาต่อรอง” หรือ The Truth About Negotiation ซึ่งเขียนโดย Leigh Thompson แปลโดย ไพบูลย์ สำราญภูติ

และหนังสือเล่มนี้มีเคล็ด (ไม่) ลับกับการเจรจาต่อรองถึง 54 ข้อ โดยเน้นใน 3 ประเด็นหลัก

ประเด็นแรก จะใช้กรณีตัวอย่างที่ใช้ได้กับการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยในการขจัดความเชื่อ ความเข้าใจผิดๆ ตั้งแต่คนในบ้านไปจนถึงคนที่คุณไม่รู้จัก

ประเด็นที่สอง เน้นกุญแจสำคัญในการเจรจาต่อรองที่สร้างผลสำเร็จ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

และจะบอกถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุปสรรค

“นักเจรจาต่อรองมักจะเขียนบทเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียด เงื่อนไขที่จะต่อรองอย่างละเอียดยิบ และพยายามดำเนินการตามที่เตรียมมา ไม่ยอมให้ตกหล่นสูญหายไป”

การเจรจาต่อรองที่ดีควรดำเนินการเพื่อเป้าหมายอย่างน้อย 2 ประการ

เพื่อยืนยันสิ่งที่ได้ตกลงกันและเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

โฮเวิร์ด ไรฟ์ฟา บอกว่า อย่าย่ามใจหรือประมาท เพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นแล้ว เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ในการเจรจาต่อรองครั้งต่อไป

ดังนั้นหลังจากการเจรจาต่อรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณก็ควรส่งจดหมายหรือ ข้อความสั้นๆ แจ้งเขาไปว่า คุณมีความ ยินดีที่ได้พบและเจรจาต่อรองกับเขา โดยหวังว่าคงจะมีโอกาสพบปะ เพื่อปรึกษา พูดคุย หรือเจรจาต่อรองกับเขาอีกในโอกาสหน้า

หนังสือเล่มนี้มีแง่มุมในเรื่องการเจรจาต่อรองที่น่าศึกษาหลายด้านทีเดียว

ที่มา :www.matichon.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *