เคล็ดลับการอ่าน

เคล็ดลับการอ่าน

การอ่านที่ดีนั้น นอกจากจะมีความสามารถในการอ่านเร็ว และความสามารถในการเข้าใจเรื่องที่อ่านแล้ว นิสัยการอ่านที่ดีย่อมส่งเสริมให้การอ่านประสบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูง นิสัยการอ่านหนังสือที่ดีที่ควรฝึกฝน
1. ไม่นอนอ่านหนังสือ เพราะทำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย ขาดสมาธิ และพร้อมที่จะหลับ เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนและหลับในที่สุด ยกเว้น การอ่านเพื่อแก้ปัญกหาการนอนไม่หลับ เพราะการอ่านเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด
2. ไม่อ่านหนังสือในขณะดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ เพราะทำให้เสียสมาธิในการอ่านและเสียสายตา เนื่องจากสายตาต้องปรับระยะใกล้ไกลอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จะทำให้ประสาทตาล้า อีกประการหนึ่งคืด ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่
3. รู้สึกสบายใจขณะอ่านหนังสือ และรู้สึกพอใจ สนุกกับการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเกิดความเบื่อหน่าย หรือเหนื่อยควรหยุดพักการอ่านชั่วคราว
4. อ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างพอเหมาะ ไม่สว่างเกินไป หรือมืดเกินไป และควรจับหนังสือให้ห่างจากตาประมาณ 10- 20 นิ้ว
5. ก่อนเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มใหม่ ควรทำความรู้จักกับหนังสือเล่มนั้น โดยการดูชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คำนำ บทสรุป และสารบาญ
6. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกครั้ง และฝึกไว้ตลอดเวลาที่อ่าน
7. ตั้งใจและตั้งสมาธิในการอ่าน พยายามคิดแต่เรื่องที่อ่านอย่างใจจดใจจ่อ ไม่วอกแวก
8. ให้เวลาแต่ละวัน ฝึกอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเวลาที่ไม่เหนื่อย
9. หาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการอ่านให้พร้อมก่อนเริ่มต้นอ่าน เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะการอ่าน เช่น เตรียมสมุด เครื่องเขียน พจนานุกรม เป็นต้น
10. เมื่อพบคำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ให้จำไว้แล้วลองเดาความหมายของศัพท์นั้นจากเรื่อง ถ้าเดาไม่ได้ ให้จดไว้ในสมุดโน้ต แล้วค้นหาศัพท์เมื่ออ่านจบแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ควรหัดใช้คำศัพท์นั้นโดยพูดถึงให้บ่อยที่สุดจนกว่าจะจำได้
11. พยายามฝึกทักษะใหม่ ๆ เช่น ทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ หรือเทคนิคการอ่านใหม่ ๆ ที่รู้นำมาใช้กับการอ่านแต่ละครั้ง
12. รักษาสภาพหนังสือให้ดีที่สุด มีความรักในหนังสือ และปรารถนาห้ผู้อื่นได้อ่านหนังสือทุกเล่มอย่างทั่วถึง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *