เคล็ดลับการประเมินผลพนักงาน

เคล็ดลับการประเมินผลพนักงาน

บางครั้งการประเมินผลพนักงานก็กลายเป็นช่วงเวลาสุดเคร่งเครียดในการทำหน้าที่ทั้งของผู้จัดการและพนักงานเอง ปกติแล้ว พนักงานคาดหวังให้การประเมินผลเสร็จเรียบร้อยตรงตามเวลา ขณะที่มีหลายต่อหลายสิ่งต้องดำเนินไปในบริษัท จนผู้จัดการหรือพนักงานลืมเรื่องการประเมินผลไปเสียสนิท ดังนั้นพนักงานจึงต้องขอให้นายจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ตัวพนักงานเองอึดอัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มีวิธีมากมายที่จะทำให้การประเมินผลพนักงานเป็นเรื่องง่ายและไร้ความเคร่งเครียด หนึ่งในนั้นก็คือการแจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประเมินผล บริษัทควรระบุเรื่องนี้ไว้ในคู่มือพนักงานว่าจะประเมินผลการปฏิบัติงานบ่อยเพียงใด เช่นทุก 90 วันหรือทุกปี ด้วยวิธีนี้ พนักงานก็จะรู้ว่าการประเมินผลจะมาถึงเมื่อใด อีกประการหนึ่ง นายจ้างเองก็ควรระบุเรื่องนี้ไว้ในรายการงานที่ต้องทำหรือปฏิทิน เพื่อจะไม่ลืมแล้วปล่อยให้เป็นภาระของพนักงานที่ต้องเอ่ยถามเรื่องนี้เอง
การมีคำบรรยายลักษณะงาน (job description) อย่างชัดเจนสำคัญยิ่ง เพื่อที่พนักงานจะได้รู้ว่าตนสมควรทำสิ่งใด จากนั้น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คำบรรยายลักษณะงานเหล่านี้ก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่า พนักงานกำลังทำสิ่งรับผิดชอบอย่างไร แล้วจะไม่มีความแปลกใจ หรือพนักงานไม่เข้าใจว่า เหตุใดผลการประเมินของตนจึงย่ำแย่
สิ่งหนึ่งซึ่งพนักงานกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนก็คือ จะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุเรื่องนี้ไว้ในคู่มือพนักงานด้วย หากการประเมินผลกระทำทุก 90 วัน และการขึ้นเงินเดือนจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง ก็ควรแจ้งให้พนักงานทราบ ด้วยวิธีนี้ พนักงานก็จะไม่เครียดเรื่องที่ว่าตนจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่
หากได้เวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วพนักงานไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการทำงานของเขา เป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องทบทวนรายละเอียดทั้งหมดว่า เพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น วิธีนี้จะให้ผลเป็นสองทาง คือกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทมากขึ้นเพื่อจะได้ขึ้นเงินเดือนในครั้งต่อไปที่มีการประเมินผล หรือไม่ก็ผิดหวัง แล้วคุณภาพงานดิ่งลงเหว ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมทั้งเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือน มิฉะนั้น งานต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้ทำให้สำเร็จลุล่วงก็จะยังค้างเติ่งอยู่เช่นนั้น
การประเมินผลพนักงานไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดจริงจัง และสำคัญยิ่งที่พนักงานต้องได้รับการบอกกล่าวทุกสิ่งที่บริษัทต้องการให้ทราบ หากนายจ้างไม่พูดสิ่งที่ปรารถนาให้พนักงานเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิด ทุกคนต้องเปิดใจกว้าง ด้วยวิธีนี้ หลังเสร็จสิ้นการประเมินผล ทุกฝ่ายก็จะมีความสุข
เมื่อการประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว เป็นความคิดที่ดีที่จะให้พนักงานทุ่มเทและตั้งเป้าหมายซึ่งปรารถนาจะเป็นและเติบโตขึ้นในบริษัท ด้วยวิธีนี้ นายจ้างเองก็จะได้ทราบสิ่งซึ่งพวกเขาคาดหวังจากบริษัทด้วย

โดย : www.thaihrcenter.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *