เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ (Hard Drinks)

เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ (Hard Drinks)
• แบ่งตามโอกาสที่ใช้ดื่ม
o แอปเปอริทีฟ (Aperitif) เป็นเครื่องดื่มชนิดที่ใช้ดื่มก่อนอาหารเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหาร เครื่องดื่มประเภทนี้จะเป็นเหล้าประเภท เวอร์มูท (Vermouth) เช่น แคมพาริ (Campari), มาร์ตินี่ (Martini), เพอร์นอด (Pernod) และ พิม (Pimm’s)
o ไวน์ (Wine) เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากการหมักของน้ำผลไม้โดยเฉพาะองุ่น และเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มพร้อมกับอาหาร เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้อาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด โดยใช้สีเป็นหลัก
– ไวน์แดง (Red Wine) หมายถึง เหล้าไวน์ที่ได้มาจากการหมักของน้ำองุ่นแดงด้วยชื้อยีสต์ หรือบางครั้งอาจจะได้มาจากการหมักของน้ำผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ที่มีสีแดง เป็นเหล้าไวน์ที่มีรสไม่หวาน และมีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ9 -14%
– ไวน์ ขาว (White Wine) หมายถึง เหล้าไวน์ที่ได้มาจากการหมักของน้ำองุ่นสีขาวหรือน้ำองุ่นสีเหลืองอ่อน ๆ และเป็นเหล้าไวน์ที่มีรสชาติและปริมาณแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับเหล้าไวน์แดง
– ไวน์สีชมพู หรือโรเซ่ไวน์ (Rose Wine) หมายถึง เหล้าไวน์ที่ได้มาจากการหมักขององุ่นเช่นดียวกับการหมักเหล้าไวน์ขวและเหล้าไวน์แดงจะแตกต่างกันตรงที่สีเท่านั้น อาจเนื่องมาจากการนำเอาน้ำองุ่นแดงและน้ำองุ่นขาวมาผสมกันหรือน้ำองุ่นดงอย่างเดียว รสชาติที่ได้อาจจะแตกต่างกับเหล้าไวน์แดงและเหล้าไวน์ขาวไปบ้างแต่ปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับเหล้าไวน์แดงและเหล้าไวน์ขาว
เครื่องดื่มประเภทไวน์นอกจากจะแบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามที่กล่าวมานี้ ยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่จัดไว้เป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกับไวน์ก็คือ แชมเปญ (Champagne) ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่องดื่มประเภทสปาร์กลิง ไวน์ (Sparkling Wine) สำหรับการดื่มนั้นจะแตกต่างกับเครื่องดื่มประเภทไวน์ คือ แชมเปญ จะนิยมใช้ดื่มหลังอาหารหรือพร้อมกับของหวาน และใช้ดื่มในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
o ไดเจสทีฟ (Digestive) เป็นเครื่องดื่มที่นิยมใช้ดื่มหลังอาหาร เพื่อช่วยย่อยอาหาร เครื่องดื่มชนิดนี้มักจะมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์อยู่สูง และมีรสค่อนข้างหวาน เช่น ดรัมบุย (Drambuie), คอนโทร (Cointreau), กาเลียโน (Galiano) และบรั่นดี (Brandy)
• แบ่งตามกระบวนการผลิต
o สุราที่เกิดจากการหมัก (Fermented) เป็นเครื่องดื่มชนิดแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักเป็นสำคัญ การหมักนั้น (Fermentation) จะเกิดจากกระบวนการของการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ โดยน้ำตาลนั้นจะได้จากแป้ง หรือผลไม้ชนิดใดๆ ได้แก่
– ไวน์
1. ไวน์ไม่มีฟอง (Still / Natural Wine) ได้แก่ ไวน์แดง (Red Wine), ไวน์ขาว (White Wine) และไวน์สีชมพู หรือโรเซ่ ไวน์ (Rose Wine) ที่ใช้ดื่มควบคู่กับอาหาร
2. ไวน์มีฟอง (Sparkling Wine) ได้แก่ แชมเปญ ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับNatural Wine นิยมใช้ดื่มหลังอาหาร หรือพร้อมกับของหวาน
3. ไวน์เสริมดีกรี (Fortified Wine) เป็นเหล้าไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าเหล้าไวน์ประเภทอื่นคือ เป็นเหล้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 16 – 23% เหล้าไวน์ประเภทนี้ยังจัดเป็นสวีทเดสเสิร์ต ไวน์ (Sweet Dessert Wine) เหล้าไวน์ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่เหล้าเชอร์รี่ (Sherry), เหล้าพอร์ต (Port), เหล้ามาร์เดียรา (Madeira), เหล้ามาร์ซาลา (Marsala) และเหล้ามาลากา (Malaga) เป็นต้น
4. ไวน์ปรุงแต่งด้วยสมุนไพร (Aromatized Wine) หรือ แอปพิไทไทเซอร์ไวน์ (Appetizer Wine) เป็นเหล้าไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ปานกลางประมาณ 15 – 20%เหล้าไวน์ที่จัดอยู่ในประเภทนี้มักจะทำมาจากพวกตัวยารากไม เช่นควินิน ไวน์ (Quinined Wine), เวอร์มูท (Vermouth), บิทเทอร์ (Bitter) และ อนิซ (Anise)
– เบียร์ (Beer)
o สุราที่เกิดจากการกลั่น (Distilled Spirit) เป็นประเภทของเหล้าที่เกิดจากการกลั่น จะมีความแรงของแอลกอฮอล์มากกว่า 40% (ในน้ำ 100 จะมีแอลกอฮอล์ 40 ส่วน) ได้แก่
– วิสกี้ (Whisky) แบ่งได้เป็น สก๊อต วิสกี้ (Scotch Whisky), ไอริช วิสกี้ (Irish Whisky), เบอร์เบิน วิสกี้ (Bourbon Whiskey), คานาเดี้ยน วิสกี้ (Canadian Whisky)
– บรั่นดี (Brandy) แบ่งได้เป็น ฟรุ๊ตบรั่นดี (Fruit Brandyเป็นบรั่นดีที่ทำมาจากผลไม้อื่นที่ไม่ใช่องุ่น), คอนญัค (Cognac เป็นบรั่นดีที่ทำมาจากองุ่นและต้องผลิตในเขตคอนญัค ของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น) และ อามาญัค (Armagnac เป็นบรั่นดีที่ทำมาจากองุ่น และผลิตในเขตอามาญัคของประเทศฝรั่งเศส)
– จิน (Gin) เป็นเหล้าที่ทำมาจากเมล็ดข้าว แล้วปรุงแต่งด้วยสมุนไพรบางชนิด และลูกจูนิเปอร์
– รัม (Rum) เป็นเหล้ากลั่นที่ทำมาจากน้ำตาลอ้อย สามารถแบ่งออกได้ตามสี ก็คือ ขาวใส (Light), ทอง (Gold) และดำ (Dark)
– วอดก้า (Vodka) เป็นเหล้ากลั่นที่ผลิตจากมันฝรั่ง แต่ปัจจุบันมีส่วนผสมของเมล็ดข้าวบ้างในบางยี่ห้อ
– เตกีล่า (Tequila) – เป็นเหล้ากลั่นที่ผลิตจากต้น อกาเว่ (Agave)
– อควาวิท (Aquavit) – เป็นเหล้ากลั่นที่ทำมาจากสมุนไพรและเมล็ดยี่หร่า (Caraway)
– อารัค (Arak) – เป็นเหล้ากลั่นพื้นเมืองที่ผลิตมาจากน้ำตาลอ้อย
o สุรากลั่นที่ปรุงแต่งรสชาติ (Flavoured Distilled / Liqueur) เป็นเหล้ากลั่นอีกประเภทที่มีการเสริมแต่งด้วยกลิ่นหอมชนิดต่างๆมากมาย ได้แก่
– Abricotine ทำมาจากลูกแอปพลิคอท Apricot
– Advocaat ทำมาจากเหล้าบรั่นดี, ไข่แดง, Brandy, Egg Yolk
– Agentarium ทำมาจากสมุนไพร Herbs
– Aguardiente ทำมาจากชะเอม Licorice
– Amaretto ทำมาจากผลอัลมอนด์ Almond
– Anisette ทำมาจากชะเอม Licorice
– Apricot Brandy ทำมาจากเหล้าบรั่นดี, แอปพลิคอท Brandy, Apricot
– Atholl Brose ทำมาจากมอลท์ วิสกี้, น้ำผึ้ง, ครีม, ข้าวโอ๊ตบดหยาบ Malt Whisky, Honey, Cream, Oatmeal
– Aurum ทำมาจากส้ม, สมุนไพร, Orange, Herbs
– Bailey Irish Cream ทำมาจาก ช็อกโกแลต, ไอริช วิสกี้, ครีม, Chocolate, Irish Whisky, Cream
– Barombeergeist ทำมาจากลูกแบล็คเบอร์รี่ฃ, Wild blackberries
– Bénédictine ทำมาจากเครื่องเทศ, สมุนไพร, Spicies, Herbs
– Blue Curaçao ทำจากส้ม
– Calisay ทำมาจากสมุนไพร
– Chartreuse ทำมาจากบรั่นดี, เครื่องเทศ, สมุนไพร, Brandy, Spicies, Herbs
– Cherry Brandy ทำมาจากเหล้ากลั่น, เชอร์รี่ / Spirit, Cherry
– Coconut Liqueur ทำมาจากมะพร้าว, เหล้ารัมสีขาว / Coconut, Light Rum
– Cointreau ทำมาจากส้ม / Orange
– Crème de Almond (Noyaux) ทำมาจากผลอัลมอนด์ / Almond
– Crème d’Amandes ทำมาจากเหล้าบรั่นดี, ผลอัลมอนด์ / Brandy, Almond
– Crème d’Ananas ทำมาจากเหล้ารัม, สับปะรด, น้ำตาลอ้อย / Rum, Pineapple, Sugarcane
– Crème de Bananes ทำมาจากกล้วย,เหล้ากลั่นสีขาวใส / Banana, Pure Spirit
– Crème de Cacao ทำมาจากช็อกโกแลต / Chocolate
– Crème de Café ทำมาจากกาแฟ, เหล้ารัม / Coffee, Rum
– Crème de Cassis ทำมาจากแบล็คเคอร์เรนท์, เหล้ารัม / Blackcurrant, Rum
– Crème de Menthe ทำมาจากสะระแหน่, ผลไม้ตากแห้ง / Mint, Raisins
– Crème de Mères ทำมาจากลูกแบล็คเบอร์รี่ / Blackberries
– Crème de Noix ทำมาจากวอทนัท, น้ำผึ้ง / Walnut, Honey
– Crème de Vanille ทำมาจากวนิลา, เหล้าวอดก้า / Vanilla, Vodka
– Crème de Videtess ทำมาจากกลีบดอกไวโอเลต / Violet Petal
– Danziger Goldwasser ทำมาจากยี่หร่า, สมุนไพร / Caraway, Herbs
– Drambuie ทำมาจากน้ำผึ้ง, สก๊อต วิสกี้, สมุนไพร / Honey, Scotch Whisky, Herbs
– Forbidden Fruit ทำมาจากลูกเกรพฟรุ๊ต, น้ำผึ้ง,ส้ม / Grapefruit, Honey, Orange
– Frangelico ทำมาจากผลฮาเซล นัท / Hazel Nut
– Frui Liqueur ทำมาจากผลไม้ตระกูลที่มีรสเปรี้ยว / Citrus Family
– Galliano ทำมาจากชะเอม, วนิลา / Licorice, Vanilla
– German Liqueur ทำมาจากสมุนไพร, ลูกพาสชั่นฟรุ๊ต, ฮาเซล นัท / Herbs, Passionfruit, Hazelnut
– Ginger Liqueur ทำมาจากขิง / Ginger
– Glayva ทำมาจากสมุนไพร, น้ำผึ้ง, ส้ม / Herbs, Honey, Orange
– Goldschlager ทำมาจากอบเชย / Cinnamon
– Gorny Dubnya ทำมาจากขิง, กานพลู, เหล้าวอดก้า / Ginger, Cloves, Vodka
– Grand Marnier ทำมาจากส้ม, คอนญัค / Orange, Cognac
– Grapefruit Liqueur ทำมาจากลูกเกรพฟรุ๊ต / Grapefruit
– Homemade Liqueur ทำมาจากผลแอปพลิคอท, พีช, พลัม, ลูกสโล, แบล็คเบอร์รี่ / Apricot, Peach, Plum, Sloe, Blackberries
– Irish Mist ทำมาจากน้ำผึ้ง, ไอริช วิสกี้, สมุนไพร / Honey, Irish Whisky, Herbs
– Jagermeiser ทำมาจากสมุนไพร, เครื่องเทศ / Herbs, Spicies
– Kirshwasser ทำมาจากเชอร์รี่, บรั่นดี / Cherry, Brandy
– Kitron ทำมาจากเหล้าบรั่นดี, มะนาว / Grape Brandy, Lemon
– Kahlua ทำมาจากกาแฟ / Coffee
– Malibu ทำมาจากมะพร้าว / Coconut
– Midori ทำมาจากแตง / Melon
– Naussau Royal ทำมาจากเหล้ารัม, วนิลา / Rum, Vanilla
– Noisette ทำมาจากฮาเซลนัท / Hazelnut
– Ouzo ทำมาจากชะเอม / Locorice
– Parfait Amour ทำมาจากผลไม้ตระกูลทีมีรสเปรี้ยว, ดอกไวโอเลต / Citrus, Violet
– Peppermint Liqueur ทำมาจากสะระแหน่ / Mint
– Peter Heering ทำมาจากเชอร์รี่ / Cherry
– Piña Colada ทำมาจากมะพร้าว, สับปะรด, เหล้ารัม / Coconut, Pineapple, Rum
– Rumpleminz ทำมาจากสะระแหน่ / Mint
– Sambuca ทำมาจากชะเอม / Licorice
– Sloe Gin ทำมาจากลูกสโล เบอร์รี่ / Sloeberry
– Southern Comfort ทำมาจากพีช, น้ำผึ้ง, เหล้าเบอร์เบิน / Peach, Honey, Bourbon Whisky
– Strega ทำมาจากชะเอม / Licorice
– Tea Liqueur ทำมาจากเหล้าบรั่นดี, ชา / Brandy, Tea
– Tia Maria ทำมาจากกาแฟ / coffee
– Triple Sec ทำมาจากส้ม / Orange
– Tuaca ทำมาจากมะพร้าว, คาราเมล บรั่นดี, ส้ม / Coconut, Carmel Brandy, Orange
– Yukon Jack ทำมาจากพีช, น้ำผึ้ง, เหล้าแคนาเดี่ยน วิสกี้ / Peach, Honey, Canadian Whisky

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *