เกษตรประณีต หลักสูตรพลิกชะตาชีวิตเกษตรกรไทย

เกษตรประณีต หลักสูตรพลิกชะตาชีวิตเกษตรกรไทย
• คุณภาพชีวิต
เน้นถึงความพอเพียงและการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

วปอ.(ภาคประชาชน)ย่อมาจาก วิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองภาคประชาชนเป็นหลักสูตรอบรมสำหรับเกษตรผู้ที่มีรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ผู้ที่ต้องการปลดหนี้ ผู้ที่ประสบปัหาจากากรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผู้ที่ขาดทุนความสุขผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองจากที่ “อยู่ร้อนนอนทุกข์” มาเป็น “อยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยหลักการง่ายๆ นั่นคือ “ความพอเพียง”

หลักสูตรนี้จะมีเกษตรต้นแบบ หรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรประณีต 1 ไร่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการทำเกษตรประณีต รวมทั้งช่วยปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเป้าหมาย(ผู้เข้าอบรม)ให้มุ่งไปสู่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง และให้เข้าใจว่าทุนชีวิตไม่ได้มาจากเงิน แม้จากทุนทางสังคม ทุนทางความคิด ที่สำคัญมาจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่า “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ”

ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของหลักสูตร วปอ.(ภาคประชาชน)หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าเกษตรประณีตคืออะไร คุณพ่อบุญเต็ม ชัยมาลา เกษตรกรต้นแบบ หรือหนึ่งในปราชญ์ชาวบ้านเกษตรประณีต ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ได้ให้คำนิยามของคำว่า “เกษตรประณีต” ไว้ว่า “เกษตรประณีต มาจากปรัชญาความพอพเยง คือการทำเกษตรจากเล็กไปใหญ่ จากง่ายไปหายาก ทำจาก 1 ไร่ก่อน แต่ต้องทำแบบประณีต หมายความว่า ทำด้วยความใส่ใจ ให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติมากที่สุด บนพื้นที่ 1 ไร่ ต้องปลูกพืชอย่างน้อย 30 ชนิดขึ้นไป ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว แล้วก็ต้องมีการออมน้ำ ออมสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ออมความสมบูรณ์ของดินไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 1 ไร่ เรียกว่า 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน”

คุณพ่อบุญเต็ม ยังบอกอีกว่า เกษตรประณีต 1 ไร่ ช่วยอุดรูรั่วของครอบครัวได้ ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ช่วยปลดหนี้ให้กับครอบครัวเกษตรกรได้ ที่สำคัญทำให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุข และรายได้จากเกษตรประณีต 1 ไร่ ยังเป็นรายได้ที่มีตลอดทั้งปีและตลอดชีวิตอีกด้วย

“เราจะมีงานทำใน 1 ไร่ ตลอดทั้งปี แต่วันนหึ่งทำงานแค่ 2 ชั่วโมงเอง เช้าชั่วโมงนึงและเย็นอีกชั่วโมงนึง แต่มีรายได้ตลอดทั้งปีและตลอดชีวิตทั้งจากเงินวัน…ที่ได้จากการเก็บพืชผักสวนครัวไปขาย เงินเดือน…จากปลาในบ่อ จากเป็ดจากไก่ เงินปี…จากพวกไม้ผลที่เก็บขาย และเงินบำนาญ…จากไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นพวกไม้ประดู่ ไม้ยาง ไม้สัก ที่นำมาสร้างบ้านเรือนให้ลูกหลานในอนาคต”

หลังจากที่เข้าใจเรื่องเกษตรประณีตกันแล้ว คราวนี้ก็มาถึงเรื่องการรับสมัครเกษตรเป้าหมาย ที่อยากพลิกชะตาชีวิตของตัวเองกันบ้าง การอบรมหลักสูตร วปอ.(ภาคประชาชน)นั้นจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน 4 คืน อบรมกันรุ่นละ 50 คน ทำกันประมาณเดือนละ 2 รุ่นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรประณีตที่มีการอบรมหลักสูตร วปอ.(ภาคประชาชน)ก็เช่นที่ จ.ขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู่พ่อบุญเต็ม ชัยมาลา, ศูนย์การเรียนรู้พ่อทัศน์ กระยอม, ศูนย์การเรียนรู้ พ่อผอง เกตพิบูลย์ที่ จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ ศูนย์ปราชญ์เรียนรู้พ่อผาย สร้อยสระกลาง, ศูนย์ปราชญ์เรียนรู้พ่อคำเดื่อง ภาษี ที่ จ.สุรินทร์ ได้แก่ ศูนย์ปราชญ์เรียนรู่พ่อเชียง ไทยดี ที่ จ.นครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์ปราชญ์เรียนรู้พ่อจันทร์ที ประทุมภา
ที่ จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ ศูนย์ปราชญ์เรียนรู้พ่อชาลี มาละแสง เป็นต้น

สนใจเรื่องเกษตรประณีตและหลักสูตร วปอ.(ภาคประชาชน)สอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.ขอนแก่น 0-4344-6341 สามารถติดต่อข้อมูล และ VCD หรือ DVD เรื่องเกษตรประณีต 1 ไร่ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ประสบความสำเร็จบนหนทางแห่งความพอเพียง

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษรารณรงค์เรื่อง “เกษตรประณีต” ซึ่งเป็นหนึ่งในโฆษณารณรงค์ชุด สุข 8 “สุขภาวะยั่งยืนด้วยถีชีวิตพอเพียง” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้ทาง www.porpeanglife.com สอบถามข้อมูล 0-2298-0500

ที่มา: โพสต์ทูเดย์
ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *