เกมแห่งการรอคอย: เหตุใดบรรดานายจ้างจึงใช้เวลามาก กว่าจะตัดสินใจว่าจ้างพนักงานสักคน

เกมแห่งการรอคอย: เหตุใดบรรดานายจ้างจึงใช้เวลามาก กว่าจะตัดสินใจว่าจ้างพนักงานสักคน

แม้ว่าการสัมภาษณ์จะดำเนินไปอย่างราบรื่น ประวัติย่อของคุณสร้างความประทับใจ และทักษะที่คุณมีก็สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ ที่บริษัทต้องการ คุณได้ส่งจดหมายขอบคุณไปยังผู้สัมภาษณ์แล้ว และผู้จัดการฝ่ายงานสรรหาว่าจ้างก็ขยิบตาให้คุณ บอกว่า คุณเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าทำงานเป็นอันดับต้น ๆ ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่? ทำไมผู้ที่น่าจะเป็นนายจ้างของคุณถึงเงียบหายไปหลายสัปดาห์เช่นนี้ สำหรับผู้สมัครงานนั้น การรอคอยเป็นเรื่องทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่ระหว่างการเลือกงาน กับการมองหาโอกาสใหม่ ๆ

เหล่านี้คือสาเหตุของการที่ บริษัทชะลอความเร็วในการสรรหาว่าจ้าง

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ความตกต่ำและการฟื้นตัวทางสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลทั้งต่องบประมาณและกำหนดการการสรรหาว่าจ้าง เพราะงบประมาณในการสรรหาว่าจ้างของทุกบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลระมัดระวังในการสรรหาว่าจ้างมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวเพิ่มความสลับซับซ้อนด้วย

ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
สภาพตลาดและแรงผลักดันให้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อความคล่องตัว รวมทั้งงานด้านการปฏิบัติการ ส่งผลอย่างยิ่งต่อองค์กรจำนวนมากให้ระงับการสรรหาว่าจ้างไว้
องค์กรต่างๆ มีความจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับลักษณะดังกล่าว ความรู้สึกว่าการสรรหาว่าจ้างเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่เคยผลักดันให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลต้องเร่งจังหวะ เริ่มลดหายไปลงแล้ว
ในสภาพที่ทีมทำงานได้ดีแม้จะมีทรัพยากรบุคคลจำกัด ส่งผลให้บรรดาผู้จัดการมีแรงจูงใจน้อยลงในการต้องเร่งอัตราการสรรหาว่าจ้าง และส่งผลให้มีเวลาพิจารณากระบวนการสรรหาว่าจ้างมากกว่าเดิม

เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
ระบบเศรษฐกิจทั้งในอดีตและความยุ่งยากต่างๆ เป็นเหตุให้องค์กรจำนวนไม่น้อย เพิ่มความรอบคอบในกระบวนการสรรหาว่าจ้างมากขึ้น และยังเพิ่มขั้นตอนขึ้นอีกมากมายด้วย
ด้วยเหตุที่มีการระบุข้อมูลเท็จในประวัติย่อ ทำให้ธุรกิจเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัคร ประกอบกับการที่ผู้บริหารให้ความสนใจต้นทุนซึ่งเกิดจากการสรรหาว่าจ้างมากกว่าแต่ก่อน การพิจารณาเรื่องเงินเดือนและโบนัสจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ผลก็คือกลายเป็นความเยิ่นเย้อของกระบวนการที่กินเวลานานเป็นหลายสัปดาห์

จำนวนคนหางานมีมากขึ้น
อีกประการที่ผู้หางานต้องระลึกไว้ก็คือ ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองเพียงคนเดียว ที่มองหาโอกาสใหม่ๆ ยังมีบัณฑิตที่จบใหม่อีกปีละหลายหมื่นคน ส่งผลให้มีผู้สมัครจำนวนมหาศาลในตลาดแรงงาน ที่ต้องต่อสู้แข่งขัน เพื่อแย่งชิงตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ รวมถึงการช่วงชิงความสนใจจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล นายจ้างต้องทำงานหนักมากขึ้น ด้วยการพิจารณาประวัติย่อของผู้สมัครจำนวนมากมาย

แต่เมื่อบริษัทชะลอความเร็วในการสรรหาว่าจ้างลง มันคือโอกาสของคุณหากลองมองในด้านดี กระบวนการสรรหาว่าจ้างที่ชะลอตัวยังหมายถึงการเอื้อประโยชน์ต่อนายจ้างให้สรรหาว่าจ้างบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งด้วย อันดับแรก เป็นการให้เวลาแก่ผู้หางานที่จะประเมินโอกาส เปิดทางให้นายจ้างตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม คุณยังสามารถใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นค้นหาบริษัทและวิเคราะห์งานอื่นๆ ได้ด้วย
ถ้าคุณมีคำถามซึ่งไม่ได้รับคำตอบขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ ใช้วิธีอย่างมืออาชีพเช่น ส่งอีเมล์คำถามที่ใช้คำกระชับชัดเจน แต่จำไว้เสมอว่า อย่ารบกวนผู้สัมภาษณ์ด้วยการโทรศัพท์ การมีความมุ่งมั่นแสดงออกถึงความตั้งใจจริงเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้ามากเกินไป อาจจะเสี่ยงที่จะสร้างความรำคาญให้แก่คนที่คุณกำลังพยายามสร้างความประทับใจได้ นอกจากนี้ ช่วงเวลาแห่งการรอคอย อาจทำให้คุณได้พบงานใหม่ที่มีอนาคตสดใสกว่า ลองใช้วิธีปรึกษาบริษัทจัดหางานดู
สิ่งที่คนหางานต้องจดจำไว้คือ ธุรกิจไม่อาจยืนอยู่ได้โดยไม่มีกระบวนการสรรหาว่าจ้าง องค์กรต่าง ๆ ที่ไม่สนใจงานด้านการสรรหาว่าจ้างจะพลาดผู้สมัครชั้นหัวกะทิเสมอ
และในไม่ช้า ผู้ที่หางานจะเห็นว่าอัตราการเร่งของการสรรหาว่าจ้างนั้นจะเร็วขึ้นเป็นลำดับ การว่าจ้างจะปรับปรุงสมดุลระหว่างความต้องการของผู้หางานซึ่งอยากได้งานที่มั่นคงกับความต้องการของธุรกิจ ที่จะตัดสินใจสรรหาว่าจ้างได้ตามแผนซึ่งวางเอาไว้

ที่มา : www.thaihrcenter.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *