ฮู ชี้ สิ่งแวดล้อมแย่ ส่งผลคนเป็นมะเร็ง

ฮู ชี้ สิ่งแวดล้อมแย่ ส่งผลคนเป็นมะเร็ง
• คุณภาพชีวิต
แนะ ปชช. ควรหาความรู้เรื่องมะเร็ง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

สังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะสนใจแต่การทำงาน จนลืมนึกถึงการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง ทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการขาดการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม คนทั่วไปจึงมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้น จึงทำให้พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงขึ้นตามไปด้วย โดย 2 ใน 3 ของมะเร็งทั้งหมด เกิดขึ้นภายหลังอายุ 65 ปี

แพทย์หญิงวารินทร์ เวสารัชวิทย์โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ในเพศชายจะพบมากถึง 45% และเพศหญิงพบได้ 37 % โดยสถิติของการเกิดมะเร็งในแต่ละเพศพบว่า เพศชายจะพบมะเร็งปอดและหลอดลมมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตามลำดับ ส่วนเพศหญิงจะพบมะเร็งเต้านม รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้นได้ พันธุกรรม (Genetic) ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง แต่ก็เป็นสาเหตุเพียงร้อยละ 5 – 10 ของมะเร็งทั้งหมดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่โรคมะเร็ง จะเกิดจากสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนเรา ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย ความอ้วน สารเคมี และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อากาศ อาหารและเครื่องดื่มที่อาจมีสารก่อมะเร็งปนเปื้อน ยารักษาโรคและฮอร์โมน บางชนิด รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด ตลอดจนอาหารที่มีเชื้อราขึ้น โดยเฉพาะราสีเขียว สีเหลือง อาหารไขมันสูง อาหารเค็มจัด อาหารปิ้ง ย่าง ไหม้เกรียม และอาหารที่ถนอมด้วยเกลือ ดินประสิว ดังนั้นบุคคลหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมากน้อยต่างกัน

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คาดว่ามะเร็งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ อาจป้องกันได้ถึงร้อยละ 40 โดยมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอก ดังนั้นหากประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม และพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเหล่านั้น ตลอดจนปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม โรคมะเร็งก็น่าจะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง และการค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ตลอดจนการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้การดูแลรักษามะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้น และมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

แต่โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ละเลยต่อภาวะความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย และการขาดการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับมะเร็งที่ดีพอ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มาพบแพทย์เมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลาม หรือแพร่กระจายมากแล้ว ฉะนั้น การให้ความรู้ การค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็ง และการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ จึงน่าจะเป็นทางหนึ่ง ที่ทำให้การป้องกันและรักษามะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้น และส่งผลให้อัตราการหายขาดจากมะเร็งเพิ่มขึ้นได้

โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง การตรวจสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงและค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ผู้สนใจสามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและสอบถามรายละเอียดได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 0-2191-5600 หรือ www.cccthai.org

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *