อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๙๘,๔๒๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีและวนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้านการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี บนยอดเขามีป่าสนสองใบหลายพันต้นและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
จุดที่น่าสนใจของอุทยานแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานดังนี้
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ ๑ (พุเตย) บ้านป่าขี อำเภอด่านช้าง หากเดินทางจากเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก ๑๘ กิโลเมตรจะถึงที่หน่วยพิทักษ์นี้ก่อน จากจุดนี้มีพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรมได้ มีนิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้สำหรับผู้สนใจ

ศาลเลาด้า ตั้งอยู่ระหว่างทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๑ (พุเตย) ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเลาด้าแอร์ตกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ มีผู้เสียชีวิต ๒๒๓ คน
น้ำตกตะเพินคี่ อยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ ๕๑ กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย บ้านห้วยหินดำ ๓๓ กิโลเมตร เป็นน้ำตก ๒ ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ผืนป่าและต้นน้ำตะเพินคี่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มากว่า ๒๐๐ ปี เป็นป่าที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ อยู่ใกล้น้ำตกตะเพินคี่ เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขของมึนเมาทุกประเภท กะเหรี่ยงตะเพินคี่ เป็นกะเหรี่ยงด้ายเหลือง นับถือศาสนาพุทธ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปีตลอด ๓ วัน ๓ คืน จะมีงานพิธีไหว้จุฬามณี ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำจากไม้ไผ่เหลาแหลมปักไว้ที่ลานหมู่บ้าน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ ๒ (พุกระทิง) บ้านวังโหรา อำเภอด่านช้าง
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อยู่ที่บ้านวังโหรา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ๒ (พุกระทิง)
น้ำตกพุกระทิง ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ ๒ (พุกระทิง) ประมาณ ๗ กิโลเมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
วนอุทยานถ้ำเขาวง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ ๓ (ถ้ำพุหวาย) อยู่ที่บ้านพุเตย อำเภอบ้านไร่ ห่างจากอำเภอบ้านไร่ ๑๒ กิโลเมตร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *