อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพอง) เป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “น้ำพอง-ภูเม็ง” เพราะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทือกเขาภูเม็ง อุทยานแห่งชาติน้ำพองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ป่าภูเม็ง ป่าโคกหลวง ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม ป่าภูผาดำ ป่าภูผาแดง ในเขต อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของ อ.บ้านแท่น อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขาหินทรายสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางคล้ายกับเทือกเขาทั่ว ๆ ไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารส่วนหนึ่งของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ ลำน้ำชี เป็นต้น แบ่งพื้นที่ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในเทือกเขาภูพานคำ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้อยู่ในเทือกเขาภูเม็ง พื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีสภาพลาดชันสลับกับหน้าผาในบางช่วงจรดที่ราบอ่างเก็บน้ำด้านล่าง ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขามีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 600 เมตร

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พื้นที่ประมาณร้อยละ80 ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังโดยมีป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่งหญ้า ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบางพื้นที่ ลึกเข้าไปบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติ ทั้งในเทือกเขาภูพานคำและเทือกเขาภูเม็งมีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์จัดเป็นป่าต้นน้ำ ลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งสมุนไพรที่สำคัญของอุทยานอีกด้วย พันธุ์ไม้มีค่าและพบเห็นได้ทั่วไป เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง เหียง กระบก มะพอก ตะเคียนหิน ไม้พื้นล่างจำพวก ปรงป่า เถาวัลย์ ไม้หนามชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสมุนไพรนานาพันธุ์อีกมากมาย
สำหรับสัตว์ป่าส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งบริเวณเทือกเขาภูเม็ง เพราะเป็นแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์และถูกรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก สัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็ก อาทิ หมูป่า เก้ง สุนัขจิ้งจอก เม่น นิ่ม กระต่ายป่า ไก่ป่า งู และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว
• อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขาไว้บริการผู้มาเยือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ภาพวิถีชีวิต ของชาวประมงที่ล่องเรือหาปลาในคุ้งน้ำด้านล่างหรือความงดงามยามตะวันลับฟ้าในช่วงเย็นบริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การแค้มป์ปิ้งแรมคืนตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่าง
• จุดชมวิวหินช้างสี กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อหินช้างสีเพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสีเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกระ โหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี หรือตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบ ออกไป ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า
• พลาญชาด หรือ ลานชาด อยู่ห่างจากหินช้างสีใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 30 นาที ลักษณะเป็นลานหินกว้างมีพันธุ์ไม้พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นชาด” ขึ้นอยู่บนลาน จากจุดนี้สามารถมองเห็นสภาพผืนป่าทั่ว ๆ ไปของน้ำพองได้อย่างชัดเจน ผู้ที่เดินทางไปยังหินช้างสีจึงน่าจะแวะชมพลาญชาดด้วยเพราะอยู่ในเส้นทางแนวเดียวกัน
• คำโพน เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 5 เมตร เกิดจากสภาพธรรมชาติทางธรณีวิทยา คำโพนตั้งอยู่ไม่ห่างจากพลาญชาดและหินช้างสีมากนัก
• ผาสวรรค์ เป็นลานหินขนาดใหญ่ยื่นออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้หินช้างสีตั้งอยู่ห่างจากหินช้างสีไปทางทิศเหนือประมาณ3กม.โดยการเดินเท้า การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปพักค้างแรมมากกว่าไปเช้าเย็นกลับ
• เขาภูเม็ง ยอดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการอุทยานฯ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งสมุนไพรและป่าต้นน้ำชั้นดีของน้ำพองมีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสมุนไพรอย่างแท้จริง
• หน้าผาต่าง ๆ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไม่มากนักเดินเท้าขึ้นไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คำโพน พลาญชาด หินช้างสีจะมีหน้าผาตลอดเส้นทาง หน้าผาแต่ละแห่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ สภาพผืนป่า หรือทิวเขาต่างๆ ทางด้านทิศตะวันตกได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติเป็นวงกลมใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติน้ำพองได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

การเดินทาง
สำหรับการเดินทางมาอุทยานแห่งชาติน้ำพองสามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ
1. เส้นทางแรก จากตัวเมืองขอนแก่นตามทางหลวงหมายเลข 12 (ไป อ.ชุมแพ) ถึง กม.30 จะมีแยกขวาเข้าบ้านผือ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 19 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาด้านขวามือ รวมระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร
2. เส้นทางที่สอง จากขอนแก่น-อ.อุบลรัตน์ ตามทางหลวงหมายเลข 2 (ไป จ.อุดรธานี) แยกซ้ายเข้า อ.อุบลรัตน์ ถึงตัวอำเภอจะมีแยกเลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง รพช.สาย ขก.3034 (หนองแสง- ท่าเรือ) เดินทางเลาะริมเขื่อนอุบลรัตน์มาอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *