อึด ฮึด สู้ !! พลังสุขภาพจิตสู่ความสำเร็จ


อึด ฮึด สู้ !! พลังสุขภาพจิตสู่ความสำเร็จ
• สุขภาพใจ
ชาวไทยทุกคนทำได้

พลังอึด ฮึด สู้ มีอยู่ในตัวคนทุกคนมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะมีพลังอึดและพลังสู้ แต่พลังฮึดมีน้อยกว่า 2 พลังดังกล่าว คือไม่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ ทั้งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆ แม้เป็นเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ค่อยเก็บเรื่องนั้นๆ มาให้กำลังใจตัวเอง

โครงการอึด ฮึด สู้ ของกรมสุขภาพจิต ในระยะแรกทำในกลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากและไม่ปลอดภัยแต่ต่อมาได้ขยายเพิ่มมาทำในกลุ่มคนไทยทั้งประเทศ เพราะทุกคนต่าง ก็ต้องเจอกับวิกฤต ปัญหาแรงกดดัน แทบจะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความรุนแรง และความขัดแย้งในสังคม ปัญหาอุบัติภัย และภัยพิบัติ ทั้งจากการกระทำของมนุษย์และจากธรรมชาติ โดยโครงการนี้ จะทำให้ทุกกลุ่มอายุทั้งในแบบบุคคลและแบบโปรแกรมเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มครู-นักเรียน กลุ่มโรงงาน กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มคนที่ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ฯลฯ

เป็นที่น่าดีใจว่าคนไทยเองก็ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นโดยแต่ละคนก็มีวิธีการแตกต่างกันไป เช่น การออกมาจากสถานการณ์ ตึงเครียดนั้นชั่วคราว ออกกำลังกาย ไปวัด นั่งสมาธิ ดูหนัง ฟังเพลง พูดคุยกับคนรอบข้าง แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ที่เผชิญปัญหาหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้ว ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ โดยรับฟังว่าเขามีวิธีการปรับตัว และจัดการกับความเครียดนั้นอย่างไร แล้วนำมาปรับใช้กับตัวเราซึ่งส่วนใหญ่มักเจอทางออกและสามารถคลี่คลายปัญหาได้ เพราะมักจะได้แนวทางที่ดีจากคนที่มีพลังอึด

อึด ฮึด สู้….เป็นพลังแห่งความสำเร็จ

“อึด” คือ พลังที่อยู่ในตัวคนที่สามารถทนต่อแรงกดดันทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือภาวะวิกฤตได้ดี โดยมักจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง ควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีมุมมองต่อชีวิตในเชิงบวก
“ฮึด” คือพลังที่เมื่อเจอแรงกดดัน หรือเจอสถานการณ์ลำบาก แล้วสามารถมีแรงใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่
“สู้” คือ พลังเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมั่นใจว่า ฉันทำได้ ฉันแก้ไขได้ แม้ว่า จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคหนักขนาดไหนก็ตาม โดยมีเป้าหมายในชีวิตและสามารถปรับเป็นเป้าหมายระยะสั้น กลาง ยาว ได้ ขึ้นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

“เป็นที่น่าดีใจว่าคนไทยเองก็สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น”

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *