อา่ยุยืนสุขภาพดีล้วนได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

อา่ยุยืนสุขภาพดีล้วนได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 18 มกราคม 2549

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หมุนรอบโลก โลกหมุนรอบตัวเอง ฉะนั้นประเด็นสำคัญของการรักษาชีวิตไว้ จึงนับเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเพราะสิ่งสำคัญนั่นก็คือ เรื่องของ เวลา เพราะพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ล้วนมีอิทธิ พลต่อสภาวะการแปรปรวนของฮอร์โมน

การหลับนอนมีส่วนที่สัมพันธ์อย่างยิ่งนั่นคือ ควรจะนอนให้เพียงพอ 6 – 8 ชั่วโมงต่อวัน
เพราะจะเกี่ยวข้องกับ ฮอร์โมน อะดรีนาลิน, เมลาโทนิน, คอร์ติโซน เอนโดฟิน

ฮอร์โมนแต่ละตัวมีความสำคัญอย่างไร ?

อะดรีนาลิน คือ ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการตื่นตัวจากการที่มีแสงมากระทบ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น การสั่งของจิตที่มีการเร่งมาจากตัวยั่วยุ

เมลาโทนิน คือ ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายจัดระบบการพัก การฟื้นฟู ขับของเสียทิ้ง ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามอิทธิพลของแสงของดวงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงช่วงบ่าย และเมื่อถึงเวลา 24.00น. เป็นเวลาที่มีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นร่างกายจะขับเคลื่อนให้ของเสีย และของดี จัดสรรให้เกิดชีวิตที่สดใสจนถึงเวลา 03.00 น.

คอร์ติโซน คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตามความต้องการของร่างกายในการจะทำในสิ่งต่าง ๆ

เอนโดรฟิน คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมา และจะทำให้ร่างกายเบาสบาย ปลอดโปร่งแจ่มใส และสดชื่น และทำให้ตื่นตัวมากที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับของฮอร์โมนเมลาโทนิน และอะดรีนาลินมีปริมาณสัดส่วนที่เท่ากัน

เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายถูกผิด โดยเฉพาะเวลาที่ถูกบังคับด้วยดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย แน่นอนขบวนการขับของเสียของร่างกายจะช้าลง และสะสมสารพิษมากขึ้นในร่างกาย จนถึงระดับของการทำลายเซลล์ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

จากความจริงว่า “ กระแสโลหิตผ่านระบบสูบฉีดของหัวใจ 2,000 ลิตร ในเวลา 24 ช.ม. และไหลเวียน อยู่ในเส้นโลหิต ในระยะทางยาว 60,000 ไมล์ และลำเลียงอาหาร รวมถึงขับของเสียออกจากเซลล์ทั่วร่างกายจำนวน 100,000,000,000,0000 เซลล์ ” Encycopedia Botanica 1767

สภาวะแปรปรวนของการขับเคลื่อนภายในร่างกายดังกล่าว นับเป็นขบวนการสลับซับซ้อน ซึ่งยังไม่เคยมีงานวิชาการอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ในหมู่มวลมนุษย์เชิงกลไก ในภาษาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาก่อนเลย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *