อาหารหมู่เดียวกันทดแทนกันได้


อาหารหมู่เดียวกันทดแทนกันได้
• อาหาร
แนะ ยุคข้าวยากหมากแพง ปรับเปลี่ยนการกิน กันเงินหมดกระเป๋า

หมูแพง ข้าวแพง ของหลาย ๆ อย่างก็เพิ่งขึ้นราคา ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับผลกระทบแม้ว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอกับราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรนำความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่มาใช้เพื่อลดความเครียดจากปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารอีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพดีได้เหมือนเดิมเหตุผลที่ประเทศไทยมีการแบ่งอาหารหลักเป็น 5 หมู่ และยกตัวอย่างให้เห็นว่าอาหารแต่ละหมู่มีอะไรบ้าง ก็เพื่อให้คนไทยรู้หลักการกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี อาหารที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะให้สารอาหารหลักคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเมื่ออาหารชนิดใดในหมู่เดียวกันที่กินเป็นประจำ และมีราคาแพงก็อาจหันมากินอาหารชนิดอื่นในหมู่เดียวกันที่ราคาถูกกว่าสลับกันได้ อาหารหลัก 5 หมู่ของไทย ได้แก่

อาหารหลักหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง จะให้สารโปรตีนเป็นหลักนอกเหนือจากสารอาหารอื่นที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างขณะนี้หมู่ราคาแพงทำให้บางครอบครัวมีความเครียด แต่หากพิจารณาถึงหลักโภชนาการว่าจะเลือกกินอาหารอะไรในหมู่นี้ก็ได้ จะให้สารโปรตีนเป็นหลัก ดังนั้นหากหมู่แพงก็ไม่ต้องกินทุกวัน บางวันใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือแทนหรือบางมื้อก็กินไข่ ดังนั้นในงบประมาณที่เท่าเดิมก็อาจได้อาหารมื้ออร่อยที่มีคุณค่าได้

อาหารหลักหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน อาหารในหมู่นี้จะให้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก หากข้าวแพง อาจหุงข้าวผสมกับเผือกหรือมัน (โดยเฉพาะคนที่ปลูกเองได้) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอาหารหมู่นี้ได้ ส่วนน้ำตาลแพงก็กินให้น้อยลงเพราะกินอาหารต่าง ๆ ในหมู่นี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำตาลอยู่แล้ว

อาหารหลักหมู่ที่ 3 ผักต่าง ๆ ทั้งผักใบและผักหัว จะให้วิตามันและเกลือแร่เป็นหลักมีผักหลายชนิดที่สามารถปลูกกินเองได้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการได้รับสารพิษ

อาหารหลักหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ จะให้วิตามินและเกลือแร่เป็นหลักเช่นเดียวกับอาหารหมู่ที่3

อาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน หรือน้ำมันจากพืชและสัตว์ จะให้สารไขมันเป็นหลัก กรณีที่น้ำมันราคาแพง ก็อาจกินอาหารทอดให้น้อยลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *