อาหารกับมะเร็ง-มีอะไรใหม่ๆ ในเรื่องนี้บ้าง?

อาหารกับมะเร็ง-มีอะไรใหม่ๆ ในเรื่องนี้บ้าง?
• คุณภาพชีวิต
ข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเลือกกินอาหาร

อัตราการเกิดโรคมะเร็งได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมๆ การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่แซงหน้าอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุก่อนๆ ซึ่งขณะนี้เราได้แข่งขันเพื่อตามให้ทันประเทศตะวันตก ในวันนี้ มะเร็งลำไส้ มะเร็งทรวงอก และมะเร็งปอดเป็นเสียยิ่งกว่า โรคธรรมดาสามัญ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโรคมะเร็งส่วนมากมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมีหลายสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ นั่นหมายความว่าอย่างน้อยในทางทฤษฏี มะเร็งหลายชนิดป้องกันได้ ดังนั้นเราสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างไร?

ในเดือนธันวาคม 2550, กองทุนวิจัยมะเร็งโลก(WCRF) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา(AICR) ได้ประกาศข้อแนะนำล่าสุดที่ปรับปรุงขึ้นจากฉบับปี พ.ศ.2540 สำหรับการป้องกันมะเร็งด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการออกกำลังกายดังนั้นมีอะไรที่ถูกปรับเปลี่ยนบ้างจากข้อแนะนำก่อนๆ และแนวทางเหล่านี้มีความหมายต่อประชาชนอะไรบ้างโดยพื้นฐานวันต่อวัน

เน้นยำความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำหนักตัวมากขึ้น

น่าสนใจและอาจไม่น่าแปลกใจ, ข้อแนะนำหลายข้อคล้ายคลึงกันมากเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอาหารและมะเร็งฉบับก่อนหน้า(รายงานกองทุนวิจัย มะเร็งโลก และสถาบนมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ปี 2540) และเห็นด้วยกับสิ่งที่หน่วยงาด้านสาธารณสุขส่วนมากกำลังให้คำแนะนำอยู่เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการป้องกันโรคทื่เกิดจากอาหาร การเปลี่ยนแปลงหลักๆ คือแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงเน้นย้ำเรื่องการจัดการน้ำหนักตัวมากขึ้น

เปรียบเทียบกับข้อแนะนำในปี 2540ท, การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ที่พบในแนวทางใหม่ คือ:
เพิ่มความสนใจเรื่องน้ำหนักตัวมากขึ้น ทางคณะกรรมการพบว่ามีหลักฐานที่มีน้ำหนักชัดเจนมากขึ้นในการเชื่อมโยงกันระหว่างการมีน้ำหนักเกินหรือโรค อ้วนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งบางชนิด ที่จริงแล้วคำแนะนำ 3 ข้อแรกของรายงานได้บรรยายถึงการรักษาควบคุมน้ำหนักตัวและการพยายามทำตัวให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ

– เพิ่มความสนใจเรื่องกิจกรรมทางร่างกายมากขึ้นในรายงานฉบับก่อนได้หมายเหตุถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างมะเร็งลำไส้ใหญ่และกิจกรรมทางร่างกายการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้มีหลักฐานที่ทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางร่างกายเป็นเกราะป้องกันโรคมะเร็งหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักตัว
– ข้อแนะนำในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดามากกว่า 6 เดือน ได้ถูกรวมอยู่ในแนวทางปี 2550 นี้ด้วย การให้นมมารดาช่วยควบคุมน้ำหนักทั้งในมารดาและทารก และยังปรากฏว่าลดความเสี่ยงต่อมะเร็งทรวงอก

– ข้อแนะนำสำหรับผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง(ทั้งผู้ที่กำลังอยู่ร่วมกับมะเร็ง, กำลังเข้ารับการรักษาหรือรอดจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง) ได้ถูกนำมารวมกันเป็นครั้งแรก แนวทางสำหรับกลุ่มนี้คือการปฏิบัติตามข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการป้องกันมะเร็ง

– ข้อแนะนำในการรับสารอาหารจากแหล่งอาหารที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับอาหารเสริม

การนำหลักการไปปฏิบัติ

ต่อไปนี้คือความหมายที่แท้จริงของข้อแนะนำต่างๆ สำหรับคนทั่วไปที่กำลังพยายามปฏิบัติตามการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อแนะนำที่ 1 : “พยายามควบคุมให้น้ำหนักตัวอยู่ภายในช่วงปกิตเท่าที่จะทำได้”

ความหมาย : ทั้งเด็กและวัยรุ่นควรรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพให้ได้โดยตลอดในช่วงวัยเด็ก และผู้ใหญ่ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งของน้ำหนักที่มาเยือน พร้อมกับอายุทีเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีมวลกาย (น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/ความสูงเป็นเมตรกำลังสอง) สำหรับน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพนั้นปกติอยู่ที่ 20-25 รายงานของกองทุนวิจัยมะเร็งโลกแนะนำว่าคนทั่วไปควรตั้งเป้าค่าดัชนีมวลกายไว้ที่ระดับต่ำสุดของช่วงน้ำหนักร่างกายปกติ, นั่นคือดัชนีมวลกายที่ 21-23

ข้อแนะนำที่ 2 : ให้ความว่องไวทางด้านร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

ความหมาย : พยายามให้ร่างกายเคลื่อนไหวบ้างอย่างเหมาะสม (หมายถึงการเดินเร็วหรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน) อย่างน้อย 30 นาที ต่อวัน จุดมุ่งหมายคือการค่อยๆ เพิ่มเวลา (ให้มากกว่า 60 นาที) หรือระดับความหนักของการออกกำลังกายและลดช่วงเวลาที่อยู่หน้าจอลง(โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, และเครื่องเล่นเกม)

ข้อแนะนำที่ 3 : จำกัดการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูง

ความหมาย : อาหารที่ให้พลังงานสูง คือ อาหารที่มีแคลอรีสูง ในขณะที่อาหารชนิดอื่นๆ จะเป็นสาเหตุของการเพิ่มน้ำหนักตัวก็ต่อเมื่อเรารับประทานอาหารชนิดนั้นๆ มากเกินไป, อาหารชนิดที่ให้พลังงานสูงนี้ให้แคลอรีแต่มีสารอาหารเพิ่มเติมน้อย ดังนั้นจึงควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม อาหารที่ให้พลังงานสูงนั้นรวมถึง เค้ก, ขนมปังกรอบ, ขนมอบ, เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มที่เติมน้ำตาล, ลูกอมลูกกวาด, อาหารทอดและอาหารจานด่วน

ข้อแนะนำที่ 4 : อาหารจากพืช

ความหมาย : ตั้งเป้าการรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ 5 ส่วนต่อวัน สีสันยิ่งมากยิ่งดี – ดังนั้นเป้าหมายคือรวมความหลากหลายของทั้งผักและผลไม้ – แดง, เขียว, ม่วง, เหลือง, ส้ม

เลือกธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเส้นใยสูงเพือเพิ่มการรับประทานกากใย และหลีกเลี่ยง เมล็ดหรือถั่วเมล็ดที่ถูกเก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสมเพราะอาจมีสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา (อัลฟาท็อกซิน) ซึ่งสามารถทำให้เกิดมะเร็งตับ

ข้อแนะนำที่ 5 : อาหารจากสัตว์

ความหมาย : กองทุนวิจัยมะเร็งโลก (WCRF) ได้ให้คำแนะนำใสการรับประทานเนื้อแดงที่ปรุงสุกแล้ว(เนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อหมู หรือ เนื้อแพะ) ไม่เกิน 500 กรัมต่อสัปดาห์ ต้องแน่ใจว่าเป็นเนื้อไม่ติดมันและเลาะไขมันออก แปลได้ว่าเท่ากับเนื้อดิบประมาณ 750 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือโภชนาการของประเทศออสเตรเลีย(Australian National Dietary Guidelines) ที่แนะนำให้รับประทานเนื้อแดงไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 3-4 ส่วน รายงานยังแนะนำอีกว่าควรหลีกเลี่ยงเนื้อที่ผ่านการแปรรูป (เช่น แฮม, เบคอน, ซาลามี่, แฟร้งเฟิร์ต) หรือควรรับประทานเป็นบางโอกาสในปริมาณน้อยๆ

ข้อแนะนำที่ 6 : จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความหมาย : คำแนะนำคล้ายคลึงกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนมาก – หากคุณดื่มแอลกอฮอล์, สำหรับผู้ชายไม่ควรดื่มเกิน 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน และผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินกว่าหนึ่งแก้วต่อวัน

ข้อแนะนำที่ 7 : ระวังปริมาณเกลือที่คุณรับประทาน

ความหมาย : เกลือและอาหารที่ถูกถนอมด้วยเกลือ(เช่น ผักดอง) คาดกันว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง กระเพาะอาหาร ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการจำกัดปริมาณเกลือที่รับประทานหรืออาหารที่มีรสเค็ม มีหมายเหตุที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน, ทางคณะกรรมการได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการรับประทานปลาเค็มแบบฉบับชาวกวางตุ้ง ปลา ชนิดนี้ ซึ่งมักถูกยื่นให้เด็กๆ อยู่เสมอ, คาดกันว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลักโพรงจมูก

ข้อแนะนำที่ 8 : ตั้งเป้าให้ร่างกายได้รับสารอาหารทีจำเป็นด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว

ความหมาย : คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมหากคุณกำลังรับประทานอาหารทีดีต่อสุขอยู่แล้วขณะเดียวกับที่การศึกษาหลายชิ้นที่ชี้แนะว่าอาหารเสริมบางชนิดอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งบางตัว, หลักฐานก็ยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ การรับประทานอาหารให้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคมะเร็ง

ข้อแนะนำที่ 9 : การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

ความหมาย : ตั้งเป้าเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาให้ได้ 6 เดือน

ข้อแนะนำที่ 10 : ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง

ความหมาย : คนที่รอดจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งได้รับคำชี้แนะให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง 9 ข้อ ข้างต้นหากเป็นไปได้ คณะกรรมการหมายเหตุว่าไม่มีหลักฐานใดที่จะนำมาใช้ในการแยกข้อแนะนำต่างๆ สำหรับคนที่กำลังใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมะเร็งหรือคนที่ ทุเลาจากสภาพ

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ Jim Mann, ศาสตราจารย์ว่า ด้วยโภชนาการมนุษย์และการแพทย์ มหาวิทยาลัย Otago, ประเทศนิวซีแลนด์, เป็นสมาชิกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญซึ่งคล้อยตาม รายงานของ WCRF/AICR ศาสตราจารย์ Jim Mann เชื่อว่าการจัดการปัญหาเรื่องโรคอ้วนคือกุญแจในการลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง “โรคอ้วนและการขาดกิจกรรมทางร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งทุกชนิด, รวมถึงมะเร็งชนิดธรรมดาสามัญที่สุดที่เรารู้จัก การลดอัตราการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคอ้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างแท้จริงในการลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง” ศาสตราจารย์ Jim Mann กล่าว เขาชี้แนะว่าวิธีการป้องกันมะเร็งที่ดีที่สุดนั้นต้องการแบบแผน การรับประทานอาหารในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ หรือมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด, รวมถึงความหลากหลายของผลไม้, ผัก และอาหารเส้นใยสูงอื่นๆ , ร่วมกับการทำกิจกรรมทางร่างกายเป็นประจำ เพื่อช่วยส่งเสริมน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *