อัจฉริยะ CQ…กุญแจไขประตู Creative Thailand

อัจฉริยะ CQ…กุญแจไขประตู Creative Thailand
ทำอย่างไรจะก้าวสู่ Blue ocean ได้?

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : คมคิด: แตกต่างเพื่อเติมเต็ม

“มีอะไรใหม่ ในงาน Creative Thailand: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์บ้าง” วรรณฤดีถาม ด้วยทราบว่า น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มากล่าวปาฐกถาเปิดและให้ความสำคัญอย่างมาก

“งานนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ภาครัฐบาล ตื่นตัวและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับภาคเอกชนและธุรกิจ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ให้แข็งแกร่งในตลาดการค้าปัจจุบัน” ยุทธศักดิ์กล่าว ด้วยแววตาสดใสมีความหวัง แม้อยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ การผลิต อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางปัญญา เพื่อผลิตสินค้าและบริการ ที่สร้าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ซึ่งตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้ เช่น งานแฟชั่น งานศิลปะ งานโฆษณา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ถ่ายภาพ เพลง งานสถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ สปา คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เกม ฯลฯ

ความคิดเชิงสร้างสรรค์จึงช่วยผู้ประกอบการให้ข้ามผ่านการแข่งขันแบบทะเลแดง เดือด (Red ocean) ซึ่งห้ำหั่นกันด้วยราคา ไปสู่น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean) ซึ่งเน้นสร้างคุณค่าที่แตกต่าง (Differentiation) ให้แก่ลูกค้าแทน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส Harvard University ได้ให้มุมมองว่า นักคิดสร้างสรรค์จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะยืนยันความแตกต่างของตน ไว้ในหนังสือชุดผู้ชนะ 10 คิด: การคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งอธิบายถึงอัจฉริยะCQ (Creative Quotient) นั่นคือความฉลาดด้านการคิดสร้างสรรค์ว่าสามารถพัฒนาได้โดยอาศัยคุณลักษณะที่ เอื้อ 9 ประการดังโมเดลถัดไปนี้

ท่านชอบคิดเชิงสร้างสรรค์มากเพียงใด?

กรุณากาเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

_ฉันชอบนำสิ่งใหม่ๆ จากสาขาวิชาความรู้ที่ต่างออกไปมาประยุกต์กับงานที่ทำ

_ฉันมักริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในงานที่ทำเสมอ

_ฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแม้แตกต่าง เพื่อรุดไปข้างหน้า

ข้อเสนอแนะ : หากท่านไม่ได้กาเครื่องหมาย? ในข้อหนึ่งข้อใด อาจใช้ทักษะต่อไปนี้ ช่วยได้

ทักษะคิดกระตุ้นจินตนาการ (Enhancing imagination)

(ทักษะเสริมอื่นๆ ดูได้ใน [url]http://www.howareyou.co.th[/url])

ทักษะนี้เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem solving) โดยอาศัยสมองซีกขวาซึ่งเด่นในด้านจินตนาการ การเชื่อมโยง การคิดที่หลากหลาย การมองภาพรวม อารมณ์และสัญชาตญาณ ในการสร้างสินค้าหรือบริการที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า ผมขอเสนอ 7 วิธี ย่อว่า SCAMPER ดังนี้

1. Substitute ทดแทน จะใช้อะไรมาทดแทน มาแทนที่ซึ่งยังตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงนี้ได้บ้าง

2. Combine ผสมรวม ลองรวมแนวคิด รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมวัตถุประสงค์ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

3. Adapt ดัดแปลง มีอะไรที่มีอยู่ที่คล้ายๆ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ที่พอจะดัดแปลงมาใช้ได้บ้าง

4. Magnify ขยายขยับ ลองทำให้มันใหญ่ขึ้น หนาขึ้น แข็งขึ้น เพิ่มเวลาให้นานขึ้น เพิ่มส่วนประกอบมากขึ้นซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น

5. Put to other uses ใช้ประโยชน์แบบอื่น สิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เหลือ จะนำมาใช้ทำประโยชน์อื่นๆ อะไรได้อีกบ้าง

6. Eliminate ตัดทอน ลองทำให้มันเล็กลง ตัดบางส่วนออก หั่นราคาลง ทำให้ช้าลง ตัดให้สั้นลง ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น

7. Reverse กลับสลับใหม่ ลองจัดเรียงใหม่ จัดองค์ประกอบใหม่ จัดลำดับความสำคัญใหม่ ลองเปลี่ยนตารางใหม่ ลองสลับที่กันระหว่างสาเหตุและผล ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น

“ปัญญาของคนหยั่งรู้คือการเข้าใจทางของเขา”

ท่านเห็นหนทางที่จะจะสร้างสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างบ้างหรือยัง?

แหล่งวที่มาจาก กรุงเทพธุรกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *