อะไรที่ทำให้เด็กคนหนึ่งฉลาดกว่าเด็กคนอื่น

เรื่องที่ 2 ความสำเร็จที่สร้างขึ้นได้
คำถามที่หลายคนอยากทราบก็คือ อะไรที่ทำให้เด็กคนหนึ่งฉลาดกว่าเด็กคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ฉลาดกว่าคนอื่น ๆ จริงหรือไม่ อะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้คนฉลาดประสบความสำเร็จ ความฉลาดเป็นพรสวรรค์จริงหรือ เด็กฉลาดได้แรงบันดาลใจมาจากไหน มีการฝึกหัดพิเศษอะไรหรือไม่
ดร.เบนจามิน บลูม และคณะได้ทำการวิจัย โดยติดตามสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่าง ๆ 6 สาขา คัดเลือกเอาคนที่เยี่ยมที่สุด เก็บข้อมูลทั้งจากตัวเขาเองและคน ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง โดยถามเพื่อที่จะได้ข้อมูล 7 ประการ คือ
1. มีการเลี้ยงดูอย่างไรในระยะแรกของชีวิต
2. ครอบครัวให้ความสนับสนุนอย่างไร
3. การแนะนำมีขั้นตอนอย่างไร
4. อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำงานที่ประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบัน
5. การฝึกฝน การทุ่มเท ที่ให้กิจกรรมที่ทำมากน้อยขนาดไหน
6. ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ
7. ใช้วิธีใดในการพัฒนานิสัย ความสนใจและความเชื่อมั่นในงานที่ทำ
หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดก็สรุปผลออกมา ดังนี้
1. พ่อแม่นั้นไม่ได้ตั้งใจมากนักที่จะให้ลูกเก่งระดับอัจฉริยะ แต่พยายามส่งเสริมทุกสิ่งที่เห็นว่าจะทำให้ลูกได้พัฒนา
2. ให้การสนับสนุนตั้งแต่แรกที่เห็นแววความสามารถของลูก เมื่อเห็นลูกสนใจก็ให้ลองทำดู และให้เวลาเอาใจใส่ลูกอย่างจริงจัง
3. การประสบความสำเร็จ มิใช่ของง่าย จะมีขั้นตอนดังนี้
1. ต้องสนุกกับงานที่ทำ
2. ศึกษาหาความรู้
3. นำความรู้มาพัฒนาตามแบบของตัวเอง
4. ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมมีผลในการสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้เด็กเกิดความสนใจและลองทำดูจนกลายเป็นความชำนาญ
5. เขาจะทำงานที่ตัวเองชอบอย่างมุ่งมั่นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ให้เวลากับงานอย่างเต็มที่จริงจัง
6. พ่อแม่มักจะเป็นผู้ที่ให้เวลากับลูก และสนับสนุนส่งเสริมลูกในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีทัศนคติที่ดีต่อลูกเสมอ
7. เด็กได้มีโอกาสในการศึกษาการทำงานจริงที่มีทั้งอุปสรรค ปัญหา และความสำเร็จ จึงเข้าใจคุณค่าของงาน และรักที่จะทำงานที่มีคุณค่า
จากการวิจัยนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าลำพังแต่เพียงความฉลาดอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ถึงแม้ว่าลูกเกิดมาจะมีแววว่าจะเป็นเด็กฉลาดแต่ถ้าขาดคนสนับสนุนส่งเสริมแล้ว แววความฉลาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปล่งประกายออกมาได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกพ่อแม่อาจจะเป็นตัวที่ทำลายความฉลาดของลูกให้ลดน้อยลงไปได้เช่นกัน
การที่เราอยากให้ลูกของเราเป็นเด็กฉลาด พ่อแม่จึงต้องลงทุนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสาะหาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจลูก และพัฒนาลูกให้ถูกทาง ลูกจึงจะเพิ่มพูนความฉลาดขึ้นได้ อย่าไปหวังพึ่งคนอื่น เช่น ครูหรือโรงเรียนให้ช่วยสร้างความฉลาดให้ลูก เพราะความฉลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กก่อนวัยเรียน และเกิดขึ้นที่ “บ้าน” ที่มี “พ่อแม่” ซึ่งเป็นผู้ที่รักลูกมากที่สุดเป็น ผู้สร้างความฉลาดนั้นให้กับลูก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *