ออกเมนู SPA อย่างไรดี

ออกเมนู SPA อย่างไรดี
ใหม่สำหรับสปาเราถ้าเป็นสปาใหม่ๆ เราก้อต้องพิจารณาอยู่หลายปัจจัย ต้องหาคำตอบสำหรับคำถามที่เราต้องคิดขึ้นมาให้ได้ โดยเราต้องท่องไว้ในใจว่าเมนูที่เราคิดขึ้นมาทุกอย่างต้องมีต้นทุน ต้องมีการฝึกฝน ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญต้องเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือตลาดไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เราอยากขาย ด้านล่างเป็นคำถามที่เราต้องตอบเมื่อเราคิดจะออกแบบเมนูใหม่
มาตรฐานของสปาเรา
1. ทรีทเม้นท์ไหนควรเป็นมาตรฐานของสปาเราที่ลูกค้าสามารถพบได้ทุกที่ ?
2. จำนวนทรีทเม้นท์มาตรฐานควรมีกี่ทรีทเม้นท์?
3. อัตราส่วนของทรีทเม้นท์มาตรฐานและทรีทเม้นพิเศษ?
ที่ตั้งหรือทำเล
1. อะไรควรถูกนำเสนอเป็นทรีทเม้นท์ท้องถิ่นของสปาเราที่เป็นเอกลักษณ์ของทำเล หรือพื้นที่ที่เราตั้งอยู่
2. เราจะสามารถนำเสนอทรีทเม้นเล่านี้ได้อย่างไร
3. ใครจะสามารถฝึกการทำทรีทเม้นท์สปานี้ให้เราได้
4. เราจะเพิ่มพิธีการ หรือขั้นตอนที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอยู่ หรือ วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในท้องถิ่นเข้าไปได้อย่างไร
5. เราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในทรีทเม้นท์นี้
6. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้อย่างไร
7. เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาได้อย่างไร จากที่ไหน
8. เราจะเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานแค่ไหน
9. เราจะหาใครมาช่วยเราในการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
คู่แข่งของเราคือใคร
1. ใครคือคู่แข่งของเราอย่างน้อย 5รายที่ทำตลาดลักษณะเดียวกันกับเรา
2. คู่แข่งเรานำเสนอทรีทเม้นท์อะไร
3. เขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไร
4. โครงสร้างของราคาของเขาเป็นอย่างไร
5. อะไรคือข้อดีของเขา อะไรคือข้อเสียของเขา
เจ้าของ
1. เจ้าของหรือผู้ลงทุนมีการร้องขอทรีทเม้น หรือผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการหรือไม่
2. ทำไมเขาถึงสนใจในทรีทเม้นท์ หรือผลิตภัณฑ์สปาเหล่านั้น
ผู้บริหารโรงแรม
1. ตั้งคำถามเหมือนเจ้าของด้านบน
2. อะไรคือมาตรฐานหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องของโรงแรมที่เราต้องปฎิบัติตาม?
3. โรงแรมต้องการใบรับรอง หรือใบประกาศอะไรบ้างหรือไม่
แขก หรือ ลูกค้า
1. เรามีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม หรือความต้องการของลูกค้ามากน้อยแค่ไหน
2. เราจะได้ข้อมูลพวกนี้มาได้อย่างไร
ข้อบังคับทางกฎหมาย
ในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสปาเราบ้าง
1. เกี่ยวกับสิิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้ได้ในสปา
2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้มีข้อกำหนดพิเศษหรือเปล่า
3. เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่นำเสนอ มีข้อจำกัดหรือไม่
4. เกี่ยวกับพนักงานสปาจำเป็นต้องมีใบประกาศอะไรบ้่าง
ข้อกำหนดทางด้านความเชื่อและศาสนา
ในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ความเชื่ออะไรที่จะเกี่ยวข้องกับสปาเราบ้าง
1. เกี่ยวกับสิิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้ได้ในสปา
2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า
3. เกี่ยวกับทรีทเม้นท์ที่นำเสนอ มีข้อจำกัดหรือไม่
4. เกี่ยวกับพนักงานสปา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
มีอะไรที่จะกระทบกับประสบการณ์ของลูกค้าเวลาเข้ามาทำสปาหรือเปล่า
1. เสี่ยงรบกวนจากบริเวณรอบข้าง
2. กลิ่นรบกวนจากบริเวณใกล้เคียง
3. คุณภาพของน้ำที่ใช้ในสปา
4. ผงซักฟอก หรือ น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ซักผ้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *