ยา : อย.ลดราคายาผู้ป่วยมะเร็ง-สมาธิสั้น

ยา : อย.ลดราคายาผู้ป่วยมะเร็ง-สมาธิสั้น

อย.ปรับลดราคาวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ 10 รายการ อาทิ มอร์ฟีน ซัลเฟต ยาแก้ปวดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น ลดราคาจากเดิมอีก 4.55-22.22% เริ่มตุลาคม 2555 นี้

18 ก.ย. 55 นายแพทย์ พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนับสนุนให้มีการใช้ยาสามัญ (Generic drug) ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Original Drug) เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันที่เสียค่าใช้จ่ายด้านยาในราคาที่ถูกลง ซึ่งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดของ อย.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ

ในการจัดหายาที่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 ซึ่งยากลุ่มนี้รวมเรียกว่าวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่ง อย.ได้มีการดำเนินการคัดเลือกยาที่เป็น วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ให้มีการแข่งขันทางด้านราคา โดยเปิดให้วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ ที่เป็นยาสามัญซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีสรรพคุณเท่าเทียมกับยาต้นแบบ เข้าประกวดราคาในการจัดซื้อตั้งแต่ 2552 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ราคายาลดลงจากเดิมอย่างมากมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้ อย.ได้ปรับลดราคายากลุ่มจำเป็นต่อคุณภาพชีวิต จำนวน 10 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานบริการและผู้บริโภคที่ต้องใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ในเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

– เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (12 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 580 บาท ราคาใหม่กล่องละ 500 บาท ลดลง 13.79%

– เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,000 บาท ราคาใหม่กล่องละ 900 บาท ลดลง 10%

– เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,700 บาท ราคาใหม่กล่องละ 1500 บาท ลดลง 11.76%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 30 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 420 บาท ราคาใหม่กล่องละ 390 บาท ลดลง 7.14%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (30 มิลลิกรัม/เม็ด) 30 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 800 บาท ราคาใหม่กล่องละ 690 บาท ลดลง 13.75%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (60 มิลลิกรัม/เม็ด) 30 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,200 บาท ราคาใหม่กล่องละ 990 บาท ลดลง 17.50%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 50 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 700 บาท ราคาใหม่กล่องละ 600 บาท ลดลง 14.29%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (30 มิลลิกรัม/เม็ด) 50 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,100 บาท ราคาใหม่กล่องละ 1,050 บาท ลดลง 4.55%

– มอร์ฟีน ซัลเฟต (ชนิดเม็ด) (60 มิลลิกรัม/เม็ด) 50 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,800 บาท ราคาใหม่กล่องละ 1,550 บาท ลดลง 13.89%

– ยาเมทิลเฟนิเดต (ชนิดเม็ด) (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 100 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 450 บาท ราคาใหม่กล่องละ 350 บาท ลดลง 22.22%

อย.เชื่อว่าการลดราคายาในครั้งนี้จะสามารถช่วยสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนจ่ายค่ายาในราคาที่ถูกลง ในขณะที่วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ดังกล่าว ยังคงมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ อย.มีนโยบายในการปรับลดราคายาอื่นๆ อีก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *