อย่างไรจึงได้คนดีมาปกครอง

อย่างไรจึงได้คนดีมาปกครอง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
นับตั้งแต่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เข้ามายึดอำนาจการปกครอง ท่ามกลางความยินดีของประชาชน บ้านเมืองก็เข้าสู่ความสงบสุขร่มเย็นกว่าก่อน การยึดอำนาจคืนครั้งนี้ เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ ทำให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นานาประเทศ ในการไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา แม้จะเป็นการปฏิวัติก็ตาม
ผู้เขียนเคยเสนอความเห็นในที่สาธารณะไว้ว่า ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจที่ดูจะไม่ถูกต้อง เพราะเป็นรูปแบบของการปฏิวัติ ให้เวลาคณะปฏิรูปฯ และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าสาระสำคัญคืออะไร อย่ามองเพียงรูปแบบ
ในขณะนั้นผู้เขียนยังไม่เห็นทางอื่นที่จะจัดการกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีปัญญาทางโลกแต่ไม่มีปัญญาทางธรรม ได้แต่ภาวนาขอให้พระสยามเทวาธิราชได้โปรดคุ้มครองประเทศ เพราะอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งอยู่นานเท่าใด ประเทศชาติก็จะถูกทำลายทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ความเสียหายทางนามธรรม ที่เป็นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง เพราะมีความสำคัญต่อความสงบสุขของประเทศในระยะยาว ความเสียหายทางด้านรูปธรรมที่เป็นทรัพย์สิน ประเทศชาติสามารถสร้างกลับคืนมาได้ไม่ยากนัก แต่ความเสียหายที่เป็นนามธรรมนั้นยากยิ่งที่จะทำการแก้ไข
ความเข้าใจของผู้คนที่ว่ากินตามน้ำไม่ผิด ความเข้าใจที่ว่าถ้าเราไม่ทำ คนอื่นก็ทำ ความเข้าใจที่ว่าเราทำทุจริตแค่นี้ยังน้อยกว่าที่คนอื่นทำมากมาย ความเข้าใจในด้านคุณธรรมได้ถูกบิดเบือนตามใจชอบ การทำผิดโดยที่ไม่รู้ว่าผิด เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง การที่คนไม่เกรงกลัวต่อบาป มุ่งแต่จะเสพวัตถุ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ขณะนี้มีคณะรัฐมนตรีชั่วคราวขึ้นมาบริหารงาน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ารัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และปัญหาที่เกิดจากอดีตนายกรัฐมนตรีก็กำลังได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างเร่งรีบ ยกเว้นบางกระทรวงที่ผู้เขียนไม่แน่ใจเช่น กระทรวงพลังงาน ซึ่งต้องเฝ้าดูต่อไปว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการสร้างปัญหาใหม่
ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง ดังนั้น ปัญหาที่คนในชาติไม่สนใจศีลธรรม ไม่สนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สนใจแต่จะเสพวัตถุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คงจะได้รับการแก้ไข สำหรับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ได้เปลี่ยนเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เพื่อคุ้มครองให้คณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินงานได้ เพราะปัญหาของชาติครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ปัญหาต่างๆ ทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาภาคใต้ ที่หลายคนกังขาว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ทำไมภาคใต้ก็ยังมีปัญหาอยู่อีก
ตัวผู้เขียนเองมองว่าปัญหาภาคใต้ได้ถูกสร้างขึ้นในเวลาถึงห้าปีเศษ จึงไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงในเวลาอันสั้น แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากทุกปัญหาจำเป็นต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก ไม่ใช้อารมณ์
ที่ผ่านมามีความสบายใจและพอใจกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีและคมช.ในระดับหนึ่ง เพราะแนวคิดและการทำงานของรัฐมนตรี ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ตรงใจ เช่น เน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เปิดให้มีประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเอฟทีเอ การที่จะไม่ยกเลิกหวยบนดิน ซึ่งเรื่องนี้แม้จะดูไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่ผู้เขียนก็เห็นด้วย เพราะเห็นว่าการยกเลิก จะไม่ได้ทำให้การเล่นหวยลดลง หรือการยังไม่ยกเลิกกฎอัยการศึก เพราะบ้านเมืองคงไม่สงบอย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็อยากฝาก ถึงคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคมว่า ขอให้ช่วยกันรักษาสมบัติของชาติ และจะทำอะไรขอให้เหมาะกับประเทศไทย โดยไม่ต้องไปตามอย่างคนอื่น
คมช.ได้ทำดีมาโดยตลอด แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการทำอะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ขอให้ระวังแม้แต่ภาพลักษณ์ก็อย่าให้เสีย เพราะประชาชนมีความศรัทธาต่อ คมช.ที่จะช่วยแก้ปัญหาของชาติ และมีความคาดหวังสูงที่จะเห็นสิ่งที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การทำอะไรที่ทำให้ตัวเอง และพวกได้ประโยชน์ จะทำให้ผู้คนมองว่ากลับไปอยู่ในวงจรอุบาทว์ เพียงแต่เปลี่ยนคนทำ ซึ่งจะทำให้มีเสียงครหา และความเชื่อมั่นที่มีต่อคมช.ก็จะลดลง
รัฐมนตรีทุกคนก็เช่นกัน เมื่อเสียสละมาช่วยกันแก้ปัญหาของชาติแล้ว จะต้องทำงานกันอย่างระมัดระวัง ผู้เขียนอยากเห็น คมช.และคณะรัฐมนตรีชุดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนว่า เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน
สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร หลังหนึ่งปีจากนี้ ทำอย่างไรเราจึงจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ในเวลาต่อไป อย่างที่ในหลวงได้เคยตรัสไว้ว่า เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ แต่เราสามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองได้
เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และไม่ใช่เรื่องที่จะโยนให้ คมช.และครม.เท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักธุรกิจ นักวิชาการหรือข้าราชการ
หลังวิกฤติทางการเมือง มีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจถึงปัญหาของชาติว่าคนที่ไม่มีคุณธรรม ได้ทำความเสียหายแก่ประเทศมากมายเพียงใด แต่ก็ยังมีคนไทยจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับประโยชน์จากอดีตนายกฯ และพรรคพวก ที่ยังไม่เข้าใจและยังชื่นชมอดีตนายกฯ แม้จะรู้ว่าอดีตนายกฯ ทุจริต แต่พวกเขาก็จะบอกว่านักการเมืองก็ทุจริตด้วยกันทั้งนั้น
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนที่ทั้ง คมช.และครม.จะต้องรีบหาทางแก้ไข โดยเฉพาะชาวบ้านระดับรากแก้ว และระดับท้องถิ่น คณะรัฐมนตรีคงจะต้องระดมกำลังทั้งหมดในทุกกระทรวงให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้
สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรประเทศไทยจะมีระบบการเมืองที่จูงใจและทำให้คนดีสนใจเข้าสู่วงการเมือง เรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญของทุกฝ่ายทั้งนิติบัญญัติ ตุลาการ และรัฐบาล รวมทั้งคนไทยทุกคนที่ต้องรีบช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ผู้เขียนอยากเห็นคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลและแก้ปัญหาของชาติ ขอให้ทุกคนยึดธรรมะของพระพุทธองค์เป็นหลัก เพื่อความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของทั้งตนเองและประเทศชาติ ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนช่วยกันชำระล้าง สิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน และเพื่อตอบแทนพระคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนและประเทศชาติ มานานถึง 60 ปี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *