องค์ประกอบศิลป์ 'ร้านดอกไม้'

องค์ประกอบศิลป์ ‘ร้านดอกไม้’

ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่

การทำ “ธุรกิจร้านดอกไม้” นอกจากหลักการทำธุรกิจที่จำเป็นต้องรู้แล้ว ตัวสินค้าคือ “ดอกไม้” ที่จะขาย และโดยเฉพาะที่จะจัดขาย ก็ย่อมสำคัญ ซึ่งประเด็นนี้ข้อมูลในหนังสือคู่มืออาชีพ “เปิดร้านดอกไม้ สร้างเงินล้าน รวยได้ทุกเทศกาล” ของสำนักพิมพ์พีเพิลมีเดีย โดย กมลวรรณ จารุกุลวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล แนะนำหลักไว้ว่า… “การจัดดอกไม้ต้องอาศัยองค์ประกอบความงามของศิลป์”

โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึง ดังต่อไปนี้คือ…..

จุดสมดุล (Balance point) หรือจุดสนใจ จุดรวมภาพ คือจุดหรือบริเวณที่สวยงามเด่นสง่าที่สุด มีหลายวิธี เช่น จัดกลุ่มของดอกไม้สีเด่นอยู่สูงกว่าจุดใด ๆ จัดกลุ่มดอกไม้ที่มีรูปทรง ผิว แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ หรือจัดให้เกิดที่ว่างล้อมรอบจุดเด่น เป็นต้น

ช่วงจังหวะ (Rhythm) ในที่นี้หมายถึง การจัดวางตำแหน่งให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันโดยไม่สะดุดสายตาจนกว่า จะถึงจุดเด่น วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมคือ การวางให้เกิดระยะห่าง-ถี่ไม่เท่ากัน เกิดความสูง-ต่ำต่างกัน และวางให้เกิดที่ว่างและสูง-ต่ำมากน้อยต่างกัน แต่ต้องไม่มากเกินไป

ส่วนสัด (Proportion) หมายถึง การจัดดอกไม้ให้เหมาะสมกับภาชนะหรือสถานที่ รวมถึงการใช้ดอกไม้กับใบไม้และองค์ประกอบอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เกณฑ์ในการวัดสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานและนิยม ได้แก่ ภาชนะทรงสูง จัดให้ความสูงของดอกไม้เป็นหนึ่งเท่าครึ่ง ถึงสองเท่าของ ความสูงภาชนะ และภาชนะทรงเตี้ย จัดให้ความสูงของดอกไม้เป็นหนึ่งเท่าครึ่ง ถึงสองเท่า ของความกว้างของปากภาชนะ

ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันของเส้น รูปทรง สีสัน และผิวพรรณ ของ ดอกไม้ ใบไม้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นำมาใช้ประกอบในการจัดดอกไม้ การจัดดอกไม้ให้เกิดความกลมกลืนกัน ผู้จัดควรคิดล่วงหน้าก่อนว่าควรจะใช้ดอกไม้-ใบไม้อะไร ใหญ่-เล็กประมาณไหน รูปทรงอย่างไร

ความแตกต่าง (Contrast) หรือความตรงข้าม ในความหมายของการจัดดอกไม้หมายถึงลักษณะที่ตรงกันข้ามกันของเส้น สี ผิว ของดอกไม้ ใบไม้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ถูกนำมาจัดวางเพื่อเน้นให้ลักษณะหนึ่งเด่นสง่า สะดุดตา หรือเป็นจุดเด่น

นอกจากองค์ประกอบศิลป์แล้ว สำหรับ “รูปแบบพื้นฐานในการจัดดอกไม้” จะมี 5 แบบ ได้แก่…

1.การจัดแบบช่อ ใช้ในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความคิดถึง มีไมตรีต่อกัน อาทิ วันรับปริญญา วาเลนไทน์ วันเกิด 2.การจัดแบบแจกัน เหมาะสำหรับใช้แสดงความยินดี อาทิ เปิดร้านใหม่ เลื่อนตำแหน่ง 3.การจัด แบบกระเช้า มีทั้งกระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ และกระเช้าผลไม้ ใช้ในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความเคารพ แสดงความเป็นห่วง อาทิ วันปีใหม่ วันเกิด เยี่ยมผู้ป่วย 4.การจัดพวงหรีดและการจัดหน้าศพ ใช้แสดงความรู้สึกเสียใจ ให้เกียรติ ไว้อาลัย พวงหรีดที่นิยมจัดมักเป็น แบบหยดน้ำและวงกลม ส่วนการจัดหน้าศพนิยมจัดแบบสวนและแบบน้ำตก 5.การจัดงานแต่งงาน เป็นสิ่งที่ช่วยให้บรรยากาศในงานดูสดชื่นสวยงามขึ้น การจัดดอกไม้ก็มีหลายรูปแบบคือ จัดซุ้มแต่งงาน จัดพานรองรับน้ำสังข์ จัดดอกไม้ประดับเวที

ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำด้วยว่า… ผู้ประกอบการธุรกิจ “ร้านดอกไม้” ควรจัดดอกไม้ได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภท เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และเพื่อสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น.
________________________________________
เดลินิวส์ออนไลน์ – SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *