องค์กรแข็งแรง ทางรอด ซีเอ็มจี

องค์กรแข็งแรง ทางรอด ซีเอ็มจี
เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจรีเทล เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การพา เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป หรือ ซีเอ็มจี ให้อยู่รอด

เป็นความท้าทายที่ พิชัย จิราธิวัฒน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องพิสูจน์ฝีมือ

สภาพเศรษฐกิจ “ขาลง” ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเมืองภายในประเทศ เป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่ พิชัย กังวลในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรในปี 2552

“สำคัญที่การเฝ้าติดตามและเตรียมพร้อมรับความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและแก้เกมส์ได้อย่างทันท่วงที”

จุดเริ่มต้นของแผนรับมือ ซีเอ็มจี พุ่งเป้าที่ การบริหารจัดการภายในองค์กร

การบริหารต้นทุนต่างๆ เป็นประเด็นแรกที่ พิชัย ทบทวน

…จะบริหารอย่างไรให้อยู่ในอัตราต่ำที่สุด ประหยัดที่สุด และเมื่อลงเงินไปแล้ว

ผลที่กลับมาต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับองค์กรมากที่สุด

ถัดมาเป็นเรื่องการบริหารบุคลากร พิชัย มองว่า การผลักดันให้พนักงานมี Output หรือประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าภาวะปกติ โดยมี Training Road Map เป็นกระบวนการของการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร

การสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเข้าใจและมองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรว่า จะขับเคลื่อนฟันฝ่าในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างไร เพื่อสร้างความอยู่รอดแบบยั่งยืนและทุกคนเดินไปพร้อมกัน

“ในภาวะที่ปัจจัยทุกอย่างผันผวนและควบคุมได้ยากยิ่ง ทั้งการแข่งขัน กำลังซื้อผู้บริโภค ฯลฯ ทุกองค์กรต้องขยัน ทำงานมากขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น และทำงานเป็นทีมเวิร์ค แนวทางการบริหารของผมหลักๆ เราคงไม่ลดจำนวนบุคลากร แต่จะพยายามผลักดันให้บุคลากรมี Output หรือผลงานที่ดีขึ้น”

นอกจากการบริหารจัดการ พิชัย ให้มุมมองว่า การโฟกัสธุรกิจหลักที่เป็น Core Business และ Core Item ให้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเวลานี้

ส่วนแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปี 2552 พิชัย บอก ยังไม่มีแผนลงทุนใด ๆ สำหรับโปรเจ็กใหม่ แต่เน้นขยายการลงทุนในโปรเจ็กต่อเนื่องที่ทำมาก่อนหน้านี้ เช่น เปิดสาขาเพิ่มเติมตามการขยายตัวของศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ พัทยา และขอนแก่น

“ซีเอ็มจี เคยผ่านพ้นวิฤกติเศรษฐกิจเมื่อปี 40 ซึ่งขณะนั้น ซีเอ็มจี ยังไม่แข็งแรงเท่าวันนี้ ดังนั้นจึงมั่นใจว่า ซีเอ็มจีจะฝ่าฟันวิฤกติในปี 2552 ได้ และเติบโตขึ้นจากปี 2551” พิชัย กล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *