องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ
เอคเซนเชอร์ชี้ท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะช่วยให้องค์กรรับมือได้โดยไม่ต้องหวาดหวั่น

คำถามคือความเป็นเลิศจะทำได้ง่ายจริงหรือ และต้องทำอย่างไร?

เพราะนอกเหนือจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้วหน้าตาของโลกยุคใหม่ก็ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก (คล้ายพรรคการเมืองที่มีหลายมุ้ง) เดิมในลู่วิ่งมีเพียงอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเท่านั้นที่นำหน้า หากแต่ภายหลังจีน อินเดีย รัสเซียและบราซิลกลับวิ่งตีตื้นขึ้นมาได้ทัน

ภาวการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีฝีมือ เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร เกิดตลาดใหม่ และการ เคลื่อนย้ายศูนย์กลางนวัตกรรม

ดร.เคนท์ โกคิง พาร์ทเนอร์ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน บริษัท เอคเซนเชอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าความท้าทายของซัพพลายเชนต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่ 6 เรื่อง คือ 1.ลูกค้าจะมีความคาดหวังเพิ่มขึ้น 2.การดำเนินธุรกิจเพิ่มความซับซ้อน 3.ความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.ความจำเป็นต้องเพิ่มความสำคัญของความยั่งยืน 5.ต้นทุนที่อาจสูงขึ้น และ 6.มีความแปรปรวนเพิ่มขึ้น

เขาฟันธงว่าผลประกอบการในอดีต ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชัยชนะของวันนี้ไม่อาจการันตีความสำเร็จของวันพรุ่งนี้

เอคเซนเชอร์ ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริหาร 1,500 ราย จากองค์กรใน 10 ภาคอุตสาหกรรม ที่มีขนาดธุรกิจตั้งแต่ระดับร้อยล้านถึงพันล้านดอลลาร์ พบว่าบริษัทที่เป็นเลิศมักมุ่งพัฒนาสมรรถนะซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องคือไม่ได้ทำเฉพาะเมื่อเผชิญวิกฤติเท่านั้น และผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็คือเกิดผลเชิงบวกต่อความสำเร็จทางด้านการเงินให้กับบริษัทนั้นๆ

พร้อมกันนี้เอคเซนเชอร์ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เป็นกลยุทธ์ 7 ประการ (ซึ่งในข้อที่ 1-4 จะเป็นเรื่องกลยุทธ์ ส่วนข้อที่ 5-7 นั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการ แน่นอนองค์กรต้องมีความเยี่ยมยอดทั้ง 7 ประการ)

ประการแรก การกำหนดขั้นตอนเสริมสร้างมูลค่าอย่างชัดเจน หมายถึงต้องมีเป้าหมายขององค์กร กำหนดความต้องการในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น แอ๊ปเปิ้ล ต้องการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม วอลมาร์ตนั้นปักธงเรื่องความคุ้มค่า คุ้มราคา ส่วนอเมซอนนั้นวางตัวเองให้โดดเด่นว่าเป็นการเพิ่มทางเลือก เป็นต้น

ประการที่สอง การพัฒนาระบบซัพพลายเชนให้เป็นระบบจัดส่งสินค้าที่คุ้มค่า หมายถึงอย่าพัฒนาเพียงแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซัพพลายเชนนั้นจะต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ หรือ end-to-end

ประการที่สาม การแบ่งงานซัพพลายเชนออกเป็นส่วนๆ และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคุณลักษณะของงานแต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ ดร.เคนท์ บอกว่าหมายถึงการ segmentation เนื่องจากซัพพลายเชนมีระบบดำเนินการยาวอีกทั้งลูกค้าก็ยังต่างกัน จึงต้องคำนึงเรื่องระบบการจัดส่งแบบเพิ่มมูลค่าเป็นหลัก

ประการที่สี่ การใช้ระบบการดำเนินงานที่มีเครือข่ายทั่วโลกให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านขนาด การเข้าถึง ความยืดหยุ่น และการลดความเสี่ยง เป็นกลยุทธ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการนำขีดความสามารถและทรัพยากรมาใช้งานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประการที่ห้า การเลือกลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถที่โดดเด่น เหนือกว่าคู่แข่ง และสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ด้านคุณค่าขององค์กร

ประการที่หก การติดตั้งระบบไอทีที่สามารถช่วยจัดเรียง วิเคราะห์ข้อมูลและตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากเป็นประเด็นที่โลกที่แคบลงและแบนราบกำลังร้องขอ

ประการที่เจ็ด การสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้คนให้ถูกกับงานเสริมด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรดูว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ หลังจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่เหมาะสม และเข้าสู่กระบวนการบริหารประสิทธิภาพบุคลากร ทำการประเมินผลงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่รวมทั้งต้องปรับผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลงานที่เกิดขึ้น

ดร.เคนท์ บอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จมีอยู่ไม่กี่เรื่อง คือ ทำให้ง่ายแต่แตกต่างในมุมลูกค้า สร้างความคุ้มค่าไม่เน้นปริมาณ อีกทั้งต้องยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ต้องมองคำนึง 3 มิติ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนึ่ง การสร้างกระแสเงินสดได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์ สอง สร้างประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด วางแผนสร้างความเติบโตให้องค์กร และ สาม การปรับรูปแบบโดยสร้างกระบวนการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในทุกขั้นตอนการดำเนินการ

พร้อมกันนี้เขาสรุปและยืนยันว่าซัพพลายเชนที่เป็นเลิศหนุนผลประกอบการให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน และผู้ที่รับผิดชอบหรือขับเคลื่อนงานนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการก่อเกิดความสำเร็จให้องค์กร ซึ่งความสำเร็จเป็นเรื่องที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ ดังนั้นแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เขานำเสนอขึ้นจึงอยู่กับการนำไปประยุกต์ของแต่ละองค์กร…สูตรใครก็สูตรมัน

ที่มา : ชนิตา ภระมรทัต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *