ห่วงคนป่วยมะเร็งช่องปากเพิ่ม ใส่ฟันปลอม-สูบบุหรี่กลุ่มเสี่ยง

ห่วงคนป่วยมะเร็งช่องปากเพิ่ม ใส่ฟันปลอม-สูบบุหรี่กลุ่มเสี่ยง
• คุณภาพชีวิต
มะเร็งช่องปาก โรคที่ไม่อาจมองข้าม

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันสุขภาพในช่องปากของคนไทยที่น่าห่วงเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งพบว่าคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นมะเร็งในช่องปากเพิ่มมากขึ้น จนเกือบจะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย รองจากมะเร็งเต้านมและปากมดลูก โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน และผู้สูงวัยที่สวมใส่ฟันปลอมไม่เหมาะสม ไม่พอดี ซึ่งทำกับหมอฟันเถื่อนที่มียางดูดที่เพดานฟันซ้ำบ่อยๆ จะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อที่เพดานเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติที่เรียกว่ามะเร็ง ผู้ที่มีฟันคุดหรือฟันเกในบางซี่แล้วปล่อยให้ฟันฝังตัวอยู่ที่กระดูกขากรรไกร และเสียดสีกับลิ้นหรือกระพุ้งแก้มตลอดเวลา หากไม่ทำการผ่าตัดออก จะส่งผลให้เกิดถุงน้ำคล้ายซีสต์ ถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีโอกาสสูงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปากด้วย เนื่องจากการที่ริมฝีปากถูกความร้อนบ่อยๆ จากการสูบบุหรี่ เซลล์บริเวณดังกล่าวก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง เช่นเดียวกับผู้ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะป่วยด้วยโรคนี้ โดยแอลกอฮอล์จะกัดผิวเซลล์ในช่องปากเกิดเป็นฝ้าสีขาว และจะขยายใหญ่ขึ้นและหนาตัวขึ้นจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

“อาการเริ่มแรกของผู้ที่มีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งในช่องปาก ภายในช่องปากจะมีฝ้าขาวเป็นหย่อมๆ บริเวณกระพุ้งแก้ม เพดานปาก และใต้ลิ้น หรือมีตุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นและเหงือกอักเสบ โดยแพทย์จะนำเนื้อเยื่อไปตรวจเพื่อยืนยันผลว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ หากสามารถตรวจเจอเร็วก็จะสามารถรักษาได้รวดเร็วและทันเวลา โดยการรักษาจะกระทำด้วยการผ่าตัดเอาเนื้อเซลล์ที่มีความผิดปกติออกและฉายรังสี ซึ่งอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีร่วมกัน” ทพ.สุธากล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *