หาได้ ใช้เป็น (2)

หาได้ ใช้เป็น (2)
Money Pro : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
การใช้เงินเป็นนั้น นอกจากจะรู้จักใช้ในสิ่งที่เหมาะสม จำเป็น รู้จักแบ่งการใช้เงินตามประเภทต่างๆ แล้ว ยังรวมถึงการประหยัด เพื่อทำให้ใช้ของได้นานขึ้น สามารถเลื่อนความถี่ของการซื้อ การนำของเก่ามาใช้ซ้ำ การรู้จักซ่อมแซมดัดแปลงของ และการทำของไว้ใช้เอง
มีทักษะบางอย่างที่ดิฉันเห็นว่าน่าจะฝึกฝนให้กับบุตรหลานของท่านตั้งแต่เด็กเพื่อให้สามารถประหยัดเงิน และอาจประหยัดเวลาได้ในอนาคต ทักษะที่เป็นทักษะกลางซึ่งทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายควรจะมีประกอบด้วย การพิมพ์ดีด เพราะเราต้องพิมพ์เอกสารเพื่อการสื่อสาร ทำรายงาน เกือบตลอดชีวิต นอกจากนี้ ความสามารถในการอ่านให้เร็ว โดยสามารถจับใจความได้ ก็ช่วยให้เราสามารถรับถ่ายทอดความรู้ได้มาก และมีประสิทธิภาพขึ้น การมีความสามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้ และความสามารถในการอ่านจับใจความได้เร็ว จะช่วยประหยัดเวลาได้หลายปีตลอดชีวิตของคนคนหนึ่ง
การล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน ทั้งดูดฝุ่นและเช็ดถู เช็ดและขัดรองเท้า ซักผ้า (ทั้งซักมือและซักเครื่อง) ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย การสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน เช่น เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เปลี่ยนถ่านนาฬิกา ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน เท่าที่จะไม่เป็นอันตรายก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
ทักษะเพิ่มเติมที่ดิฉันคิดว่าจำเป็นสำหรับเด็กผู้หญิง (หรือเด็กผู้ชายด้วยก็ได้) คือ ความสามารถในการเย็บผ้าด้วยมือ เพื่อให้สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าบางอย่างได้ การเย็บนี้ไม่ใช่เย็บเป็นตัว เพราะนั่นอาจจะไม่จำเป็น แต่ควรจะสามารถติดกระดุมได้ สอยชายผ้าได้ เย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกันได้ เพื่อใช้ซ่อมแซมในยามฉุกเฉินและจำเป็น หรือกรณีซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วต้องแก้ไข เช่น ตัดความยาวให้สั้นลง เป็นต้น
สำหรับเด็กผู้ชาย ถ้าจะรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไก รู้การทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน เช่นระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า ระบบประตู ระบบปรับอากาศ กลไกของเครื่องยนต์ ฯลฯ ก็จะช่วยให้สามารถทำเองได้ และหากชอบอาจยึดเป็นวิชาชีพได้ด้วยซ้ำไป
การแบ่งปันและแลกกันใช้ทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการรู้จักใช้เงิน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ คือ หนังสือ ซึ่งเราอาจจะซื้อกันคนละเล่ม และเวียนกันอ่าน หรือการขอยืมจากห้องสมุด อุปกรณ์บางอย่างก็สามารถหยิบยืมกันใช้ได้ เช่น เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ พูดถึงการถ่ายรูปแล้ว การมีไฟล์รูปที่เป็นดิจิทัล ช่วยให้เราไม่เปลืองทรัพยากรกระดาษอัดรูป เพราะเราไม่จำเป็นต้องอัดรูปทั้งหมดที่เราถ่าย เราสามารถเลือกอัดบางรูปได้ และส่วนที่เหลือก็สามารถดูได้เรื่อยๆ จากไฟล์
การประหยัดนั้นเสมือนหนึ่งทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ประหยัดเงินได้ 100 บาทก็เปรียบเสมือนมีรายได้เพิ่ม 100 บาทแล้วค่ะ เป็นการเพิ่มรายได้โดยใช้เพียงวินัยและการปฏิบัติ ไม่ต้องใช้แรงงานแต่ประการใด
มีสิ่งต่างๆ มากมายที่เราสามารถประหยัดได้ นอกจากน้ำ ไฟฟ้า และพลังงานที่มีการรณรงค์ให้ประหยัดกันแล้ว การกินอยู่แต่พอควร การทำอาหาร หรือตักอาหารแต่พอดี ไม่ให้เหลือทิ้ง การไม่ซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็น การไม่บริโภคสินค้าหรือบริการเกินความต้องการ ก็เป็นการประหยัดอีกวิธีหนึ่ง
ที่ดิฉันอยากรณรงค์ให้ประหยัดกันมากๆ คือประหยัดดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายค่ะ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นภาระของผู้มีหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้เงินผ่อนจากการซื้อของใช้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ วิธีประหยัดดอกเบี้ยจ่ายง่ายๆ คือ การพยายามไม่เป็นหนี้ กู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น เลือกกู้ในอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด เร่งใช้คืนเมื่อมีกำลัง และไม่ก่อหนี้ซ้อนหนี้ เช่น ไม่ยืมเงินมาจากบัตรเครดิตใบนี้เพื่อไปใช้หนี้ของใบโน้น เพราะหากเป็นเช่นนี้ ท่านจะหลงติดอยู่ในวัฏจักรของการเป็นหนี้ท่วมตัว และท้ายที่สุดท่านจะมีทางเลือกเดียว คือ หมดเนื้อหมดตัวค่ะ ดิฉันเคยเขียนแนะนำไปเมื่อ 2 ปีก่อนว่า ท่านต้องใช้หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อนเสมอ
การเดินสายกลางจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสมดุล ดิฉันไม่แนะนำให้ประหยัดจนขาดอาหาร ไม่แบ่งใช้เงินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่านต้องอย่าลืมว่า ท่านต้องให้รางวัลกับตัวเองเป็นระยะๆ เพื่อให้มีกำลังใจทำงาน เพื่อให้ท่านมีความเพลิดเพลิน มีความสุข เพราะหากท่านไม่แข็งแรง มีโรคภัยไข้เจ็บ เงินที่ท่านประหยัดได้อาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยซ้ำไป
หวังว่าบทความนี้คงจะจุดประกายให้ท่านในการสอนบุตรหลานให้รู้จักใช้เงินได้ไม่มากก็น้อย อนาคตของเยาวชนขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนที่ได้รับในเยาว์วัย เราจึงต้องรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักการออมเงิน ใช้เงิน และรู้จักชื่นชมวิธีการหาเงินโดยสุจริต เพื่อให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 5 ระดับ คือ ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา ระดับครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และระดับประชาชนทั่วไป ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2551 สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-2229-2222 ค่ะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *