หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

น้องเพิ่งเรียนจบมาด้วย มารับตำแหน่งอย่างนี้ ต้องผ่าด่านอรหันต์หลากหลายแบบครับ ดั้งนั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากหน่อย แต่อย่างไรก็อยากให้รักษานิสัยพื้นฐานที่ดีของตนเองเอาไว้

นิสัยของหัวหน้างานย่อมแตกต่างกันไป ดังนั้น จะบอกว่าให้ทำเหมือนคนนั้นคนนี้คงไม่ได้ เพราะหากบังคับคุณให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ ผมว่า คุณคงไม่ชอบ และแน่นอน ลูกน้องของคุณก็เช่นเดียวกัน เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เขาดำเนินมา และ ในเมื่อประสบการณ์ของเขามากกว่าคุณด้วยแล้ว ผมว่า เขาจะยิ่งยากที่จะไว้ใจคุณ เพราะ คุณไม่มีทั้งประสบการณ์ และ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเผชิญปัญหาที่ผ่านมา…

ในเมื่อลูกน้องคุณต้องการดำเนินการตามที่เขาทำมา คุณก็ต้องศึกษาลูกน้องคุณก่อนว่า เขามีนิสัยอื่นๆมากน้อยเพียงใด ลูกน้องบางที่ไม่ต้องการความสนิทสนม แต่เขาต้องการคนปกป้อง ลูกน้องบางกลุ่มต้องการความสนิทสนมเป็นพวกเดียวกัน ลูกน้องบางกลุ่มต้องการทำงานของเขาโดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเขามากนัก ลูกน้องบางกลุ่มต้องการให้หัวหน้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้ ซึ่งลูกน้องแต่ละกลุ่มย่อมต้องมีวิธีรับมือแตกต่างกัน…

ดังนั้น ข้อมูลที่ให้มานั้น ผมไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่า คุณจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะผมมองไม่เห็นว่า ลูกน้องของคุณมีลักษณะอย่างไร คุณจะวางตัวอย่างไรถึงจะดีที่สุด บางทีสิ่งที่คุณทำอาจจะดีสำหรับบางกลุ่ม แต่อาจจะแปลกๆสำหรับบางกลุ่ม ผู้บริหาร 100 คนจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันในการบริหารเป็น พันๆแบบ เพราะ 1 คน รับกับลูกน้องแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไป… และ ลูกน้องแต่ละทีม แต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ…

ผมว่า คุณวิเคราะห์ สถานการณ์ให้เพื่อนๆ ฟังก่อน หรือหากไม่สามารถกระจายข้อมูลเป้นสาธารณะได้ ก็เมล์มาคุยก็ได้ครับยินดี

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณมองลูกน้องคือ ศึกษาเขาว่า เขาทำงานอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร เป้าหมายขององค์กรคืออะไร เป้าหมายของเจ้านายคุณเป็นอย่างไร และ เขากำลังหวังอะไรกับทีมงานนี้ ซึ่งถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ และ จับองค์ประกอบต่างๆ มาสร้างเป็นวิธ๊การที่คุณจะใช้รับมือ ผมว่า มันจะมีแนวทางการบริหารได้ดี และ ตรงเป้าหมายกว่า…

คนไทยมีนิสัยที่ดี และไมดี แต่พื้นฐานของคนมีอาวุโส มักอยากได้รับการนอบน้อมจากผู้มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่า นี่เป็นจุดธรรมชาติของคนไทย แต่หากกลับกัน คนที่มีอายุน้อยกว่าแต่มีตำแหน่งสูงกว่า คนที่มีอายุมากกว่า จะคิดไปได้ต่างๆนาๆ ซึ่งความคิดของเขานี้แหละ ที่จะส่งผลออกมาทางการแสดงออกกับคุณ ดังนั้น ผมคิดว่า คุณควรจะศึกษาความคิดของลูกน้องคุณทุกคน คุณเสียเวลาที่ดีไป 2 เดือนแล้ว ซึ่งคุณยังไม่สามารถเข้ากับทีมงานก่าได้ ผมว่า ช่วงระยะเวลาอีก 1 เดือนที่จะเข้ามาถึง คุณอาจจะโดนอะไรอีกหลายอย่างแน่นอน…

การศึกษาลุกน้องคุณนั้น ไมว่าการเรียกประชุมกลุ่มย่อย หรือ เข้าไปคุยรายบุคคลนั้น คุณต้องมีเทคนิคการพูดที่ค่อนข้างดีหน่อย สามารถตะล่อมลูกน้องให้บอกความคิดของเขาออกมาให้ได้ และ จดบันทึกความคิดของทุกคนไว้ เพื่อเอามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง คุณจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการแต่ละคน…

บางครั้ง คลื่นใต้น้ำลักษณะนี้ มักมาจากการคุย การบอกต่อ คุณต้องหาให้ได้ว่า มีจุดใดที่เป็นทางที่ทำให้คุณกับลูกน้องคุณโดยรวม มีการสื่อสารบกพร่องระหว่างกัน แล้วต้องแก้ไขการสื่อสารระหว่างคุณกับพนักงานให้มากที่สุด ต้องให้พนักงานได้เข้าใจเหตุการณ์ ไม่ว่าเรื่องของคุณหรือข่าวลือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง (หากสามารถทำได้)

เรื่องงานของคุณนั้น คุณเรียนรู้ไปถึงไหนแล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถ้าคุณเรียนรู้ได้ครบถ้วนจากการศึกษาจากลูกน้อง คุณก็ควรรวบรวมความคิดของคุณออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อคุณจะได้เอาผังความคิดนั้นมาคิดต่อยอดว่าควรปรับปรุง ณ จุดใด และ สร้างหรือปรับปรุงแผนกให้ไปในทางที่ดีขึ้น และ ต้องชูให้ลูกน้องทั้งทีมของคุณโดดเด่น คุณก็อาจจะได้บารมีกลับมาบ้าง หรือ บางทีลูกน้องของคุณก็จะดีขึ้นไม่มากก็น้อยครับ…

ที่มา : http://www.bloggang.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *