หอสักการะฟ้าเทียนถัน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน

ประวัติ
หอสักการะฟ้าเทียนถัน เดิมเรียก หอสักการะฟ้าดิน แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได้มีการสร้าง ‘หอสักการะดิน ‘(地坛) ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่สำหรับเซ่นไหว้สักการะเฉพาะเทพเจ้าแห่งฟ้า แล้วเปลี่ยนมาใช้นาม เทียนถัน(天坛)
ทั้งนี้ การประกอบพิธีสักการะ และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทำขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแก่ตน ขอฟ้าขอฝนให้พืชผลในไร่นาอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในหอสักการะเทียนถัน
บนพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียนถัน(ใหญ่กว่า ‘กู้กง-พระราชวังต้องห้าม’ 4 เท่า) ประกอบด้วยกำแพงโอบล้อม 2 ชั้น ซึ่งแบ่งเรียกเป็นเขตชั้นนอก คือ พื้นที่ในส่วนระหว่างกำแพงชั้นใน(ยาว 3,292 เมตร)กับชั้นนอก(ยาว 6,416 เมตร) และเขตชั้นใน คือ พื้นที่ใจกลางที่ล้อมรอบอยู่ด้านในของกำแพงชั้นใน
จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของฟ้าและดินของชาวจีนที่ว่า ‘แผ่นฟ้าโค้ง ผืนดินเหลี่ยม’ และ‘ฟ้าสูง แผ่นดินต่ำ’ จึงได้มีการออกแบบก่อสร้าง‘เทียนถัน’ ให้กำแพงด้านทิศเหนือสูงกว่าตอนใต้ และมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ส่วนตอนใต้จะเตี้ยกว่าและเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉาก

สำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆใน เทียนถัน ได้แบ่งออกเป็นแดนเหนือ และใต้เช่นเดียวกัน
• ในแดนเหนือ หรือส่วน ‘ฉีกู่ถัน’ ซึ่งกินเนื้อที่ทั้งสิ้น 72,340 ตร.ม.ประกอบด้วย ‘ฉีเหนียนเตี้ยน-ตำหนักสักการะ’ (หมายเลข 8 ในแผนที่) คือ สถานสักการะสวรรค์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีลักษณะเป็นหอทรงกลม 3 ชั้น สูง 32 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 24.2 เมตร ชั้นบนเป็นห้อง ส่วนชั้นล่างเป็นแท่นบูชา โดยส่วนหลังคาแผ่กางออกไปคล้ายร่ม เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสวดภาวนาต่อสวรรค์ ขอให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
• แดนใต้ คือ ‘หยวนชิวถัน’ กินเนื้อที่ราว 446,600 ตร.ม. ซึ่งมี ‘หยวนชิว-วงแท่นสักการะ’ (หมายเลข 5) เป็นสถานที่สำหรับเซ่นไหว้สวรรค์ชั้นฟ้า ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปี และขอฟ้าขอฝนในช่วงฤดูร้อน

• สะพานตันปี้ (หมายเลข 2) ยาว 360 เมตร กว้าง 30 เมตร ทางเชื่อมตำหนักสักการะกับแท่นสักการะ โดยเส้นทางเดินที่ทอดยาวจากด้านใต้ที่สูงเพียง 1 เมตรนั้น ความสูงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปสุดปลายทางด้านเหนือจะสูงถึง 4 เมตรด้วยกัน
ทั้งนี้ ได้สอดแทรกนัยสำคัญเอาไว้ว่า ในแต่ละก้าวที่องค์ฮ่องเต้เสด็จย่ำผ่านมาบนเส้นทางนี้ จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ สู่สวรรค์ ซึ่งตรงตามตำแหน่งของตำหนักสักการะ ณ เบื้องหน้านั่นเอง โดยถนนฝั่งซ้ายสำหรับองค์ฮ่องเต้เสด็จผ่าน ถนนฝั่งขวาสำหรับขุนนางชั้นผู้ใหญ่

• หอเทพสถิต(หมายเลข 3) สถานที่ประดิษฐานแผ่นป้ายองค์เทพเทวาทั้งหลาย โดยจะเป็นอาคารสูง 19.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐาน 15.6 เมตร สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

• กำแพงสะท้อนเสียง(หมายเลข 4) เป็นกำแพงทรงกลมรอบนอกของหอเทพสถิต ยาว 193.2 เมตร สูง 3.7 เมตร หนา 0.9 เมตร สามารถส่งผ่านเสียงไปถึงผู้ที่ยืนอยู่กำแพงฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน แม้เสียงจะเบาราวกับเสียงกระซิบก็ตาม

• วงแท่นสักการะ(หมายเลข 5) รั้วฐานทั้ง 3 ชั้น สร้างขึ้นจากหินหยกขาวแกะสลัก ซึ่งมีความสูงกว่า 5 เมตร โดยเมื่อย่างเข้าสู่เหมันตฤดู ฮ่องเต้จะต้องเสด็จมา ณ ที่แห่งนี้ เพื่อกราบไหว้ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยบันดาลความสมบูรณ์พูนสุขแห่งพืชผลมาตลอดปี รวมถึงขอให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในปีต่อๆไป

• ตำหนักรักษาศีล (หมายเลข 6) สถานพำนักในช่วงถือศีลกินเจ ก่อนถึงวันประกอบพิธีของฮ่องเต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำหนักสักการะ ซึ่งส่วนฐานสร้างด้วยหินหยกขาว เดิมทีเรียก ตำหนักไร้คาน เนื่องจากการสร้างส่วนหลังคาโดยไม่ต้องใช้ไม้คานนั่นเอง

• ประตูสักการะ(หมายเลข 7) ตั้งอยู่ด้านใต้ของตำหนักสักการะ กว้าง 50 ฟุต ส่วนบนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ และฐานทำด้วยหินขาว
• ศาลากลมแฝด(หมายเลข 9) จักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้ทรงรับสั่งให้สร้างศาลานี้ เพื่อถวายพระพรแด่องค์ไทเฮา เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมายุ 50 พรรษา เมื่อปีค.ศ. 1741 ณ จงหนันไห่(ด้านตะวันตกของสวนสาธารณะจงซัน กรุงปักกิ่ง) และถูกย้ายถอนมายังสวนป่าสนด้านตะวันตกของเทียนถัน ในปีค.ศ.1977

ซ้าย-ตำหนักสักการะจากมุมสูง ขวา-พ้นประตูสักการะ มุ่งหน้าสู่ตำหนักฯ

ประเทศจีนในสมัยโบราณจะพบเห็นศาลเจ้าและแท่นบูชาเทพเจ้าอยู่ทั่วไป เนื่องจากในเวลานั้นการเซ่นไหว้เทพเจ้ายังอยู่ในคติความเชื่อของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีศาลที่ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสักการะพระพุทธรูปเป็นสิ่งปลูกสร้างหลัก สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณหอสักการะฟ้าเทียนถัน นับว่าเป็นหมู่สถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้น้อยมาก เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเป็นส่วนประกอบสิ่งปลูกสร้างหลักด้วย อาทิ ศาลาฆ่าสัตว์ เตาเผาถ่าน แท่นเตรียมเครื่องพิธี หอระฆัง ฯลฯ สำหรับรองรับการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ทางประเพณีโบราณอย่างครบเครื่อง และยังมีการตกแต่งที่งดงามเลิศล้ำ
ดังนั้นเทียนถันจึงได้ชื่อว่า มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันทรงคุณค่า และได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีค.ศ.1998 ซึ่งเป็นมรดกโลกที่อยู่ในประเทศจีนลำดับที่ 21

เมื่อหอสักการะฟ้าเปลี่ยนฐานะและบทบาทมาเป็นสวนสาธารณะ เทียนถันก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีประชาชนเข้ามาใช้สถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

การเดินทาง
เทียนถันตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ท่านสามารถเดินทางได้สะดวกสบายโดยขึ้นรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีเฉียนเหมิน(前门) แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง หรือใช้บริการรถเมล์ดังนี้ สาย 6,35,36,106,707,822 ผ่านประตูทิศเหนือ สาย6,34,35,36,39,41,43,60,116,610 ผ่านประตูทิศตะวันออก สาย 36,120,122,610,707 ผ่านประตูทิศใต้ และสาย 2,15,17,20,25,36,54,59,105 ผ่านประตูทิศตะวันตก
ราคาบัตรผ่านประตู เดือนเม.ย.- ต.ค. 35 หยวน พ.ย.- มี.ค. 30 หยวน เปิดทำการเวลา 6:00 – 21:00 น.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *