หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 5(จบ)

หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 5 การขยายธุรกิจ

เมื่อบริษัทในเครือไถ่ซู่มั่นคง มีทุนประกอบการทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีความพร้อมอย่างมาก ดังนั้นหวางหย่งชิ่งจึงต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดโลก ซึ่งในขณะนั้นโลกเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันขาดแคลนเป็นครั้งแรก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ พีวีซี อย่างหนัก หวางหย่งชิ่งเห็นว่าในอเมริกามีวัตถุดิบมากและราคาถูกกว่าในไต้หวัน ดังนั้นจึงเหมาะที่จะตั้งโรงงานอย่างยิ่ง เขาจึงได้ตัดสินใจซื้อ โรงงานปิโตร-เคมีในมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโรงงานพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานผลิต วีซีเอ็ม และ พีวีซี มีกำลังการผลิต 2 แสน 4 หมื่นกิโลตันต่อปีต่อโรงงาน ซึ่งต่อมาหวางหย่งชิ่งก็ได้ซื้อโรงงานเพิ่มอีก จนต่อมาเขาก็กลายเป็นนายทุนเจ้าของโรงงานที่ผลิตผง พีวีซี ได้มากที่สุด

หากมีการขยายตัว เขาหาเงินอย่างไร และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไร
หวางหย่งชิ่งได้ใช้ในทุนในการประกอบกิจการจากบริษัทในเครือไถซู่มาใช้ในการสร้าง
โรงงานพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ แม้ว่าต้นทุนการก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสูงมาก แต่หวางหย่งชิ่งก็ได้ใช้วิธีลดต้นทุน โดยให้บริษัทไถซู่เป็นผู้รับเหมาด้านการวางแผน วางแบบแปลน การก่อสร้าง การติดตั้งและทดลองเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างโรงงานลดลงอย่างมาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *