หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 2

หวาง หย่ง ชิ่ง กับธุรกิจพลาสติกระดับโลก ตอน 2

ก่อนการก่อตั้งธุรกิจ
สภาพของธุรกิจในขณะนั้น
ในขณะนั้น ธุรกิจค้าข้าวจะไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากนัก เนื่องจากข้าวสารมีราคาแพง และลูกค้ามักจะพบกับความไม่สะดวกในการซื้อข้าวเพราะต้องมาซื้อด้วยตนเองที่ร้าน และธุรกิจนี้ยังมีการแข่งขันไม่สูงนัก เนื่องจากลูกค้ามักจะชอบซื้อข้าวจากร้านที่ตนเองซื้อประจำอยู่เสมอ จะไม่เปลี่ยนไปซื้อข้าวจากร้านอื่นง่ายๆ

ภาพเหตุการณ์ในตอนนั้น
การเปิดร้านค้าข้าวใหม่ มีความยากลำบากอยู่ไม่น้อย เพราะกลุ่มลูกค้าคือครอบครัวในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขาประจำของร้านอื่นๆอยู่แล้ว ดังนั้นการที่จะได้ลูกค้าที่ยินดีทดลองซื้อข้าวสารจากร้านเปิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

โอกาสที่มองเห็น
ในขณะนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ เวลาที่ลูกค้าต้องการจะซื้อข้าวจะต้องไปซื้อที่ร้านค้าข้าวด้วยตนเองซึ่งไม่สะดวกอย่างมากสำหรับลูกค้า ส่วนร้านค้าข้าวก็ได้แต่คอยลูกค้ามาเข้าร้าน นับเป็นวิธีค้าขายแบบถูกกระทำ ซึ่งเมื่อหวางหย่งชิ่งทบทวนดูแล้วก็คิดจะเปลี่ยนวิธีบริการแบบถูกกระทำมาเป็นแบบกระทำ โดยเขาคิดว่า ร้านของเขาจะต้องมีบริการส่งข้าวไปให้กับลูกค้าถึงบ้าน
นอกจากนี้ ข้าวที่ร้านค้าข้าวขายยังมีแกลบ กรวดและก้อนหินเล็กๆปนอยู่ด้วย เนื่องจากหลังจากเกี่ยวข้าวนวดข้าว แล้วจะนำข้าวไปตากบนท้องถนน ซึ่งคนซื้อกินและคนขายจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่หวางหย่งชิ่งเห็นว่าเป็นข้าวที่คุณภาพเลว จึงคิดแก้ไขด้วยวิธีฝัดและเก็บแกลบ กรวดและก้อนหินทิ้งจนหมด แล้วค่อยนำไปขายให้ลูกค้า ทำให้ข้าวสารที่ขายที่ร้านของหวางหย่งชิ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีกว่าร้านอื่นๆ

แรงบันดาลใจที่ทำให้สร้างธุรกิจขึ้นมา
ในช่วงหวางหย่งชิ่งได้เข้าไปทำงานเป็นคนงานในโรงค้าข้าวอยู่ 1 ปี เขารู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำงานคลุกคลีกับข้าวสารสีขาวสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่เขาฝันถึงเสมอในวัยเด็ก หวางหย่งชิ่งจึงทำงานด้วยความรับผิดชอบและได้พยายามสังเกตวิธีการค้าข้าวของเถ้าแก่ เพื่อเตรียมลู่ทางให้แก่ตนเองในการที่จะเป็นเจ้าของร้านค้าข้าวในอนาคต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *