หลักการบริหารจัดการ 'คน'

หลักการบริหารจัดการ “คน”

บริษัทฯทุกๆบริษัทฯ จะเริ่มจากเล็กๆแล้วไปใหญ่ๆ แต่ถ้าจะทำทีเดียวใหญ่ ต้องมีรูปแบบของบริษัทฯขนาดใหญ่มาก่อน ถึงจะเอารูปแบบขององค์กรมาวาง แล้วเอาคนลงก็เสร็จเรียบร้อย… การบริหารคนหลัก 100 หรือ 1000 หรือ 10000 หรือ จะมี 0 อีกสักเท่าไหร่ต่อท้ายนั้น ก็ไม่ยากถ้าคุณเข้าใจการบริหารคนหลัก 10 คน เพียงแต่มีการจัดการที่ดี เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯเล็กๆ มีคนหลัก 10 เจ้าของจะใกล้ชิดกับคนทุกคน เอาใจใส่ดูแลทุกคนได้ สามารถให้กำลังใจในการทำงาน ให้คำปรึกษา สามารถติดตามผลงานที่สั่งไป รู้ถึงสภาวะของบริษัทฯตนเองได้ตลอดเวลา พอบริษัทฯ เริ่มโตขึ้นเป็น 20, 30, 40, 50 หรือ ขึ้นไปถึงหลักร้อย ก็ต้องมีการจัดระบบ มีหัวหน้างาน มีผู้จัดการ ดังนั้น จะคุมคนจำนวนมาก ก็เพียงคุมคนสัก 10-20 คนให้อยู่ แล้ว ให้แต่ละคน คุมคนอีกกลุ่มหนึ่ง และ แตกย่อยกันออกไปเป็นกลุ่มๆ แค่นี้เองครับ

ยกตัวอย่าง หากคุณเป็น MD ของบริษัทฯหนึ่ง มี Executive Director สัก 3 คน แต่ละคนมี Director ในทีมงานสัก 5 คน แต่ละ Director มี Manager เป็นลูกทีมสัก 7 คน และ แต่ละ Manager มี Supervisor คนละ 8 คน และแต่ละทีมย่อยมีพนักงานกลุ่มละ 10 คน เบ็ดเสร็จ บริษัทนี้จะมีคนทั้งสิ้น 8,401 คน (ความเป็นจริงคงไม่ตรงๆอย่างนี้ อันนี้เพียงสมมุติครับ) แล้ว MD จะคุมทั้ง 8400 คนหรือ คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะใช้หัวหน้าระดับต่างๆคุมคนอีกทีหนึ่ง ลดหลั่นกันไป บางระบบหัวหน้าคุมเฉพาะ 1 ระดับที่ต่ำกว่า บางระบบใช้ คุม 2 ระดับที่ต่ำกว่า ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารแต่ละส่วน อย่างเช่น MD หากคุม 2 ระดับที่ต่ำกว่า ก็จะคุม Executive Director และ Director อย่างใกล้ชิดรวมแล้วก็ 18 คน เป็นต้น

ข้อดีของการคุมคน 1 ระดับ ดีตรงที่คุณติดต่อเพียงคนเดียวก็พอ อำนาจสิทธิ์ขาดของหัวหน้างานโดยตรงมีผลกับงานที่พนักงานทำ และการบังคับบัญชาสายงานจะไม่สับสน

ข้อดีของการคุมคน 2 ระดับ ก็จะดีตรงที่พนักงานสามารถพูดคุยกับหัวหน้าของหัวหน้าได้ หัวหน้าไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกน้องที่ไม่ชอบขี้หน้าได้ ผลงานของลูกน้องจะได้รับการรู้เห็นเร็วกว่า

บางระบบการบริหารจะเป็นแบบ ไข้ว หมายถึง การบริหารสายงานที่สอดคล้องกัน จะต้องรับรู้การทำงาน ของอีกสายงานหนึ่ง เพื่อที่จะหาแนวทางการเชื่อมโยงแต่ละสายงานได้ หรือ อาจจะสามารถทดแทนหรือเป็นตัวสำรองในการตัดสินใจบางสิ่งได้

แต่การจัดการให้ลูกน้องในทีมงานแต่ละคนทำงานให้เป็นระบบเดียว จุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็ต้องมีเครื่องมือเข้าช่วยในการจัดการ ดังนั้น มุมมองของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ ฯลฯ อื่นๆ จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง แต่พนักงานจะไม่สนใจทิศทางของบริษัทฯเลย บางบริษัทฯ อาจจะใช้วิธีการให้รางวัลกับการทำงานที่มากกว่าที่เป็นไปตามแนวทางของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีทิศทางเดียวกัน

เมื่อบริหารองค์กรที่มีคนจำนวนมาก ผู้บริหารระดับสูงมักจะอยู่บนหอคอยที่ไม่เคยสัมผัสพนักงานระดับต่างๆเลย ดังนั้น การกำหนดการเยี่ยมเยือนแผนกต่างๆ ก็ต้องทำในเป็นประจำทุกปี และ ผู้บริหารระดับสูงควรจัดให้มีการประชุมระดับผู้จัดการขึ้นไปของทั้งบริษัทฯ ไม่ว่าของแต่ละสาขา หรือ รวมทั้งหมด เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบาย และ แนวทางของบริษัท เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรพลาดคือ การไปร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพราะจะได้ทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานระดับล่างดีขึ้น ได้ใกล้ชิด และ เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น

บางองค์กรมีการจัดทำการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งการสำรวจนี้เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสภาวะและความเป็นไปของพนักงานโดยรวม ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

นอกจากการบริหารแล้ว การควบคุมการทำงาน และ รักษาคุณภาพของงานก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก การใช้เวลาของพนักงานให้มี คุณภาพ และ ปริมาณที่สอดคล้องกัน เป็นสิ่งที่สมควรทำ เครื่องมือที่นำมาใช้ก็อย่างเช่น KPI การกำหนดค่าตรวจวัดกลางในการทำของของแต่ละงานเพื่อควบคุมปริมาณงานที่ได้ เป็นต้น ส่วน การรักษาคุณภาพ การตรวจสอบ ตรวจเช็คก็ต้องทำให้สม่ำเสมอ มีให้ได้มาตรฐานตามกำหนด หรือ ดีกว่า

ที่มา : http://www.bloggang.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *