หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 8

8. เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง

  • รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยแผนที่วางไว้ล่วงหน้า แทนที่จะรู้สึกไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาเยือน ควรจะให้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงอย่างดี โดยคิดว่าเป็นโอกาสดีมากกว่าที่จะมาสร้างปัญหาและแนะนำให้พนักงานค้นหาสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้พบแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ทัน จำไว้เสมอว่าการพยายามปกป้องสถานะเดิมให้คงอยู่นั้น แม้จะไม่มีโทษแต่ก็ไม่สร้างกำไรเช่นกัน
  • ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตาม จะไม่มีวันที่จะทำธุรกิจ “แบบที่เคยทำ” ได้อีกต่อไปแล้ว จงใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำลายกำแพงของการทำธุรกิจแบบเดิมลงเสีย สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้สามารถติดต่อพนักงาน ลูกค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนได้โดยตรงยิ่งขึ้น ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างทุกวันนี้ สำหรับบริษัทขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตจะทำให้บริษัทสามารถทำงานได้เท่าเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ และพบกับโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมาย
  • จัดลำดับความสำคัญใหม่ ในเศรษฐกิจแบบเครือข่าย ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันดับแรก ๆ อีกต่อไปแล้ว อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันในเรื่องนี้ สิ่งที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันในยุคนี้ น่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร เอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสะดวกสบายและการโต้ตอบไปมาระหว่างบริษัทกับลูกค้ามากกว่า
  • ตั้งใจทำให้บริษัทเติบโต บริษัทที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ต้องประกอบไปด้วยการลงมือทำแบบทันทีและการวางแผนที่ดีเท่า ๆ กัน จึงจะสามารถเติบโตและรักษาระดับของการเติบโตในโลกของเศรษฐกิจแบบเครือข่ายได้
  • ผสานธุรกิจรอบด้านแบบเสมือน พยายามหาทางที่จะนำคู่ค้าต่าง ๆ ให้เข้ามาทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทเพื่อขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาก ๆ และจะต้องมุ่งมั่นทำให้เป็นบริษัทที่ดี ไม่เพียงแค่ในธุรกิจของตัวเองเท่านั้น แต่ต้องดีที่สุดในโลก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *