หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 7

7. แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ

  • คิดถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นหลักไม่ใช่คู่แข่ง คู่แข่งเป็นเพียงภาพสะท้อนในอดีตเท่านั้น แต่บริษัทจะขึ้นอยู่กับลูกค้า เนื่องจากเป็นตัวแทนของโอกาสใหม่ ๆ แนวคิดดี ๆ และเส้นทางการเติบโตที่รออยู่ข้างหน้า
  • จงทำงานด้วยสัญชาตญาณของการเตรียมพร้อมรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ตลอดเวลา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานภายใต้ความกดดันหรือความเครียดตลอดเวลา แต่ขอให้ตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าปกตินิดหน่อย และยั่วยุให้ทุกคนทำงานให้หนักขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • พยายามเปลี่ยนจุดแข็งของคู่แข่งให้เป็นจุดอ่อนให้ได้ ศึกษา “เกม” ของคู่แข่งให้ทะลุปรุโปร่ง แล้วโจมตีจุดอ่อนด้วยการมองหาจุดแข็งของคู่แข่งให้พบ
  • เป็นนักฉวยโอกาสที่ลงมือได้รวดเร็ว หมั่นมองหาโอกาสช่วงที่ยังไม่มีใครมองเห็นให้พบ การใส่ใจกับลูกค้าไม่ได้หมายความว่าต้องไม่สนใจคู่แข่งเสมอไป ถ้าสิ่งที่คู่แข่งทำหรือไม่ทำลงไป เป็นการเปิดโอกาสบางอย่างให้เราแล้ว จะต้องฉวยมันไว้และลงมือทำให้รวดเร็วที่สุดด้วย เพราะการแข่งขันในทุกวันนี้ ช้ากันเพียงแค่วันเดียวก็อาจทำให้ต้องพ่ายแพ้ได้เช่นกัน
  • ตีให้ถูกลูก ไม่ใช่วิ่งเพื่อทำโฮมรัน การทำธุรกิจคล้ายกับการเล่นเบสบอล ต้องพยายามตีลูกให้ถูกมากที่สุด ดีกว่าจะมุ่งวิ่งเพื่อทำโฮมรันเพียงอย่างเดียว ต้องพยายามทำดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่จะยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่จะอยู่ได้ตลอดไปโดยไม่ล้าสมัยแน่ ๆ ความได้เปรียบควรจะมาจากการลงมือทำและการเรียนรู้ศึกษาลักษณะเฉพาะของธุรกิจให้ดี และต้องแน่ใจได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ ได้กระจายไปทั่วบริษัทอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา
  • เป็นผู้ล่า ไม่ใช่ผู้ถูกล่า ต้องหมั่นทำให้ทุกคนสนใจที่จะทำให้บริษัทเติบโต ชนะคู่แข่ง และมองหาธุรกิจใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าบริษัทอาจจะเป็นผู้นำตลาดอยู่ก่อนแล้วก็ตาม และจะต้องไม่ปล่อยให้พนักงานทำตัวเหมือนกับเป็นผู้นำเด็ดขาด เพราะความรู้สึกแบบนี้จะทำให้พนักงานเกิดความหลงตัวเองและเพิกเฉยกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อันอาจทำให้บริษัทต้องล่มสลายได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *