หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 6

6. ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

  • อย่ามองข้ามความสำคัญของข้อมูลข่าวสารเด็ดขาด คุณภาพและประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นั้น สำคัญมากกว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่เสียอีก
  • ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ การคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยกับผู้จัดส่งชิ้นส่วนคือรากฐานความมั่นคงของบริษัทเท่า ๆ กับการสื่อสารแบบตรงไปตรงมากับพนักงานและลูกค้าเช่นกัน อย่าผลักให้พวกเขาไปอยู่ในฐานะ “คนหลังฉาก” เด็ดขาด เพราะความได้เปรียบทางการตลาดเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดการเรื่องของการจัดส่งชิ้นส่วนที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า ว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วขนาดไหน
  • พลิกสมการเสียใหม่ อย่าไปยึดติดอยู่กับสมการของอุปทาน/อุปสงค์อีกต่อไป เพราะมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว จงเดินหน้าไปกับสมการแบบใหม่ อุปสงค์/อุปทาน เพราะก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งในแง่ของเวลา ความยืดหยุ่นทางการตลาด การประหยัดต้นทุน และความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • คิดแบบออนไลน์ ต้องทำให้ได้เหนือกว่าแนวทางของ Just in Time แบบทั่ว ๆ ไป เพราะเวลาที่เหลือสามารถกำหนดความอยู่รอดของบริษัทได้เลย การติดต่ออย่างรวดเร็วกับผู้จัดส่งชิ้นส่วนจะทำให้บริษัทได้เฉพาะสิ่งที่ต้องการจริง ๆ
  • สร้างความแตกต่างด้วยการวิจัยและพัฒนา สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องดีเสมอไป และสิ่งที่ใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเช่นกัน แผนกวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นจนลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริง ๆ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การวิจัยและพัฒนาก็ไม่ผิดอะไรกับการผลาญเงินเล่นเปล่า ๆ แทนที่จะสนใจทำสิ่งที่ “ธรรมดาและมีอยู่ทั่วไป” ควรหันไปลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้าที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะดีกว่า
  • เข้าสู่ธุรกิจแบบออนไลน์ ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนจากลูกค้าไปสู่ทีมงานที่ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าพวกเขาจะมีตัวตนอยู่ ณ จุดไหนของโลกนั้น มีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชนิดหาสิ่งใดเทียบไม่ได้เลย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *