หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 5

5. สร้างพันธมิตรที่เข้มแข็ง

  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษ เงินทุน และความเชี่ยวชาญจากผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลองถามตัวเองว่า พร้อมที่จะสละคนงาน เวลา เงินลงทุน และแรงกายแรงใจจำนวนมาก ไปกับการพัฒนาสิ่งที่สามารถหาได้จากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่? ควรเอาเวลาที่มีค่าไปมองหาวิธีที่ทำให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ แล้วปล่อยงานที่เหลือให้คนอื่นไปทำเสีย
  • ทำให้ง่ายเข้าไว้ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับผู้จัดส่งชิ้นส่วนรังแต่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ วุ่นวายมากขึ้น ยิ่งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนน้อยเท่าไร โอกาสผิดพลาดก็น้อยลงเท่านั้น ต้นทุนก็จะลดลง สับสนน้อยลง แต่สม่ำเสมอมากขึ้น
  • รักษาความใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มากเข้าไว้ การนำผู้ผลิตส่งชิ้นส่วนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท คือการแสดงออกที่ดีที่สุดของการเข้าถึงจิตใจ ความใกล้ชิดไม่ว่าจะในแง่ของภูมิศาสตร์หรือแง่ของอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมหมายถึงบริการที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ถูกลง และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วมากขึ้น นั่นเอง
  • ลงทุนเพื่อความสำเร็จร่วมกัน แบ่งเวลาสำหรับการสื่อสารให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรับรู้ถึงเป้าหมายของบริษัทให้ชัดแจ้ง อย่าไปใส่ใจกับแนวทางการเปิดประมูลแบบเดิม เพราะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรและไม่มีวันทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นคู่ค้าที่ดีได้เลย เรื่องที่น่าท้าทายต่อความสามารถก็คือ ทำอย่างไรถึงจะยังรักษาระดับของความยืดหยุ่นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องทางในการสื่อสารไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในทำนองเดียวกัน ก็จงมองหาหนทางที่จะผสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
  • ต้องชัดเจนและทำให้ได้ตามเป้าหมาย มาตรฐานของคุณภาพที่กำหนดไว้ และขอบเขตของความบกพร่องในการผลิตที่ยอมรับได้นั้น ต้องมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของความสัมพันธ์และความสม่ำเสมอ ด้วยมาตรวัดที่เที่ยงตรง เพื่อสร้างกลไลที่สมดุลระหว่างการควบคุมและตรวจสอบให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *