หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 4

4. ปรัชญาของการเข้าถึงจิตใจลูกค้า

  • มองภาพรวมเป็นหลัก ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าอย่างเร่งด่วน และมองให้ลึกลงไปอีกว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันอีกในอนาคต
  • คิดถึงบทสรุปอยู่เสมอ นอกจากคิดในแง่ของบริษัทแล้วยังต้องคิดในแง่ของลูกค้าอีกด้วย เช่น ทำอย่างไรจึงจะสามารถประหยัดเงินและเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างกันได้ และหาทางช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ได้
  • อย่าจำกัดตัวอยู่เฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการเพียงอย่างเดียว แต่ขอให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าในฐานะของที่ปรึกษาให้ได้ การให้คำแนะนำที่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง จะทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากขึ้น
  • เป็นนักเรียนที่ดีด้วยการหมั่นเชื่อฟังคำสั่งสอนและคำตักเตือนจากลูกค้าตลอดเวลา เพราะลูกค้าสามารถบอกมุมมองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทได้ทุ่มเทเงินลงทุนมากมายเกินความจำเป็นไปได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *