หมอเผยพฤติกรรมลดโอกาสมีบุตร

หมอเผยพฤติกรรมลดโอกาสมีบุตร
• คุณภาพชีวิต
แนะคู่รักลด ละ เลิก

เผยพฤติกรรมที่จะบั่นทอนโอกาสการมีบุตรให้ยากเข็ญขึ้นไปอีก โดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้แนะนำให้คู่รักลด ละ เลิก พฤติกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ หากอยากมีบุตรแข็งแรงสมบูรณ์

เริ่มจากการสำรวจตนเองว่าสูบบุหรี่มากเกินกว่า 13 มวนต่อวัน ก็จะยิ่งเพิ่มความยากในการมีบุตรอีก 13% ส่วนนักดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดริ้งค์มากกว่า 20 แก้วต่อสัปดาห์ รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา-กาแฟเกิน 7 แก้วต่อวัน ก็ไม่ควรทำ

ด้านอาหารการกินควรจัดสรรให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะฝ่ายหญิงจำเป็นต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิน 70 กิโลกรัม หรืออาจคำนวณจากดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อัตราส่วนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง ของทั้งเพศชาย – หญิงที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ในสูตร น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม / (ความสูงเป็นเมตร)² ค่าที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 จึงจะถือว่ามีรูปร่างสมส่วน ที่สำคัญทั้งฝ่ายหญิงและชายไม่มีควรตกอยู่ในภาวะเครียด เนื่องจากจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน

อย่างไรก็ตามหากแต่งงานแล้ววางแผนที่จะมีทายาท ฝ่ายหญิงก็ไม่ควรมีบุตรหลังจากอายุ 35 ปี ส่วนฝ่ายชายความสมบูรณ์ของน้ำเชื้ออสุจิจะลดลงหลังจากเลยวัย 45 ปีแล้ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *