ส่งออกเผย งาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009

ส่งออกเผย งาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009

Source: LogisticsDigest
คือโอกาสลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรท่ามกลางวิกฤตสำหรับผู้ผลิตและส่งออก

กรมส่งเสริมการส่งออก พร้อมเปิดเวทีการค้าด้านโลจิสติกส์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกไทยได้พบทางเลือกใหม่ที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จากผู้ให้บริการมืออาชีพที่จะมารวมตัวกันในงาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกล่าวว่า ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทย ควรหันมาให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนภายในองค์กร โดยเฉพาะต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งเรื่องการขนส่ง การจัดเก็บสินค้าคงคลัง หรือการบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยในขณะนี้สูงถึง 18.9 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP

“สิ่งที่เราต้องทำก็คือ พยายามลดต้นทุนของเราให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเพิ่มผลกำไรให้ผู้ประกอบการได้ เพราะโอกาสที่จะเพิ่มราคาขายสินค้าในขณะนี้นั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลย” นายราเชนทร์กล่าว

งาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและองค์กรผู้สนับสนุนอีก 14 สมาคม เพื่อเป็นเวทีพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโลจิสติส์แก่ผู้สนใจ

“การเข้าชมงานโลจิสติกส์ นอกจากจะได้อัพเดทสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์นำมาแสดงแล้ว ที่สำคัญ ยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออก จะได้เลือกใช้บริการด้านโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา แทนที่จะบริหารจัดการเองทั้งหมด”

“ในส่วนของผู้ให้บริการเอง งานนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะกับผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยด้วยกันเองหรือ LSP จากต่างประเทศที่ผู้จัดเชิญมา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกัน”

นอกจากนี้ การจัดงาน The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ภายใต้คอนเซ็ป ‘ASEAN Logistics Networks’ ยังเป็นอีกความพยายามหนึ่งของภาครัฐ ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ทั่วโลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ ที่ผ่านมา ผู้จัดงานได้เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยให้มาร่วมงาน

นอกจาการนำเสนอสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายภายในงานแล้ว กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจต่างๆ อาทิ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการนำเสนอสินค้าและบริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (Business Presentation) รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
– สัมมนา Logistics Symposium โดยเชิญผู้ประกอบการในอาเซียนมาถ่ายถอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบไทยกับอาเซียน
– นิทรรศการด้านโลจิสติกส์ ให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงาน
– โครงการ Job Fair เปิดโอกาสให้บุคคลากรในสายงานด้านโลจิสติกส์ได้พบปะกับหน่วยงานที่กำลังต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์โดยตรง
– การประกวด Logistics Model Awards สำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์
งาน Thailand International Logistics Fair 2009 จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกไทย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านโลจิสติส์ และผู้สนใจไม่ควรพลาด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *