ส่งออกทางเรือ…ไม่ดีกว่าหรือ?

ส่งออกทางเรือ…ไม่ดีกว่าหรือ?

การส่งสินค้าออกนอกประเทศมีหลายวิธีนอกเหนือจากอาศัยเครื่องบิน รถบรรทุกขนส่งสินค้าแล้วทางเรือก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นอาจเป็นเพราะการส่งออกทางเรือสามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกกว่าและสามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับวิธีอื่นๆ การเดินเรือในแต่ละเที่ยวต้องมีกำหนดการของตารางเรือ เวลาและสถานที่รับ-ส่งสินค้าที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและสามารถเลือกเส้นทางเดินเรือได้อย่างถูกต้อง

แต่ก่อนที่ผู้รับบริการจะส่งสินค้าออก ท่านทราบหรือไม่ว่าการส่งออกด้วยเรือเดินทะเล มีขั้นตอนอย่างไร

ส่งออกทางเรือทางเลือกที่ถูกเงิน

การส่งสินค้าออกทางเรือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.การ“จองตู้เรือสินค้า”โดยระบุถึงผู้รับสินค้า-ผู้ส่งสินค้าและตัวสินค้าการจองตู้เรือแบ่งออก เป็น 2 ลักษณะ คือ

ผู้ส่งออกสินค้าเป็นผู้จองตู้เรือ และออกค่าขนส่งเอง

ผู้สั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศเป็นผู้จองตู้เรือและออกค่าขนส่งเองส่วนผู้ส่งออกมีหน้าที่เพียงแค่นำสินค้าไปส่งให้ตรงตามเวลาและสถานที่ตามสัญญาตกลงไว้เท่านั้น

2. หลังจากจองตู้เรือแล้ว ทางบริษัทเดินเรือจะออกใบรับจองซึ่งระบุชื่อของผู้ส่ง-ผู้รับ ชื่อ <เรือท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง จำนวนและน้ำหนักของสินค้าผู้จองต้องนำใบรับจองนี้ไปยังโกดังสินค้าของบริษัทเดินเรือนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบ และร่วมตรวจนับสินค้ากันระหว่างตัวแทนของบริษัทเดินเรือและเจ้าของสินค้าเพื่อนำไปคิดค่าระวางเรือ 3. เมื่อบรรทุกสินค้าลงตู้เรือแล้วทางบริษัทเดินเรือก็จะออกใบตราส่งสินค้า ( Bill of Lading หรือ B/L ) ให้กับผู้ส่งออกสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้นำสินค้าลงเรือ ส่วนการชำระค่าระวางก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ออกค่าขนส่งถ้าผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ทางบริษัทเดินเรือจะประทับตราในใบตราส่งสินค้าว่า “ เก็บค่าระวางที่ปลายทาง ” จากนั้นผู้ส่งออกสามารถนำใบตราส่งสินค้านี้พร้อมกับเอกสารการส่งมอบสินค้าไปขึ้นเงินได้จากธนาคารที่ ผู้ซื้อสินค้าใช้บริการอยู่ ส่งออกทางเรือ…ถูกแต่ช้า ผู้ส่งออกควรคำนึงถึงจำนวนสินค้าและระยะเวลาตามสัญญาในการขนส่ง เพราะเป็นสิ่งที่ชี้ว่าควรส่งออกด้วยวิธีใดเนื่องจากการส่งสินค้าทางเรือเหมาะสำหรับการส่งของครั้งละมากๆแต่ข้อด้อยคือใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าจะถึงปลายทาง ที่มา : www.ismed.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *