สูตร 3 มิติ ปั้นมือโปร HR

สูตร 3 มิติ ปั้นมือโปร HR
ผู้นำตามสั่ง : Leader A La Carte : รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เนื่องจากดิฉันอยู่ในวงการ HR มาถึงเกือบ 20 ปี ดังนั้นคำถามที่จะพบประจำก็คือ หากต้องการจะฝึกคนให้เป็น HR มือโปรแบบใช้เวลารวดเร็วที่สุดจะต้องทำอย่างไร
ทั้งนี้ใครๆ ก็ทราบดีว่าโดยเกณฑ์มาตรฐานนั้น กว่าคนคนหนึ่งจะรู้งาน HR จนเข้าขั้น “มือโปร” ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี หลังจากเขาหรือเธอคนนั้นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
ปัญหาของสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนั้นคือ ทำอย่างไรจึงจะผลิตผู้จบการศึกษาไม่ว่าในระดับใดก็ตาม ให้ออกไปเป็นแรงงานที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของนายจ้างได้ดีพอสมควร โดยมีความรู้ ทักษะ สมตามวุฒิที่จบมา นอกจากนี้ยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการประยุกต์นำความรู้ที่เรียนจากห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ณ ที่ทำงานได้เหมาะสม
อย่างไรก็ตามปรากฏว่า นายจ้างของหลายๆ ประเทศ หรือแม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ก็ยังบ่นกันงึมงำว่า ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกระดับนั้น ไม่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตการทำงานในองค์กรจริงเอาเสียเลย
ทั้งนี้ไม่เว้นบรรดามหาบัณฑิตหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยดังๆ ด้วยนะคะ ที่ยังถูกบ่นจากนายจ้างว่า ยังไม่พร้อมที่จะทำงานในองค์กร ทั้งนี้องค์กรต้อง “เสียเวลา” ในการฝึกหัดพวกบัณฑิตจบใหม่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี จึงจะ “ใช้การได้”
เพื่อตอบคำถามเรื่องการสร้างความพร้อมให้บัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษา แล้วสามารถสวมบทบาทนักบริหาร HR โดยมี “ความเป็นมืออาชีพ” พอสมควรนั้น ดิฉันขออนุญาตใช้ศศินทร์เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงว่าสถาบันการศึกษาอย่างศศินทร์ท ี่ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้าน HR มา 15 ปีแล้วนั้น มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตอย่างไร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราวางบรรทัดฐานในการผลิตบัณฑิตว่า บัณฑิตของเราต้องมีความรู้ และทักษะที่จะทำงานในระดับสากลได้ ซึ่งเราได้เตรียมนิสิตให้มีความพร้อมใน 3 มิตินี้คือ
มิติที่ 1) มีความรู้เชิงวิชาการที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ คือ มีพื้นความรู้ทางทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นในสาขาวิชา รวมทั้งทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ล่าสุด ทั้งนี้ทฤษฎีที่นำมาสอนจะเป็นหลักการที่ใช้ทั้งในประเทศซีกโลกตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งศศินทร์ยังเน้นว่าเราจะต้องใช้กรณีศึกษาขององค์กรในประเทศไทยด้วย เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักบริหาร HR ของชาวตะวันตก ของเอเชียและของไทย
มิติที่ 2) มีทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในองค์กรได้จริง สำหรับคนทำงานด้าน HR ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าต้องทำงานกับคน ซึ่งคนในองค์กรนั้นมีความหลากหลายทางวุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน แผนกงานและวัย ดังนั้นชาว HR ต้องมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับคนทุกประเภทและสามารถสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในตัว HR ให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ทำได้ยาก แต่ก็สามารถทำได้โดยการที่มีแบบฝึกหัด กิจกรรมสัมมนาและการมีผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงเช่น ที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำมาโค้ชให้
มิติที่ 3) มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจขององค์กรและสามารถทำตัวเป็นคู่คิดของ CEO และผู้จัดการแผนกงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในข้อนี้ยิ่งสอนยากขึ้นไปอีกและเป็นจุดอ่อนของชาว HR หลายคนในปัจจุบัน ที่ขาดสำนึกธุรกิจ (Business Sense) ชาว HR มักจะเก่งและสนใจแต่เรื่องในแผนก HR แต่ถ้าอยากเป็น HR มืออาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรด้วย กล่าวคือ ต้องรู้รอบในเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ รู้การตลาด การเงิน ระบบปฏิบัติการ จึงจะสามารถทำงานเชิงรับ-เชิงรุก เป็นคู่คิดและเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในสายตา CEO และผู้จัดการแผนกอื่น (ที่เคยมองว่าคนแผนก HR มีความรู้คับแคบและเข้าใจธุรกิจ!)
ทั้ง 3 มิตินี้คือ รากฐานที่สำคัญในการผลิต HR มืออาชีพในเวลาที่จำกัดและกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้ทั้ง 3 มิตินี้เป็นจริงก็คือ อาจารย์ผู้สอนนั่นเอง ปัจจุบันศศินทร์มีอาจารย์ประจำทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหาร HR เป็นผู้สร้างพื้นฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่ง ในส่วนทักษะ เรามีอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ปรึกษาด้าน HR ระดับอาวุโสจากบริษัท Hewitt Associates ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา HR ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยนิสิตจะได้เรียนรู้ทั้งทักษะ เทคโนโลยีและเครื่องมือ (Tools) ใหม่ๆ ตลอดเวลา
และในมิติสุดท้าย เรื่องมุมมองและความเข้าใจในโลกธุรกิจนั้น ศศินทร์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก CEO ชั้นแนวหน้าของฟ้าเมืองไทย ได้แก่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร และคุณโชค บูลกุล ที่รับมาเป็น “Clinical Professor” คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กับนิสิตของเรา CEO เหล่านี้ ล้วนประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการบริหาร มีประสบการณ์ในการนำพาองค์กร ฝ่ามรสุมธุรกิจมาแล้วโชกโชน โดยมีอาวุธสำคัญคือ ความสามารถอันยิ่งยวดในการบริหารและจูงใจคนให้มีกำลังใจ ใฝ่เรียนรู้และสนองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยสูตร 3 มิตินี้ เราเชื่อมั่นว่านิสิตจะแน่นไปด้วยวิชาการ คล่องตัวด้วยทักษะ และเฉียบคมด้วยมุมมองที่โค้ชโดย CEO สดๆ แบบนี้เลย
ใครอ่านคอลัมน์นี้แล้วนึกอิจฉานิสิต HRM ของเราอยากมาเรียนที่ศศินทร์ก็รีบติดต่อขอสมัครเรียนภายใน 28 ก.พ.นี้นะคะ ที่ 02-218-4059 ค่ะ

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *