สุนทรียภาพ กับโลจิสติกส์

สุนทรียภาพ กับโลจิสติกส์

 

กระบวนการและเทคโนโลยี นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการจัดการโลจิสติกส์ในยุคที่ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการประหยัดต้นทุนถูกนำมาใช้ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตามแนวคิดของการเป็น “องค์กรแห่งดีไซน์” การจัดการโลจิสติกส์ยังต้องอาศัยส่วนผสมของ “สุนทรียภาพ” เพื่อเสริมให้ตัวสินค้าและบริการเป็นที่ดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจใช้ในครั้งแรกและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนเกิดการใช้ซ้ำ

หลายท่านอาจเกิดคำถามว่าสุนทรียภาพมีความหมายและบทบาทอย่างไรต่อการจัดการโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นด้านอรรถประโยชน์เป็นสำคัญ

ลองพิจารณาสุนทรียภาพที่อยู่ในรูปของความรู้สึกดีหรือความประทับใจที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการที่ถูกเพิ่มมูลค่า (Value-adding) ด้วยโลจิสติกส์ สุนทรียภาพในลักษณะดังกล่าวอาจสร้างขึ้นได้จากการนำกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสะท้อนถึงความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับเพิ่มขึ้นจากตัวเงินที่ต้องจ่ายไป

พบได้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นกับบริษัทชั้นนำของโลก อาทิเช่น DELL หรือ เว็บไซต์ Amazon.com ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดการโลจิสติกส์มาเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ พร้อมทั้งนำเสนอความหลากหลายของตัวสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้

สุนทรียภาพในอีกลักษณะหนึ่งคือสุนทรียภาพที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความรู้สึกดีและประทับใจที่ได้รับผ่านทางรูป รส กลิ่น เสียง

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากอดีตที่มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยจะสุนทรีซักเท่าไหร่ ซึ่งเรามักจะคุ้นกับสภาพของรถบรรทุกสินค้าที่ดูสกปรก ทรุดโทรม พนักงานขับรถดูไม่น่าไว้วางใจ ตลอดจนการให้บริการเฉพาะการนำส่งสินค้าให้ถึงปลายทางเท่านั้น

การปรับตัวของบริษัทไปรษณีย์ไทยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็น “โลจิสติกส์มีดีไซน์” หลังจากแยกตัวออกมาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยในปี 2546 บริษัทไปรษณีย์ไทยได้ทำการปรับปรุงองค์กรครั้งใหญ่

นอกเหนือจากการผสมผสานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯยังได้เติมสุนทรียภาพลงไปในกิจการไปรษณีย์ จากเดิมที่ดูเชยและไม่น่าเชื่อถือ ด้วยการปฏิรูปภาพลักษณ์องค์กรใหม่ให้ดูทันสมัย ผ่านการปรับเปลี่ยนโลโก้และหน้าร้านที่ทำการไปรษณีย์ ติดตั้งระบบเคาน์เตอร์อัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ที่มีสีสันสดใส ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลข่าวสาร

เมื่อผนวกเข้ากับระบบ IT ด้านโลจิสติกส์ ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์ได้ ตลอดจนร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กรภายนอกมากมายเพื่อนำเสนอบริการใหม่ที่สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค เช่น การร่วมมือกับกรมสรรพากรในการให้บริการจ่ายภาษีหรือการเติมเงินค่าโทรศัพท์ของ True Move ผ่านบุรุษไปรษณีย์ ไปจนถึงการให้แฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์ไทยเพื่อขยายฐานธุรกิจ

บริการใหม่ล่าสุดที่สร้างสุนทรียภาพให้แก่กิจการไปรษณีย์คือ บริการ “อร่อยทั่วไทย” ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ต่อไปนี้ลูกค้าจะลิ้มรสอาหารจากที่ต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาการจัดส่งเพียงวันเดียว องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงมารยาทและการแต่งกายของพนักงานจัดส่ง การใช้กองยานพาหนะที่ใหม่ด้วยสีสันสะดุดตา สามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ในขณะที่กระบวนการและเทคโนโลยีมีบทบาทสูงและขาดไม่ได้ต่อธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง สุนทรียภาพได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างและสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ที่มา ดร. สถาพร โอภาสานนท์  กรุงเทพธุรกิจ  วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *