สุดยอดหลักปรัชญาบริหารและจัดการธุรกิจ

สุดยอดหลักปรัชญาบริหารและจัดการธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ จะมีขนาดเล็กๆระดับ ซุปเปอร์ไมโคร หรือระดับซุปเปอร์แมคโคร ล้วนต้องใช้วิชาหรือหลักในการบรหารจัดการธุรกิจทั้งสิ้น คนใดที่มีหลักที่เป็นกลยุทธ์สุดยอดในการบริหารและจัดการธุรกิจ ย่อมมีโอกาสชนะอย่างต่อเนื่อง จะอยู่หรือจะไป จะรุ่งเรืองหรือล้มเหลวอยู่ที่จุดนี้เอง ดังนั้นถ้าคุณกระโดดเข้าร่วมวงทำธุรกิจแล้ว ย่อมหลีกเลี่ยงวิชาการบริหารและการจัดการไม่ได้ ร้านกาแฟสดก็ถือเป็นธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารจัดการทำได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อนเหมือนกรณีธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ แต่อย่าคำที่ว่าง่ายนี่เอง ส่วนมากจะมองข้ามความปลอดภัย ไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจกับหลักการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะปล่อยไปตามธรรมชาติตามเวรตามกรรมก็ว่าได้ ร้านกาแฟสดถ้าทำให้จริงและถึงที่สุด สามารถเป็นธุรกิจติดดาวได้อย่างสบาย ( ต้องทำให้จริงถึงที่สุดเท่านั้น ) วิธีการไม่ยุ่งยากอะไร ขอให้คุณเพียงจับเอาหลักปรัชญญาด้านล่างไปใช้ให้ครบทุกๆข้อ และแต่ละข้อให้คุณเข้าถึงให้มากที่สุด แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล เป็นหลักปรัชญญาที่เหนือชั้นของในหลวง ใช้ได้กับทุกๆธุรกิจ ทุกๆขนาด ซึ่งเหนือกว่า ” รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ” ประเภทเทียบชั้นไม่ติด หรือจะเรียกว่า เป็นหลักปรัชญญาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจเซียนเหนือเซียนก็ยังได้

สุดยอดหลักปรัชญญาในการบริหารและจัดการธุรกิจที่เหนือกาลเวลาของในหลวง

1. เข้าใจ

2. เข้าถึง

3. พัฒนา

หลักปรัชญญาทั้ง 3 ข้อนี้จะครอบคลุมทุกส่วนในการบริหารและจัดการใดๆก็แล้วแต่ ขอให้ทำแต่ละข้อให้มากที่สุดจนไม่มีช่องว่าง จะเห็นว่า รู้เขา รู้เรา ก็อยู่ภายใต้ในหลักปรัชญญานี้ ไม่ว่าจะเอาหลักการบริหารและจัดการระดับใดๆมาเทียบหรือแม้กระทั่งจากฮาร์วาร์ดหรือปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารระดับโลก ล้วนอยู่ภายใต้หลักปรัชญญาทั้ง 3 ข้อนี้ทั้งหมด ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต ก็สามารถนำปรัชญญานี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที อย่าเพียงแค่อ่านผ่านไปเท่านั้น ความรู้หรือปรัชญญาแต่ละอย่างจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีการนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจเท่านั้น ใครที่นำไปใช้มากที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับผู้นั้นมากที่สุด

ขอให้ทุกคนโชคดี เจริญในหน้าที่การงาน การทำธุรกิจประสบกับความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองกันทุกคน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *