สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (3)

สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ทกับกฎหมายระหว่างประเทศ (3)

ข้อโต้แย้งในการต้านการห้ามสื่อลามกเด็กอย่างเด็ดขาด
มีข้อโต้แย้งหลายประการ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการห้ามเผยแพร่สื่อลามกผู้ใหญ่บนอินเตอร์เนตได้ เหตุผลประการหนึ่งได้แก่ บุคคลต้องมีอิสระในการเลือกรับข่าวสารหรือเลือกรับชม นางแบบผู้ใหญ่สามารถที่จะอ้างได้ว่ามีเสรีภาพในการจะทำอะไรก็ได้กับร่างกายของตน อีกเหตุผลหนึ่งได้แก่ การห้ามสื่อลามก เป็นการคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก และอาจจะคุกคามสิทธิส่วนบุคคล มากไปกว่านั้น การปราบปราม สื่อลามกจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ซึ่งใช้เงินมากที่สังคมต้องแบกรับ เมื่อพิจารณาจากจำนวนสื่อลามกต่างๆ ที่มีอยู่บนอินเตอร์เนต และความกว้างใหญ่ไพศาลของระบบอินเตอร์เนต คงจะต้องมีการใช้เงินมหาศาลจากผู้เสียภาษีในการควบคุมสาระในสื่อต่างๆ ที่ปรากฏบนอินเตอร์เนต นอกจากนั้น การมีระเบียมากจนเกินไปสามารถทำให้ไม่มีหมดกำลังใจที่จะริเริ่มทำงานในทางธุรกิจ ธุรกิจสื่อลามกเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเชิงกิจกรรมทางการค้า ถ้ามองจากมุมมองด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแล้วก็จะต้องมีการต่อต้านการปราบปรามธุรกิจสื่อลามก เพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นจะต้องมีตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าหากไม่มีพื้นที่ใดที่คนสามารถหาเงินได้ ระบบทั้งหมดก็จะอยู่ในภาวะอันตราย ถดถอย หรือ ล่มสลายไป ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา อาจจะโต้แย้งได้ว่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐหากมีการปราบปรามสื่อลามกทุกประเภท เนื่องจาก เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐได้รับการกดดันจากดุลการค้าระหว่างประเทศที่ติดลบ ดังนั้น ทำไมจึงไม่ส่งออกวัสดุและสื่อลามกเหล่านี้ที่มีมากมายมหาศาล มันเป็นความจริงที่รู้กันดีว่า สื่อลามกเกือบทั้งหมด จนกระทั่งทุกวันนี้ ก็มาจากสหรัฐฯ หรือแม้แต่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีความเข้มแข็ง ก็มีความจำเป็นที่คนจะบริโภคมากขึ้น เพราะว่าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้า การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จะให้และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่ม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *