สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แฉกลุ่มมิจฉาชีพ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แฉกลุ่มมิจฉาชีพ
นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือว่าด้วยการเชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทำเนียบองคมนตรี เมื่อเร็วๆ นี้
ซึ่งเป็นการประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา สำนักพุทธฯ และตำรวจสันติบาล โดยมีนายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความเป็นห่วงกรณีมีกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินจากเจ้าอาวาสวัดต่างๆ
โดยอ้างว่าจะช่วยทำเรื่องทูลเกล้าฯ เชิญพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานตามวัดต่างๆ ได้ และจะเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ ตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ทั้งที่การทำเรื่องทูลเกล้าฯ เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยที่สำนักพระราชวังจะเป็นฝ่ายตรวจสอบและพิจารณาว่าจะนำเรื่องของวัดใดขึ้นทูลเกล้าฯ
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการที่วัดต่างๆ จะทำเรื่องทูลเกล้าฯ เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่ โดยหากวัดใด จะทำเรื่องทูลเกล้าฯ เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จะต้องทำหนังสือผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ พร้อมทั้งให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อให้ตรวจสอบในขั้นต้นก่อน จากนั้นจึงส่งมายังกรมการศาสนา ซึ่งทำหน้าที่ส่งหนังสือต่อให้สำนักพระราชวัง และจะมีการตรวจสอบว่าวัดที่ทำเรื่องขึ้นมา เป็นวัดจริงหรือไม่ และมีสภาพที่เหมาะสมกับการเสด็จหรือไม่ จากนั้นจึงนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ และจะมีการแจ้งกลับมายังกรมการศาสนาอีกครั้ง
เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและทางวัด การที่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในการประชุม เนื่องจากมีบางวัดถูก กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวหลอกนำเงินไปแล้ว แต่กลับพบว่าไม่มีหนังสือตอบกลับว่าจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปหรือไม่ จึงทำเรื่องร้องเรียนมายังสำนักพระราชวัง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาอีก สำนักพุทธฯ จะทำหนังสือแจ้งไปยังพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังวัดต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *