สร้างเอกลักษณ์ให้บรรจุภัณฑ์

สร้างเอกลักษณ์ให้บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ถือเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่ผมได้รับคำถามจากคุณผู้อ่านอยู่บ่อยครั้ง เหมือนดังเช่นวันนี้ที่ผมได้รับจดหมายจากคุณไสว จังหวัดบุรีรัมย์ที่ถามว่า มีวิธีอย่างไร ในการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมสร้างความแตกต่างที่เป็น Uniqueness อย่างจับต้องได้ของสินค้าพื้นบ้าน ผมขอนำตัวอย่างสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ของ Harnn มาเป็นคำตอบเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ การนำจุดเด่นของสินค้ามาสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น

สิ่งสำคัญอย่างแรกที่ท่านควรเริ่มต้นคือ การหา “จุดเด่น” ของสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันก่อน เช่น ถ้าท่านผลิตเสื้อยึดที่มีลายภาพวาดโบราณที่ผาแต้มอยู่บนเสื้อ ตรงนั้นเองนั่นแหละที่ท่านสามารถนำลวดลายเหล่านั้นมาเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์รูปแบบที่นอกจากจะอยู่บนเสื้อแล้ว ท่านยังสามารถนำมาพัฒนาลงบนบรรจุภัณฑ์ได้

เหมือนดัง เช่น “Harnn” ได้มีการนำจุดเด่นของน้ำมันที่สกัดมาจากรำข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตสบู่มาสร้างรูปทรงของผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาให้รูปทรงของสบู่มีรูปแบบที่คล้ายรูปทรงของเมล็ดข้าว

จุดนี้เองนอกจากจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ตัวรูปทรงนั้นยังช่วยสื่อถึงที่มาของการผลิตสบู่ตัวนี้ด้วย นอกจาก “รูปแบบ” ของผลิตภัณฑ์ตัวสบู่ที่ได้สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแล้ว “บรรจุภัณฑ์” ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ด้วย

ดังเช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทของขวัญ (Gift Package) ที่ Harnn มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อเป็นของขวัญและของฝาก คำตอบของการสร้างบรรจุภัณฑ์มิได้อยู่ที่การนำสินค้าหลายอย่างมารวมในหนึ่งบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ทาง Harnn ได้ผ่านขบวนการคิดสร้างสรรค์โดยได้นำรูปแบบการสานของไผ่มาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทของขวัญชนิดนี้

ถามว่ารูปแบบของการสานไผ่นั้น “สอดคล้อง” อย่างไรกับน้ำมันรำข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสบู่

“คำตอบ” คือ รูปแบบของการสานนี้เป็นอย่างเดียวกับการสานซึ้งนึ่งข้าวเหนียวนั่นแหละ ซึ่งการใช้เครื่องสานมาเป็นแพ็คเกจจิ้งของขวัญจึงเปรียบเสมือนการห่อสบู่รูปเมล็ดข้าวที่ห่อด้วยเครื่องสานไม้ไผ่ อันเป็นการสร้างรูปแบบเฉพาะให้กับแพ็คเกจจิ้งของขวัญ

ด้วยวิธีคิดที่เป็นเหตุและผลโดยการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้ามาสร้างรูปแบบของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้

ดังนั้น นอกจากลวดลายภาพวาดโบราณที่ผาแต้มที่ท่านสามารถนำมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของชาวบุรีรัมย์แล้ว ลวดลายต่างๆ เหล่านี้คุณไสวยังสามารถที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับ เหมือนดังเช่นลวดลายอันสวยงามของเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างดีของชาวจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านอีกหลายท่านครับ

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ / suwitdesign@yahoo.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *