สร้างผู้นำใหม่.. งานวัดใจผู้บริหาร

สร้างผู้นำใหม่.. งานวัดใจผู้บริหาร
การเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการต้องนำในทุก ๆ เรื่อง บางครั้งหน้าที่ของผู้นำที่ดี คือ การสร้างผู้นำคนใหม่ ๆ ขึ้นมาช่วยเหลืองาน โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาเหล่านั้นจะมา “เลื่อยขาเก้าอี้” ของคุณ
ทำไมการสร้าง “ผู้นำ” คนใหม่จึงมีความสำคัญ และคุณจะมีส่วนในการ “สร้าง” เขาได้อย่างไร บทความนี้จะบอกให้คุณรู้

การสร้าง “ผู้นำ” คนใหม่สำคัญอย่างไร
การสร้างผู้นำใหม่ คือ การวางแผนสู่ความก้าวหน้าของตัวคุณเอง
การที่คุณสร้างเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคัญบัญชา ให้สามารถทำหน้าที่ผู้นำเฉกเช่นเดียวกับคุณได้ มันหมายความถึงว่า เมื่อใดก็ตามที่โอกาสก้าวหน้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่าเปิดกว้างขึ้นมา คุณจะสามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะ ณ จุดนี้ คุณได้สร้างคนที่สามารถบริหารงานได้ดีพอเตรียมพร้อมไว้แล้ว
พัฒนาทีมงาน คือ การสร้างความสำเร็จให้บริษัท
เมื่อคุณปล่อยให้คนอื่นได้ลองขึ้นมาเป็นผู้นำ เท่ากับเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้พัฒนาตัวเองสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และหากการพัฒนานี้ได้ทำอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึงว่า แผนกของคุณจะกลายเป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งคือ การสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณเอง
สร้างผู้นำใหม่ คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง
การที่คุณเปิดกว้างโดยการให้ทีมงานได้แสดงความสามารถกันเต็มที่ เป็นการแสดงออกกลาย ๆ ให้ใครต่อใครรู้ว่าคุณน่ะมีกึ๋นมากพอจนไม่ต้องกลัวว่าเก้าอี้ผู้บริหารจะหลุดลอยไปง่าย ๆ แล้วอย่างนี้เจ้านายจะกล้ามองข้ามคุณไปง่าย ๆ เชียวหรือ
วางตัวให้อยู่เหนือการใช้อำนาจ คือ อำนาจที่แท้จริง
เคยได้ยินคำว่า พระเดช-พระคุณไหม
การมีอำนาจ ก็เหมือนกับผู้ที่ที่ “พระเดช” เพราะมันหมาย คือ การที่คุณต้องคอยควบคุม ติดตาม กำหราบ ให้ใครต่อใครยำเกรง แต่การทำแบบนี้คุณจะเหมือนคนที่ต้องคอยระวังหลังตลอดเวลา
มองในทางกลับกันการที่คุณเปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้แสดงความสามารถ มันก็เหมือนกับการที่คุณสร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ และความประทับใจกับคนรอบข้าง เหมือนกับการสร้าง “พระคุณ” ไว้กับเขา และสิ่งนี้เองที่จะกลายมาเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับคุณ
เมื่อให้ใจ คุณจะได้รับใจตอบกลับมา
การที่คุณเปิดโอกาสให้ลูกทีมมันสื่อให้พวกเขาเห็นว่า คุณเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขา สิ่งที่คุณจะได้รับตอบกลับมา คือ การทำงานอย่างทุ่มเท และจงรักภักดี
ทำอย่างไรจึงจะ “ปล่อยวาง” ได้
การปล่อยวางจากอำนาจที่มีอยู่ในมือ ก็คือ การลดการควบคุมในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน ทางที่ดีคือ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือลองใช้วิธีการเหล่านี้ดู
• ปล่อยงานบางอย่างที่เคยทำให้คนที่คุณวางใจรับผิดชอบแทน
• แบ่งงานโดยเริ่มงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สลักสำคัญมากนัก เพื่อทดสอบดูว่าทีมงานของคุณพร้อมจะรับงานมากน้อยเพียงใด
• อย่าปล่อยวางแบบสิ้นเชิง แม้ว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวทีมงานมากเพียงใด เพราะอย่างไร พวกเขาก็ยังเป็นมือใหม่ แม้จะมอบหมายงานไปแล้ว ก็ควรจะคอยติดตามดูอยู่ห่าง ๆ ว่าพวกเขาจะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และแก้ปัญหาในงานได้ดีแค่ไหน อย่าลืมว่าถ้าผิดพลาดไป คุณเองนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบ
• ตั้งทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลแทนคุณ เพราะหากมีอะไรหลงหูหลงตา จะได้มีคนคอยช่วยสะกิดเตือน
ท้ายที่สุด อยากจะบอกว่า ภาวะผู้นำเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณ “เป็น” ไม่ใช่สิ่งที่คุณ “ทำ” หากคุณมั่นใจ เชื่อมั่นในความสามารถของตน คุณสมบัติเหล่านั้นเองที่จะสะท้อนออกมาในการแสดงออก และการกระทำของคุณ

…นั่นต่างหาก คือ ข้อพิสูจน์ว่าคุณ คือ ผู้นำที่ “ใช้ได้” คนนึงทีเดียว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *