สร้างประวัติส่วนตัวให้น่าประทับใจ

สร้างประวัติส่วนตัวให้น่าประทับใจ
โดย JobsDB มิถุนายน 2552

ประวัติส่วนตัว หรือ เรซูเม่ ที่สร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง จะทำให้คุณถูกเรียกไป สัมภาษณ์งาน ถ้าใครที่ส่งใบสมัครไปแล้วหลายที่ แต่โทรศัพท์ของคุณ ก็ยังเงียบกริบ รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีใครโทรมา คงต้องกลับไปทบทวนประวัติส่วนตัว ของคุณเสียใหม่ว่า มีข้อบกพร่องตรงไหน ประเด็นหนึ่ง ที่ไม่ควรมองข้ามคือ การใช้ถ้อยคำที่มีพลัง เป็นตัวกระตุ้นความสนใจ และแสดงถึงศักยภาพในตัวคุณ

มีคำอยู่หลายคำที่นิยมใช้กัน เพื่อแสดงว่าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้น และมุ่งสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน เลือกใช้ถ้อยคำที่มีพลัง ในการบรรยายถึงเป้าหมายของคุณ ลักษณะงานที่คุณเคยทำ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และไม่ลืมที่จะยกตัวอย่างที่ชัดเจน สนับสนุนคำพูดของคุณด้วย

ควรสร้างความประทับใจตั้งแต่ประโยคแรกในประวัติส่วนตัว โดยเฉพาะเมื่อคุณพูดถึงเป้าหมายในอาชีพ ทักษะในการทำงานของคุณ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถถ่ายทอดทักษะของคุณ สรุปออกมาเป็นคำสำคัญที่นายจ้าง หรือฝ่ายบุคคล กำลังมองหาอยู่ได้ดี แค่ไหน เช่น มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี มีทักษะทางด้านภาษาที่ดี มีความคิดริเริ่ม มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

เทคนิคคือ เมื่อคุณสมัครงานในตำแหน่งใด ควรเลือกใช้คำให้ตรงกับคุณสมบัติที่นายจ้างระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนั้น
เนื่องจากการเขียนประวัติส่วนตัวที่เป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการยอมรับและทำให้คุณดูดี มีความสามารถในสายตานายจ้าง มากกว่าการเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทย จึงขอยกตัวอย่างการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

‘Managed a team of five and supervised the launch of a new sales initiative’. หรือเลือกใช้คำอื่น เช่น achieved, co-ordinated, developed, established, initiated, introduced, managed, motivated, obtained, organized, performed, supervised เป็นต้น
เลือกใช้ถ้อยคำแสดงการกระทำในการบรรยายลักษณะงานและหน้าที่สำคัญ ๆ ของคุณเท่านั้นพอ ไม่ควรเขียน สิ่งที่คุณทำทั้งหมดลงไป เพราะจะเป็นการลงรายละเอียดมากเกินไป และทำให้ประวัติของคุณยืดยาวไม่น่าอ่าน
ตัวอย่างคำแสดงการกระทำที่ควรใช้มีดังนี้ analyzed, completed, contributed, created, demonstrated, designed, evaluated, set-up, sold, targeted, worked ยกตัวอย่าง เช่น ‘Targeted small businesses and sold advertising space.’
ควรเขียนประวัติส่วนตัวด้วยการใช้ “past tense” เสมอ ยกเว้นเมื่อคุณเขียนถึงงานปัจจุบันของคุณ
ควรขึ้นต้นประโยคด้วยถ้อยคำที่มีพลัง หรือคำแสดงการกระทำเสมอ และจำไว้ว่าไม่ควรขึ้นต้นประโยคด้วย “I”
ตัดคำฟุ่มเฟือย เช่น ‘was’, ‘were’ and ‘there’ ออก
คำพูดของคุณควรตามด้วยการยกตัวอย่างประกอบเสมอ เช่น ‘Implemented new sales techniques and achieved consistently high results.’ เพื่อเป็นการอธิบายบทบาทหน้าที่ของคุณให้นายจ้างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
เน้นย้ำให้นายจ้างเห็นว่าบุคลิกลักษณะของคุณมีความสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครเป็นอย่างยิ่ง
จัดรูปแบบให้สวยงาม เลือกใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย อ่านแล้วมีความลื่นไหล รวมทั้งมีช่องว่างให้พักหายใจด้วย
สุดท้าย ตรวจทานความเรียบร้อย เช่น การสะกดคำ ไวยากรณ์ และรูปแบบ ก่อนส่ง
ยิ่งสร้างประวัติส่วนตัวได้น่าประทับใจมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้นายจ้างอยากรู้จักคุณมากขึ้นเท่านั้น และนั่นคือโอกาสที่คุณ จะถูกเรียกสัมภาษณ์ และได้งานทำก่อนใคร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *