สร้างบรรยากาศ สร้างความผูกพัน

สร้างบรรยากาศ สร้างความผูกพัน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่มีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ ที่สมาชิกขององค์กรมีความต้องการร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งองค์กรจะต้องมีบรรยากาศที่เปิดกว้างในการสื่อสาร มีการพูดจากันอย่างเปิดเผย ซื่อตรง ไว้วางใจกัน มีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีความรู้สึกปลอดภัยในความเสี่ยงที่กล้าพูด กล้าทำ เป็นต้น ท่านผู้อ่านยังคงพอจะจำได้นะคะ
วันนี้จะขอแบ่งปันเพิ่มเติมค่ะว่า บุคคลที่จะทำให้บรรยากาศขององค์กรขาดหรือหยุดการเรียนรู้นั้น คือบุคคลที่มีนิสัยดังนี้ค่ะ
บุคคลที่มีนิสัยยึดติด เคยทำอย่างไร เคยเชื่อเช่นไร ก็จะยึดติดในความคิดความเชื่อของตนเอง อยู่เช่นนั้น ใครมีความคิดเห็นที่ต่างไป ก็จะไม่เห็นด้วย ทำให้บุคคลนี้ขาดการเรียนรู้ เพราะมัวแต่ยึดติด หรือบางครั้งจะชอบชี้นิ้วสั่งให้คนอื่นทำตาม เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่กว่า ต้องถูกเสมอ คนเช่นว่านี้จะหยุดการเรียนรู้ และทำให้บรรยากาศองค์กรหยุดการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
พวกที่ชอบชี้นิ้วออกนอกตัว พวกที่ชอบโทษนั่น โทษนี่ โทษผู้อื่นอยู่เสมอ ตัวเองไม่เคยผิด เราเรียกคนพวกนี้ว่า พวกชอบโทษว่าศัตรูอยู่ข้างนอก โดยไม่หันมาสำรวจตัวเองเลยว่า ศัตรูที่แท้จริงอยู่ในตัวของตัวเองค่ะ พวกนี้ก็จะไม่เรียนรู้เช่นกัน เพราะคิดว่าตัวเองไม่เคยผิด บรรยากาศรอบข้างก็เลยแย่ไปด้วย เพราะคนรอบข้างเซ็งในอารมณ์
พวกหลงยึดเอาอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก พวกนี้จะเป็นประเภทชอบด่วนสรุป ผลีผลาม ไม่ชอบถามที่มาที่ไปของปัญหา เอะอะอะไรก็รีบกระโจนไปแก้ปัญหาเพราะตัวเองดูแล รับผิดชอบอยู่ บางครั้งใครให้ข้อเสนอแนะ ใครให้มุมมองจะไม่ชอบใจ เลยทำให้หยุดการเรียนรู้ไป และแน่นอน บรรยากาศรอบข้างก็หยุดการเรียนรู้ไปด้วย
พวกที่ชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา ชอบแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป พวกนี้มักจะเป็นพวกมักง่าย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพ้นแล้ว มักจะละเลย ไม่มองต่อ วันดีคืนดี ปัญหากลับมาหาอีก และที่น่ากลัวคือมักจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอย่างไม่ได้ตั้งใจอีก คนที่มักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามักจะเป็นพวกที่ไม่เรียนรู้
พวกที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว พวกนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่พัฒนาตนเอง ทำงานให้ผ่านไปในแต่ละวัน ไม่เคยคิดจะพัฒนา ไม่เคยคิดปรับปรุงผลการทำงานเลย พอมีปัญหา มีวิกฤติ ก็จะปรับตัวไม่ทัน ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกบที่ถูกต้ม โดยใส่กบลงไปในหม้อน้ำ แล้วค่อยๆ จุดไฟให้น้ำค่อยๆ ร้อนขึ้นๆ สุดท้ายพอน้ำเดือด กบก็จะกระโดดหนีไม่ทัน ก็จะตายในที่สุด คนประเภทไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเช่นนี้ จะทำให้บรรยากาศองค์กรไม่เกิดการเรียนรู้
พวกที่หลงยึดเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวตัดสิน พวกนี้ชอบมีข้อกังวลใจมากมาย จะทำอย่างนี้ก็ไม่เอา เพราะประสบการณ์เคยทำแล้วมันไม่ได้ผล จะทำอย่างนั้นก็ไม่เอา เพราะเคยทำแล้วมันไม่ได้ สุดท้ายก็ไม่ยอมลงมือทำอะไร เพราะนู่นก็ติด นี่ก็ติด ไม่ยอมเรียนรู้ ไม่ยอมเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวเรียนรู้ คนอย่างนี้ แน่นอนค่ะ ว่าทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เกิดในองค์กร
เป็นอย่างไรคะท่านผู้อ่าน อ่านแล้วคุ้นๆ ไหมคะ ว่าใกล้ตัวเรามีคนประเภทที่ว่ามากน้อยขนาดไหน หากมีมากทำให้บรรยากาศองค์กรไม่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ หรือเป็น LO แล้วล่ะค่ะ
ทีนี้มาเท้าความถึงความหมายของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร หรือ Employee Engagement นะคะ Employee Engagement หมายถึงพนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทพลังกาย พลังใจให้กับการทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พนักงานจะรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกถึงความท้าทายกับงานที่ทำในแต่ละวัน พนักงานจะพัฒนาตัวเอง ดึงเอาความสามารถ หา “พรแสวง” พร้อมนำเอาพรสวรรค์ในตัวเองมาใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเรียนรู้ หาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ
ท่านผู้อ่านเห็นไหมคะว่า ถ้าบรรยากาศขององค์กรเป็นแบบ LO คือมีบรรยากาศที่เปิดกว้าง มีการสื่อสารให้พนักงานมีแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ขององค์กร พนักงานกล้าพูด กล้าเสี่ยง กล้าทำ กล้าคิด บรรยากาศการทำงานพนักงานพากันมุ่งมั่นที่จะทำให้งานมีคุณภาพ ผู้บริหารให้เกียรติ รับฟังพนักงานอย่างดี เท่านี้ก็จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรได้อย่างกลมกลืน
ดังนั้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำให้เกิดความผูกพัน (Employee Engagement) ซึ่งเมื่อเกิดความผูกพันแล้ว จะทำให้ระดับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลงานดีขึ้น และพนักงานจะมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นกับงานที่ท้าทาย พนักงานจะให้ความร่วมมือต่อที่ทำงานของตัวเองค่ะ และที่สำคัญ พนักงานโดยส่วนใหญ่ที่มีความผูกพัน มักจะมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือจะไม่บ่น ไม่ด่า ไม่ว่าองค์กรค่ะ
มาทำให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เถอะค่ะ แล้วเราก็จะได้ทั้ง Employee Engagement และ Employee Satisfaction ค่ะ และเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้ว องค์กรจะได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีที่สุดค่ะ
โดย ดร.เกศรา รักชาติ: Ph.D.Leadership and Human Behavior ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการสร้าง Learning Organization วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน Learning Organization, Leadership, Coaching, Communication & Interpersonal Skills, ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
เรื่อง : ดร.เกศรา รักชาติ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *