‘สร้างนิสัยคิดดี’

“สร้างนิสัยคิดดี”
นิสัยคิดดี คือรู้ว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างชาญฉลาดเมื่อไม่รู้คำตอบ
สร้างนิสัยคิดดี

เช้าวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากกันค่ะ
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เล่มกายใจ ฉบับที่ 11 วันที่ 26 ก.ค. – 8 ส.ค. 52
คอลัมภ์ Brain Supplement โดย คุณธัญญา ผลอนันต์

ได้เขียนถึงคุณ อาร์เธอร์ คอสตา ซึ่งท่านเป็นนักการศึกษาและนักเขียนอเมริกัน ได้เขียนหนังสือ “Activating and Engaging Habits of Mind” คุณธัญญา ขอให้ความหมายภาษาไทยว่า “นิสัยคิดดี”

“นิสัยคิดดี” คืออะไร

นิสัยคิดดี คือรู้ว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างชาญฉลาดเมื่อไม่รู้คำตอบ
นิสัยคิดดี มีผลต่อผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาจากสภาวะที่ท้าทาย สภาวะที่ต้องการกลยุทธ์ เหตุผล ดุลยพินิจ วิริยะอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือทางช่างศิลป์ คุณสมบัติที่โดดเด่นของมนุษย์เรา ไม่ได้อยู่ที่มีข้อมูลข่าวสารแต่อยู่ที่ว่ารู้ว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ

การสร้างนิสัยคิดดี ต้องอาศัยรูปแบบพฤติกรรมสี่ประสารที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ที่ทรงพลัง ซึ่งประกอบด้วยทักษะ เจตคติ และใจคอโน้มเอียงไปทางใด ได้แก่

• คุณค่า (Value) ในการเลือกสร้างนิสัย/เลือกใช้พฤติกรรมอย่างฉลาดที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า
• ความโน้มเอียง (Inclination) ความรู้สึกที่มีแนวโน้มไปในทางเลือกสร้างนิสัย/เลือกใช้พฤติกรรมอย่างฉลาดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• ความสามารถที่จะตอบสนองทางอารมณ์ (Sensitivity) มองเห็นโอกาสเลือกสร้างนิสัย/เลือกใช้พฤติกรรมอย่างฉลาดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเหมาะสม
• ความสามารถ/ศักยภาพ (Capability) มีทักษะและศักยภาพที่นำพฤติกรรมอย่างฉลาดมาใช้จนบรรลุเป้าหมาย
• การอุทิศตน (Commitment) เมื่อนำพฤติกรรมอย่างฉลาดมาใช้แล้วก็หมั่นสำรวจตรวจสอบและยกระดับให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ

นิสัยคิดดี มีอยู่ 16 รายการ อาทิเช่น

1. เกาะติด – Perseverance
2. สุขุม คิดก่อนทำ – Managing Impulsivity
3. ฟังฉันมิตร – Listening with Understanding and Empathy
4. คิดแบบยืดหยุ่น – Thinking Flexibly
5. คิดเรื่องที่คุณคิด – Thinking about Thinking
6. ใฝ่หาความถูกต้องแม่นยำ – Striving for Accuracy and Precision
7. สร้างสรรค์ จินตนาการ และนวัตกรรม – Creating, Imagining and Innovating
8. ตอบสนองอย่างตื่นตาตื่นใจ – Responding with Wonderment and Awe
9. เสี่ยงอย่างรับผิดชอบ – Taking Responsible Risks
10. อารมณ์ขัน – Finding Humor
11. หมั่นเปิดใจใฝ่เรียนรู้ – Remaining Open to Continuous Learning ฯลฯ
โอกาสหน้า จะนำเรื่องดีๆ มีสาระมาฝากกันอีกนะคะ 🙂

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *