สร้างธุรกิจร้านกาแฟอย่างมีระบบ

สร้างธุรกิจร้านกาแฟอย่างมีระบบ

ขุนศึกหรือแม่ทัพจะออกรบกับข้าศึกได้นั้น จำเป็นจะต้องมีอาวุธที่ดีในการป้องกันตัวเองและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างมั่นคง ในการทำธุรกิจก็ไม่ต่างไปจากการออกศึก จำเป็นจะต้องมีอาวุธที่ดี อาวุธในการทำธุรกิจก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญ รวมไปถึงประสบการณ์ การเรียนรู้จะทำให้เกิดปัญญาและทักษะขึ้น ในการทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือการรู้เขา รู้เรา คุณต้องมีความรู้จริงในสิ่งที่คุณลงมือทำ ต้องประเมินตัวเองได้ ถ้าทำโดยขาดหลักการหรือไม่มีระบบใดๆรองรับ อาจทำให้ล้มเหลวได้ง่ายๆ การที่คุณจะรู้เขา รู้เราได้นั้น คุณต้องศึกษาหาความรู้ ซึ่งแหล่งการเรียนรู้มีให้ศึกษามากมายในปัจจุบัน คุณไม่ต้องจบวิชาบริหารธุรกิจจากสถาบันชั้นนำ คุณไม่ต้องจบ MBA เพียงคุณเป็นนักแสวงหาโอกาส ชอบศึกษาหาความรู้ก็สามารถทำได้แล้ว ทักษะเกิดจากการปฏิบัติและการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดในห้องเรียนมหาวิทยาลัย จงฝึกฝนวิทยายุทธให้แก่กล้า แล้วนำไปพัฒนาปรับใช้กับธุรกิจร้านกาแฟสดของคุณ แล้วคุณจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้ลึก รู้จริงในธุรกิจหรือกิจการของคุณ ไม่มีเสียอะไร คุณมีแต่ได้กับได้ จงเป็นผู้ประกอบการธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

สิ่งที่ต้องกระทำ

1. ต้องรู้ว่าคุณกำลังทำธุรกิจอะไร

2. คุณมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นหรือไม่ ( รู้ลึกและรู้จริง )

3. ทำแผนนำร่องธุรกิจ ( Operation Plan ) และแผนปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ( Action Plan ) ซึ่งเท่ากับคุณสร้างเข็มทิศนำร่องในการเดินเรือ(ทำธุรกิจ) ซึ่งโอกาสพลาดพลั้งก็จะน้อยลง เพราะคุณได้วางแผนอย่างเป็นระบบ

ถ้าคุณมีเข็มทิศในการเดินเรือทะเล โอกาสถึงจุดหมายปลายทางมีเกือบ 100% ถ้าคุณมีการวางแผนในการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ โอกาสประสบผลสำเร็จก็มีสูง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *