สมุนไพร : ‘โอตอง’สารสกัดจากสมุนไพรไทย

สมุนไพร : ‘โอตอง’สารสกัดจากสมุนไพรไทย

‘โอตอง’ สารสกัดจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ‘ยูแคนดู’ : โดย … สุรัตน์ อัตตะ

หลังจาก ดร.ณสพน โพธิวิจิตร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยสารสกัดจาก “แก่นมะหาด” สมุนไพรไทยที่มากด้วยคุณค่า จนมีการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ล่าสุดสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยูแคนดูได้นำสารสกัดจากแก่นมะหาดและสมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น มะขามป้อม ขมิ้น มะระขี้นก ฯลฯ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “โอตอง” (Otong)

ศ.เกียรติคุณ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยูแคนดู กล่าวในงานการประชุมการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย โดยระบุว่า ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมแล้วประเทศไทยควรเน้นการแข่งขันด้านการผลิตสินค้า โดยต้องสร้างแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตในรูปแบบของตัวเองและสร้างแบรนด์สินค้าที่เป็นของตนเอง โดยคุณภาพสินค้าจะต้องอยู่ในระดับบีบวกขึ้นไป

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมกับภาคเอกชนในการสนับสนุนงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยตามสถาบันศึกษาเป็นตัวกลาง ส่วนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนั้น ทุกภาคส่วนต้องมากำหนดโจทย์และปรึกษาหารือร่วมกัน อีกทั้งตัวนักวิจัยเองจะต้องเรียนรู้ด้านธุรกิจด้วย เพื่อให้งานวิจัยที่ออกมานั้นตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ศ.เกียรติคุณ ดร.ณสพน ย้ำว่า ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการพัฒนางานวิจัยของไทยในปัจจุบันนี้ก็คือ ส่วนใหญ่นักวิจัยยังคงมุ่งเน้นงานวิจัยด้านกลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism) ยังไม่เน้นทางด้านนวัตกรรม (Innovation) จึงทำให้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจากนั้นงานวิจัยของไทยยังขาดการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูล ทำให้การต่อยอดของงานวิจัยไม่ก้าวหน้า เพราะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ หน่วยงานของรัฐควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ โดยภาครัฐควรจะเป็นผู้วางแผนและกำหนดกรอบของงานวิจัยให้สถาบันต่างๆ เพื่อไม่ให้งานวิจัยซ้ำซ้อน โดยงานวิจัยเรื่องเดียวกันอาจแบ่งให้หลายๆ สถาบันร่วมกันทำวิจัย

“ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยูแคนดูได้รับคัดเลือกให้มาจัดแสดงในงานประชุมของนักวิจัยครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระและเบาหวาน รวมไปถึงสารออกซีเลสเวอราทอล (Oxyresveratrol) ที่สกัดได้จากแก่นมะหาด ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านวัยชรา ภายใต้ชื่อโอตอง (Otong) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของสถาบัน”

ประธานสถาบันวิจัยเปิดเผยต่อว่า สารออกซีเรสเวอราทรอล (oxyresveratrol) จากแก่นมะหาดนั้น มีโครงสร้างทางโมเลกุลขนาดเล็ก ออกฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ ช่วยต่อต้านขบวนการเกิดไกลเคชั่นสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวานและริ้วรอยเหี่ยวย่นมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องดื่มสมุนไพรโอตอง และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณสมบัติช่วยขจัดอนุมูลอิสระในร่างกาย โดยสารออกซีเรสเวอราทรอลมีความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระได้ดีกว่า Resveratral ถึง 4 เท่าในปริมาณที่เท่ากัน โดยโอตอง 30 มิลลิลิตร มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระได้เทียบเท่ากับ Resveratral ในไวน์แดงถึง 100 ลิตร

นอกจากนี้สถาบันยังคิดค้นผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมไวท์ พลัส (prompt vite+) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรช่วยดูแลน้ำหนัก ช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สาเหตุของโรคอ้วน ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและไขมันส่วนเกินอีกด้วย

นับเป็นอีกก้าวของนักวิจัยไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยูแคนดู ได้พัฒนาพืชสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อโอตอง (Otong)

——————–

(‘โอตอง’ สารสกัดจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ‘ยูแคนดู’ : โดย … สุรัตน์ อัตตะ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *