สมุนไพร : ‘เล็บมือนาง’ขับพยาธิ

สมุนไพร : ‘เล็บมือนาง’ขับพยาธิ

‘เล็บมือนาง’ ขับพยาธิ : คอลัมน์ ไม้ดีมีประโยชน์

คนต่างจังหวัด เมื่อก่อนนิยมปลูกต้น “เล็บมือนาง” ไว้ตามแนวรั้ว เพราะมีช่อดอกที่สวยงาม อีกทั้งมีสรรพคุณทางยา เช่น รากต้มเป็นยาถ่ายพยาธิ ใบตำพอกแผลหรือฝี เมล็ดขับพยาธิ แก้ตานขโมย

เป็นไม้เถาทรงพุ่ม ในวงศ์ COMBRETACEAE อายุหลายปี เลื้อยได้ไกลกว่า 10 เมตร กิ่งอ่อนนุ่ม ต่อเมื่อแก่จะมีหนาม

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ

ดอก สีขาว เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีชมพูและสีแดง กลิ่นหอมแรงช่วงค่ำถึงเช้า ออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อละ 10-20 ดอก โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว กลีบดอกมี 5 กลีบ

ผล เป็นฝัก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ข้างในมี 1 เมล็ด

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง เติบโตเร็วในดินทั่วไป มีความชื้นปานกลาง และแสงแดดเต็มวัน

——————–

(‘เล็บมือนาง’ ขับพยาธิ : คอลัมน์ ไม้ดีมีประโยชน์ : โดย … นายสวีสอง)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *